Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 23.3.2018)
Adrián Putala (8.A)
Zajtra (Sobota 24.3.2018)
Martin Babčan (3.A)
Roman Vanko (1.A)
Gabriel Kuťka (1.A)
Pozajtra (Nedeľa 25.3.2018)
Marián Miko (9.A)

Partneri

Počet návštev

Počet návštev: 496529

Naše videá

TANEC 3.A a 4.A MIKULÁŠSKY JARMOK 2017 

received_958463054319108_1_.mp4

 

REDIAGNOSTIKA ŠKOLY 2017

https://1drv.ms/f/s!AmpC0FGnEpnegZMbHBb_RAMd_LegWQ

 

LYŽIARSKY VÝCVIK 2016

THE SCHOOLDANCE 2015

Naši žiaci 6. ročníka sa so svojím videom Kde bolo, tam bolo zapojili do tanečnej súťaže The Schooldance.

Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf
Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf

 

 

 

Rodinná atmosféra

Škola s rodinnou atmosférou

Komparo

V rámci testovania Komparo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 nadpriemerné výsledky z MAT, SJL, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov - patríme medzi 25% najepších škôl Slovenska.

Testovanie 5 2017/2018

 

 

Matematika

 

 

Slovenská republika

 

64,7%

 

oproti SR

 

1.

 

CZŠ sv. Margity

 

78,2%

 

13,5%

 

2.

 

ZŠ Komenského

 

69,4%

 

4,7%

 

3.

 

ZŠ Mládežnícka

 

69,3%

 

4,6%

 

4.

 

ZŠ Gorazdova

 

69,2%

 

4,5%

 

5.

 

ZŠ Slovanská

 

62,9%

 

- 1,8%

Škola s duchovnými hodnotami

 Škola, ktorá sa snaží odovzdať deťom duchovné hodnoty: milujem Ježiša v druhých, milujem ako prvý, milujeme sa navzájom, zjednocujem sa s druhým, milujem nepriateľa, milujem všetkých   

Škola vybavená vo všetkých triedach a učebniach interaktívnymi tabuľami

V 21. storočí učíme metódami 21. storočia

Množstvo akcií v škole

Pozri novinky

 

 

 

Testovanie 9

Ako jediná z púchovských škôl nadpriemerné výsledky v SJL a MAT za posledné štyri roky

Pilotná škola e-testovania 5

Škola overuje e-Testovanie NÚCEM piatakov.

V rámci národného projektu vznikne veľká elektronická databáza úloh a testov "šitých na mieru" podľa Štátneho vzdelávacieho programu v SR, napr. pre vyučovacie a cudzie jazykky, prírodovedné a spoločensko vedné predmety, matematiku a prácu s informáciami pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Testy budú vytvárané aj per kľúčové kompetencie, a to čitateľskú a matematickú gramotnosť, finančnú a prírodovednú gramotnosť. 
 
Školy zapojené do projektu už počas jeho realizácie budú môcť využívať nové testy na vyučovacích hodinách, získať bezplatnú efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu kvality vzdelávania, čo im pomôže lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh. 
 
Zároveň je pre učiteľov pripravovaný systém E - test a databázy úloh a testov vytvorených v projekte
 
 

 

Projekty školy

PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU V OBDOBÍ 2010-2016

 • Školský projekt - Modernizácia vzdelávania v škole v rámci Výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Modernizácia vzdelávania na základných školách – Premena tradičnej školy na modernú“ -  projekt Inovácia vyučovania – cesta k rozvoju osobnosti žiaka a celej spoločnosti: zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, na skvalitnenie výučby anglického jazyka vrátane anglického lektora, ako aj skvalitnenie informačno-komunikačných technológií a metód vyučovania v škole – 2012-2014, do roku 2019.
 • Národný projekt: „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva” – Planéta vedomostí, Digi škola, Tuul online materiály pre inšpiratívne vyučovanie.
 • Národný projekt: „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie všeobecno-vzdelávacích predmetov“
 • Národný projekt: „Aktivizujúce metódy vo výchove“
 • Národný projekt „Kariérový a profesijný rast pedagogických zamestnancov“
 • Národný projekt „Vzdelávanie učiteľov anglického jazyka“

 

 • V škole pripravujeme pre našich žiakov duchovno-preventívny program-pozrite si video.

 • Žiaci CZŠ sv. Margity sú zvyknutí na každoročné duchovné obnovy a nedočkavo očakávajú deň “ D”

  Tento rok otvorilo svoje brány pre 26 šiestakov oratórium v Novej Dubnici .

  Z rána Don Marek Michalenko oboznámil žiakov so “ Saleziánskou špecialitou”

  A počas dňa sa Don Ondrej Puček venoval deťom, pre ktoré si pripravil super zahrievacie hry, pútavé katechézy na tému - Kto je to sv. Ján Bosco , detstvo sv. Jána Bosca-sen v 9. rokoch a prekážky na ceste za povolaním. Veľké ďakujem patrí obidvom kňazom, ktorí vysluhovali sviatosť zmierenia.

 • V odkaze na link si môžete pozrieť ciele a pozvaných hostí na duchovno-preventívny program LAJK životu:

 • Celoslovenská súťaž Expert geniality show

  Expert geniality show

  Jakub Fedor (6.A) – kategória Mozgolamy – 65. miesto z 875 žiakov (celkovo 328. z 1465 žiakov)

  Šimon Šalamún (6.A) – kategória Tajomstvá prírody – 27. miesto z 928 žiakov (celkovo 154. z 1465 žiakov)

  Filip Chromek (9.A

  • kategória Mozgolamy – 52. zo 749 žiakov.
  • kategória Tajomstvá prírody – 28. z 450 žiakov
  • celkovo bol Filip Chromek na 32. mieste z 1 327 žiakov

  Srdečne gratulujeme!

 • V našej škole máme možnosť vidieť interaktívnu výstavu o významnom slovenskom buditeľovi, kňazovi, zakladateľovi Spolku sv. Vojtecha a Katolíckych novín Andrejovi Radlinskom. Výstavu pripravil Spolok sv. Vojtecha pod vedením púchovského rodáka Ivana Šulíka.

 • Lyžiarsky výcvik prebiehal v Zuberci-Janovkách v optimálnych podmienkach. Celý týždeň bolo na zjazdových tratiach dostatok snehu, svah bol denne upravovaný snežnými pluhmi, od prvého do posledného dňa sme mali ideálne zimné počasie. Žiakov sme po príchode rozdelili do troch skupín (družstiev) podľa výkonnosti. So všetkými družstvami sme vykonali výcvik od pondelka do štvrtka vrátane, v plnom rozsahu. Vo štvrtok popoludní sme mali preteky v obrovskom slalome, v piatok dopoludnia mali žiaci čiastočne výcvik a voľné lyžovanie pod vedením učiteľov. Spolu s učiteľmi môžem zodpovedne konštatovať, že všetci žiaci sa v lyžovaní výrazne zdokonalili. Najväčší pokrok urobili začiatočníci, ktorí v závere kurzu veľmi dobre zvládli lyžovanie na celom svahu i samotné preteky.

 • V piatok dopoludnia sa hala Športcentra rukami pani vychovávateliek premenila na farebnú sieň radosti. Deti sa už celý týždeň nevedeli dočkať tohto dňa, no v piatok ráno tejto radosti ešte pribudlo. Niektoré deti si už priniesli masky rovno so sebou do školy.

  Všetko vrcholilo v popoludňajších hodinách. Niektoré deti netrpezlivo čakali v ŠKD, iné prišli v sprievode rodičov priamo do Športcentra. Okolo 15,30 hod. sa to všetko začalo.

  Masky sa najprv predstavovali po jednotlivých triedach a potom nasledoval samotný pochod masiek. Keď sa nám každý ukázal, mali žiaci voľnú tanečnú zábavu, ktorú viedol DJ Beniak. Tá bola prepojená s rôznymi aktivitami a súťažami, ktoré pre deti pripravili naše pani učiteľky spolu s deviatakmi. Samozrejme, nechýbala ani bohatá tombola. Pri žrebovaní čísel každý s napätím čakal, či sa na neho usmeje šťastie. Každú chvíľu po hale lietali cukríky, ktoré im deviataci rozhadzovali. Bufet plný sladkostí a občerstvenia bol stále otvorený. Deti nám predviedli rôzne tanečné pohyby, zatancovali si aj s rodičmi a z ich tvárí žiarila radosť.

 • Dňa 30. novembra 2017 prebiehala celoslovenská vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO (pre 2. – 5. ročník), ktorej sa zúčastnilo 20 470 žiakov z celého Slovenska.

  Najlepšie výsledky dosiahli:

  Umiestnenie (v rámci SR)

  Šimon Škrabko 2.A 30. miesto

  Matej Jurašík 3.A 20. miesto

  Katarína Rudincová 4.A 33. miesto

  Martin Ondrášek 5.A 15. miesto

  Martin Janíček 5.A 25. miesto

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • PaedDr. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
  +421 042 463 52 67

  Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria