• Ihrisko

     • Deň jazykov

      • Najmenší čitatelia

       • Výchova ku kresťanským hodnotám

        • Areál školy

         • Základná škola

          • Materská škola


         • Najnovšie novinky

          Ostatné aktuality z diania školy viď  v  samostatnom module Novinky 

           • 3000 eur z projektu Lidla
           • 25. 9. 2022
           • Zapojili sme sa do projektu Váš projekt=Veľká pomoc. V novootvorenej predajni Lidla v Púchove na Nimnickej ceste dňa 22.9. 2022 sa uskutočnilo 1 378 nákupov nad 10 eur = 1 378 eur pre našu školu. Spoločnosť Lidl sa túto sumu rozhodla ešte navýšiť, a každá zo zapojených škôl tak získa nové technologické vybavenie (počítače, tlačiareň) v celkovej hodnote 3 000 eur.
            Z poďakovania pani riaditeľky školy: Chcela by som sa v mene ZŠ s MŠ sv. Margity zo srdca poďakovať spoločnosti Lidl za to, že sa rozhodla podporiť aj našu školu. Veľmi si vážime, že v dnešnej hektickej dobe Lidl myslel práve na základné školy, kde sa deťom odovzdávajú základné vedomosti, ale najmä slušnosti správania. Som rada, že aj prostredníctvom tejto pomoci, vytvára Lidl konkrétnym skutkom lepšie podmienky na splnenie tohto cieľa, a tak sa spolupodieľa na vytváraní lepšieho sveta.


           • 3000 eur z projektu Lidla: Čítať viac
           • Európsky deň jazykov sa blíži
           • 18. 9. 2022
           • Aj tento rok si Európsky deň jazykov pripomenieme celodenným programom. Uskutoční sa 26.9. (v pondelok). Krajinu pre každú triedu 2.stupňa si prídu vylosovať predsedovia tried 5. - 9.ročníka v pondelok 19.9. cez veľkú prestávku.

           • Európsky deň jazykov sa blíži: Čítať viac
           • Púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína
           • 15. 9. 2022
           • V stredu 14. septembra pred sviatkom Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska putovali žiaci i učitelia našej školy za Pannou Máriou do Šaštína. Pán kaplán Ivan Belko, ktorý bol tiež s nami, slúžil v bazilike Sedembolestnej Panny Márie svätú omšu. Našu pozornosť upriamil v kázni na tri srdcia - srdce Pána Ježiša, Panny Márie a na naše srdce. Keď naše myšlienky a skutky zostúpia z mysle do srdca, vtedy sa podobáme Ježišovi a Márii.

           • Púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína: Čítať viac
           • Vitamíny v našej škole
           • 8. 9. 2022
           • Asi netreba nikomu pripomínať a zdôrazňovať, že konzumácia čerstvého ovocia, zeleniny je nesmierne dôležitá pre zdravý telesný a psychický vývin každého z nás a o to viac ešte u detí.

            Preto sme veľmi radi, že sme sa zapojili do projektu "Školské ovocie "

            Školské ovocie - je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a vybratých produktov ovocia a zeleniny do škôl a materských škôl.

           • Vitamíny v našej škole : Čítať viac
           • Nový školský rok sa začal svätou omšou
           • 6. 9. 2022
           • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 bolo tradične spojené so sv. omšou. Celebroval ju pán kaplán Ivan Belko. Počas kázne nabádal žiakov uvažovať, akí by chceli po skončení tejto školy byť. Zo vzájomného dialógu vysvitlo, že okrem múdrosti je dôležitým cieľom i svätosť. Počas sv. omše zazneli piesne školského spevokolu pod vedením pani učiteľky Jašurdovej ale i pieseň v podaní Anjeličkov z materskej školy.

           • Nový školský rok sa začal svätou omšou: Čítať viac
           • Slávnostné otvorenie nového školského roka
           • 30. 8. 2022
           • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023 Veni Sancte - sv. omša bude 5.9.2022 o 8.30 hod. vo farskom kostole. Žiaci sa zhromaždia po triedach s triednymi vyučujúcimi pred kostolom o 8.10 hod. Po sv. omši a slávnostnom otvorení sa žiaci rozchádzajú domov (približne o 10.00 hod.).

            ŠKD v tento deň nebude a ani obed. V utorok 6.9.2022 bude prebiehať odovzdávanie učebníc, informovanie o BOZP, školskom poriadku. Zároveň v tento deň 6.9. 2022 bude fungovať aj ŠKD a jedáleň.

           • Slávnostné otvorenie nového školského roka: Čítať viac
           • Po stopách mladej indiánky
           • 19. 7. 2022
           • Kateri Tekakwitha – toto meno ste asi ešte nepočuli. 28 účastníkov letného tábora však už áno. A nielen to. Vedia, aký ťažký život prežila, ako rada pomáhala ľuďom, ako mala rada Pána Boha a čo všetko pre svoju vieru musela vytrpieť. Vedia, že je to prvá Indiánka vyhlásená za svätú – že je v Nebi a preto sa k nej môžu obrátiť s modlitbou o pomoc.

           • Po stopách mladej indiánky: Čítať viac
           • Putovanie na Skalku nad Váhom
           • 6. 7. 2022
           • Zamestnanci školy ďakovali za požehnaný uplynulý školský rok dňa 4.7. 2022 púťou na Skalku nad Váhom-najstaršie pútnicke miesto na Slovensku, kde žili pustovníckym životom, ešte okolo roku 1000, sv. Svorad-Andrej a sv. Beňadik. Najskôr sme sa zastavili na Malej Skalke, v bývalej pustovni, a v neskoršom kláštore benediktínov a jezuitov. Históriu tohto miesta nám zaujímavým a fundovaným spôsobom predstavila pani Darvašová z Trenčína. Potom sme putovali pešo pútnickým chodníkom cez les, na Veľkú Skalku a zároveň sme sa stíšili v krásnom prostredí lesa, modlitbou krížovej cesty. V kostole sv. Andreja a Beňadika sa nám prihovoril aktuálnymi zásadami duchovného života pre dnešnú dobu - pustovník Anton Solčiansky, ktorý aj spovedal a požehnal nás relikviami svätcov. Náš pán kaplán Ivan Belko odslúžil sv. omšu. Toto miesto je zároveň spojené za obvyklých podmienok aj s plnomocnými odpustkami. Na

           • Putovanie na Skalku nad Váhom: Čítať viac
           • Rozlúčka deviatakov
           • 2. 7. 2022
           • V utorok 28.6. sa deviataci rozlúčili so základnou školou divadelným predstavením na námet Shakespearovej tragédie Rómeo a Júlia. Program pre celú školu sa konal v Divadle Púchov. Deviataci v muzikálovom predstavení predviedli svoj herecký, spevácky, tanečný aj organizačný talent. V ďalšej časti sa po príhovore pani riaditeľky poďakovali učiteľom, ktorí ich počas deviatich rokov sprevádzali a vzdelávali, a nakoniec si spoločne strávené chvíle pripomenuli prezentáciou s fotografiami.

           • Rozlúčka deviatakov: Čítať viac
           • Zošity a pomôcky na nový šk. rok
           • 2. 7. 2022
           • Vážení rodičia, milí žiaci,

            hoci len pred 2 dňami sa zatvorili brány našej školy a nadišli letné prázdniny, mnohí z Vás ste nás už oslovili ohľadom zošitov a pomôcok na nový školský rok.

            Preto Vám prinášame krátky sumárny prehľad a taktiež aj prehľady po jednotlivých ročníkoch.

            zosity_a_pomocky_na_novy_sk._rok.xlsx

           • Zošity a pomôcky na nový šk. rok: Čítať viac
           • Aký bol školský rok v ZŠ s MŠ sv. Margity?
           • 25. 6. 2022
           • Talenty a vedomosti využité naplno

            Výučbový program Smartbooks, ktorý sme v škole začali používať počas dištančného vyučovania, žiakov zaujal natoľko, že sa s jeho pomocou pripravovali na vyučovanie aj po návrate do školy. O tom, že sa to oplatilo sa presvedčili viacerí naši žiaci, ktorí boli na základe svojich „smartbooksových“ aktivít pozvaní na celoslovenské finále do Žiliny, aby si v riešení úloh zmerali sily so žiakmi z celého Slovenska. Nakoniec sa celkovým slovenským víťazom vo svojej kategórii stal Hugo Maria Bersihand, žiak 7.A, výborné 2. miesto a 3. miesta vo svojich kategóriách obsadili Samuel Horváth z 8.A, Anetka Horváthová zo 6.A, Dorotka Mária Dutková z 4.A. Vo vedomostiach žiaci nezaostávali ani v predmetových olympiádach, úspešnou riešiteľkou krajského kola sa stala Katarína Rudincová z 8.A, Martin Janíček z 9.A, víťaz okresného kola, našu školu úspešne reprezentoval v

           • Aký bol školský rok v ZŠ s MŠ sv. Margity?: Čítať viac
           • Vynikajúce výsledky piatakov v celoslovenskom národnom testovaní
           • 27. 6. 2022
           • Naši piataci dosiahli vynikajúce výsledky v celoslovenskom národnom testovaní. Z matematiky mali o 18,7% viac oproti celoslovenskému priemeru a zo slovenského jazyka a literatúry mali viac o 12,5%. Žiakov z MAT pripravovala pani učiteľka Mgr. Veronika Pobežalová a zo SJL pani učiteľka Mgr. Mária Virgová, PhD. Obidvom pani učiteľkám a žiakom vyslovujeme veľké poďakovanie.

           • Vynikajúce výsledky piatakov v celoslovenskom národnom testovaní: Čítať viac
           • Adrenalínové dobrodružstvo ôsmakov
           • 27. 6. 2022
           • V piatok 24.6. sme si museli privstať, aby sme stihli rýchlik o 6:00 do Ružomberka. V doline Hrabovo nás čakali rôzne atrakcie, na ktoré sme sa už dlho tešili. Najskôr sme navštívili Kráľovstvo Hrabovo a pozreli si pieskové sochy dinosaurov, povozili sa na ruskom kole, zahrali hry a vybláznili sa na tanečnej párty.

           • Adrenalínové dobrodružstvo ôsmakov: Čítať viac
           • Materská škola - rozlúčka s predškolákmi
           • 25. 6. 2022
           • Dňa 24. 06. 2022 sa v našej Materskej škole uskutočnilo v triede Anjelíčkov slávnostné ukončenie školského roka - Rozlúčka s predškolákmi. Už od rána bol v našej triede nevídaný zhon. Deti sa pekne a zodpovedne pripravovali na túto rozlúčku. Na slávnostné ukončenie školského roka sme pozvali aj rodičov všetkých predškolákov. Deti si s pani učiteľkami pripravili krátky program, ktorý pozostával z krátkej scénky Pytačky, piesní a básničiek, pri ktorých nejednému z nás vypadla aj slzička pri spomienke na krásny čas strávené s týmito deťmi. V záverečnej časti boli deťom slávnostne odovzdané šerpy a čiapky pani riaditeľkou a pani učiteľkami. Deti, ako pamiatku na Materskú školu dostali krásne detské knižky a pamätné listy. Piesňou Krok sem, krok tam, Ježiš ma miluje.. sme túto rozlúčku ukončili spoločne so všetkými deťmi s triedy Anjelíčkov.

           • Materská škola - rozlúčka s predškolákmi: Čítať viac
           • Prváci a druháci na výlete v Trenčín
           • 25. 6. 2022
           • Dňa 20. 6. 2022 sa zúčastnili 1. a 2. roč. výletu v Trenčíne. Najprv sa venovali športovej aktivite - streľbe z luku. Lesoparkom prešli na Trenčiansky hrad. Na hrade sa im páčila galéria, Studňa lásky a iné časti hradu. Pod hradom si zakúpili drobné darčeky a v meste zmrzlinu, pizzu, hranolky. Počasie nám vyšlo. Deti mali zaujímavý zážitok.

           • Prváci a druháci na výlete v Trenčín: Čítať viac
           • Exkurzia na Budatínsky hrad
           • 22. 6. 2022
           • Celá trieda sme sa veľmi tešili na dnešný koncoročný výlet do Žiliny. Prvé dve vyučovacie hodiny sme sa v škole, pod vedením pani učiteliek Chlebanovej a Huťovej, pokúsili vyrobiť drôtený šperk. Bolo to zaujímavé, ale aj ťažké. Potom sme išli na železničnú stanicu, kde sme nastúpili na vlak do Žiliny. Po príchode sme sa naobedovali v McDonalde, odfotili sme sa na farských schodoch a v plnej sile sme vykročili k Budatínskemu hradu. Na hrade sme videli: výstavu o dejinách Žiliny, dobový nábytok, uniformy a fotky z vojny... Po mnohých schodoch sme vystúpili na hradnú vežu, odkiaľ sme mali krásny výhľad na celú Žilinu a okolie. Neskôr sme si pozreli kaplnku a nakoniec sme išli na drotársku výstavu. Videli sme, čo všetko sa dá vyrobiť z drôtu. Najviac sa nám páčili krokodíl, lokomotíva a slon. Po prezretí hradu sme išli naspäť do centra Žiliny, kde sme mali voľný rozchod. Unavení a plní zážit

           • Exkurzia na Budatínsky hrad: Čítať viac
         • Kontakty

          • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
          • skolasvmargity@gmail.com
          • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
          • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
          • skolasvmargity@gmail.com
        • Fotogaléria

          zatiaľ žiadne údaje