Navigácia

Narodeniny a meniny

Zajtra (Piatok 19.1.2018)
Lucia Babčanová (6.A)
Mário Kaprálik (2.A)
Sára Kuťková (2.A)
Sára Ondričková (6.A)
Sára Vidová (1.A)
Sára Žalúdková (3.A)
Mário Živčic (4.A)

Partneri

Počet návštev

Počet návštev: 478539

Naše videá

TANEC 3.A a 4.A MIKULÁŠSKY JARMOK 2017 

received_958463054319108_1_.mp4

 

REDIAGNOSTIKA ŠKOLY 2017

https://1drv.ms/f/s!AmpC0FGnEpnegZMbHBb_RAMd_LegWQ

 

LYŽIARSKY VÝCVIK 2016

THE SCHOOLDANCE 2015

Naši žiaci 6. ročníka sa so svojím videom Kde bolo, tam bolo zapojili do tanečnej súťaže The Schooldance.

Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf
Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf

 

 

 

Rodinná atmosféra

Škola s rodinnou atmosférou

Komparo

V rámci testovania Komparo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 nadpriemerné výsledky z MAT, SJL, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov - patríme medzi 25% najepších škôl Slovenska.

Škola s duchovnými hodnotami

 Škola, ktorá sa snaží odovzdať deťom duchovné hodnoty: milujem Ježiša v druhých, milujem ako prvý, milujeme sa navzájom, zjednocujem sa s druhým, milujem nepriateľa, milujem všetkých   

Škola vybavená vo všetkých triedach a učebniach interaktívnymi tabuľami

V 21. storočí učíme metódami 21. storočia

Množstvo akcií v škole

Pozri novinky

 

 

 

Testovanie 9

Ako jediná z púchovských škôl nadpriemerné výsledky v SJL a MAT za posledné štyri roky

Pilotná škola e-testovania 5

Škola overuje e-Testovanie NÚCEM piatakov.

V rámci národného projektu vznikne veľká elektronická databáza úloh a testov "šitých na mieru" podľa Štátneho vzdelávacieho programu v SR, napr. pre vyučovacie a cudzie jazykky, prírodovedné a spoločensko vedné predmety, matematiku a prácu s informáciami pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Testy budú vytvárané aj per kľúčové kompetencie, a to čitateľskú a matematickú gramotnosť, finančnú a prírodovednú gramotnosť. 
 
Školy zapojené do projektu už počas jeho realizácie budú môcť využívať nové testy na vyučovacích hodinách, získať bezplatnú efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu kvality vzdelávania, čo im pomôže lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh. 
 
Zároveň je pre učiteľov pripravovaný systém E - test a databázy úloh a testov vytvorených v projekte
 
 

 

Projekty školy

PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU V OBDOBÍ 2010-2016

 • Školský projekt - Modernizácia vzdelávania v škole v rámci Výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Modernizácia vzdelávania na základných školách – Premena tradičnej školy na modernú“ -  projekt Inovácia vyučovania – cesta k rozvoju osobnosti žiaka a celej spoločnosti: zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, na skvalitnenie výučby anglického jazyka vrátane anglického lektora, ako aj skvalitnenie informačno-komunikačných technológií a metód vyučovania v škole – 2012-2014, do roku 2019.
 • Národný projekt: „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva” – Planéta vedomostí, Digi škola, Tuul online materiály pre inšpiratívne vyučovanie.
 • Národný projekt: „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie všeobecno-vzdelávacích predmetov“
 • Národný projekt: „Aktivizujúce metódy vo výchove“
 • Národný projekt „Kariérový a profesijný rast pedagogických zamestnancov“
 • Národný projekt „Vzdelávanie učiteľov anglického jazyka“

 

 • Pasovanie prvákov

  Nezabudnuteľné chvíle pre našich prváčikov a ich prijímanie do cechu žiackeho pripravili deviataci. Vďaka!

 • Aj v tomto školskom roku mali žiaci možnosť vyskúšať si svoju angličtinu pri konverzácii s anglicky hovoriacou lektorkou Nathaly. Žiaci sa zúčastnili týždňového desaťhodinového konverzačného kurzu. Na interaktívnych hodinách sa zahrali, porozprávali, dozvedeli sa nové veci o iných krajinách a kultúrach, rozvíjali svoje schopnosti a odvahu rozprávať v cudzom jazyku. Prínosom kurzu bolo najmä to, že žiaci sa učili netradičnou formou a boli v priamom kontakte so živým cudzím jazykom. Tešíme sa na lektorov aj v budúcom školskom roku.

 • Cirkevná základná škola sv. Margity prináša radosť

  „Cirkevná škola? Prídete prosím aj tento rok s malým programom? Máme predvianočné stretnutie z Klubu žien v dome kultúry 12. decembra, je to utorok “ ozval sa hlas v telefóne. „ Môžeme pani Filová“. Znela odpoveď.

  Všedný deň utorok, vystúpenie ako desiatky iných v tomto mesiaci a predsa tak úžasné. Prečo? Odpoveď je v slovách ktoré sa šíria v predvianočnom vzduchu. „ Šťastie ,zdravie ,pokoj svetu vinšujeme vám....“ S týmto posolstvom sa pustilo do nácviku programu 13 dievčat. Nadšenie a radosť akú vlastnia len deti, celé svoje srdce vkladali do prípravy preto, aby priniesli radosť pre neznáme tety. A aké to bolo?

 • Na krajskej recitačnej úťaži v Trenčíne našu školu reprezentoval Elianka Šerá z 2.A a Zuzka Loduhová z 9.A. Elianka Šerá obsadila 2. miesto. Žiačkám ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme Elianke k umiestneniu.

 • Cirkevná základná škola sv. Margity je verná tradíciám.

  Advent je obdobie, ktoré z bežného spoločenského života takmer vymizlo. Prežívanie adventného času- času očakávania , že sa narodí Spasiteľ , že Slovo sa Telom stane, prehlbuje radosť Vianoc. O tejto pravde môžu svedčiť deti z CZŠ sv. Margity, ich rodičia aj učitelia, ktorí aj tento rok ostali verní tradícii, účasti na rorátnych svätých omšiach. Sú to ranné sväté omše v adventnom období , ktoré sa nazývajú aj pastierske. A malí pastierikovia - desiatky detí sa skoro ráno schádzali pred školou a so zapálenými lampášmi putovali do kostola. Pred nečasom , snehom i dažďom chránili svoje sviece, a keď pri speve „Laudate Dominum..“ vchádzali do tmavého chrámu, bol to pre ne

 • Dom kultúry v meste Púchov na spestrenie okolia pred Domom kultúry poprosil základné školy v meste o vyzdobenie stromčekov. Boli zadané témy, ktoré si školy mohli vybrať. Naša škola si vybrala tému: "Stromček budúcnosti", a ozdoby pripravila pani učiteľka Mgr. Iveta Vráblová a s výzdobou jej pomohli žiačky 6.A Babčanová, Chovancová a Mošková. Stromček sa v hodnotení škôl umiestnil na 2. mieste, ale nám sa zdá náš stromček najkrajší.

 • Mikulášsky jarmok

  V sobotu 2.decembra 2017 opäť vystúpili na Mikulášskom jarmoku aj naši žiaci I. stupňa. Tretiaci a štvrtáci sa predviedli ako vločky v krásnom tanečnom prevedení s prvkami gymnastiky. Po nich zaspievali druháci vianočnú koledu Šťastie, zdravie, pokoj svätý.

  Deťom sa vystúpenie vydarilo a z pohľadu diváka to bolo milé spestrenie sobotňajšieho slnečného popoludnia.

  Veríme, že mali deti z vystúpenia rovnako dobrý pocit, ako pani učiteľky, ktoré ich pripravovali.

  Mgr. Veronika Hološková

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • PaedDr. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
  +421 042 463 52 67

  Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria