• Hodnotenie INEKO 2012-2021

     • Hodnotenie INEKO

     • Tento týždeň 10.1.- 17.1. 2022 agentúra INEKO zverejnila rebríček základných a stredných škôl na Slovensku. Naša základná škola sa opäť umiestnila na 1.mieste v Púchove, na 1. mieste v okrese Púchov, v rámci kraja na 15.-19. mieste zo 140 škôl, v rámci Slovenska na 84.-100. mieste z 1 400 škôl.

      Z vyjadrení k rebríčku základných škôl (citované z webovej stránky INEKO) :

      "Jistě je pravda, že čím více mají lidé informací, tím lépe a kvalifikovaněji se mohou rozhodovat. V jakékoliv oblasti. A jistě i ve vzdělávání. Je zvláštní, že i když rodiče vždy chtějí pro své děti to nejlepší, v rozhodování o jejich vzdělávání postupují často nepoučeně, nahodile. Mnohdy věnují nákupu ledničky víc času a úsilí než výběru školy. Portál INEKO je proto důležitým příspěvkem nejen k informovanosti rodičů, ale i k osvětě rodičů."
      Ondřej Šteffl, riaditeľ, Scio


      "Podľa mojich skúseností má nezávislý zdroj informácií o kvalite škôl potenciál zvýšiť kvalitu rozhodovania – rodičov detí, ale aj zriaďovateľov škôl. Navyše tiež podnecuje verejnú diskusiu o kvalite školstva, pričom jej dodáva potrebné fakty, a umožňuje jej tak dostať sa na neporovnateľne vyššiu úroveň. Som rád, že bude takáto možnosť pre základné a stredné školy, a som rád, že sa ju podujalo vytvoriť INEKO..."
      Juraj Barta, Digital Banking and Marketing Director

      "Portál Ineko o základných a stredných školách pre mňa otvoril cestu k informáciám, ktoré som si dovtedy ako otec predškoláčok bol nútený prácne vyhľadávať. Pred spustením portálu som si mohol urobiť prehľad individuálne za každú základnú školu na webstránke školy (o účastí na súťažiach, o úspešnosti v prijímacích pohovoroch na stredné školy) alebo nachádzať porovnania za jednotlivé oblasti na rôznych stránkach (výsledky celoslovenských testov). Portál Ineko mi ponúkol mnohé z nich v praktickej prehľadnej podobe a výrazne uľahčil takýto prieskum."
      Martin Hargaš, finančný riaditeľ, NN Česká republika

      "Som presvedčený, že každý rodič chce pre svoje deti to najlepšie. A je pre to schopný urobiť naozaj veľa. Platí to určite aj pre oblasť vzdelania. Sám si spomínam, ako sme spolu s manželkou pred nástupom našich detí na základnú a aj strednú školu dlho diskutovali, zháňali všetky možné aj nemožné referencie o kvalite škôl, ktoré sme mali v užšom výbere."
      Ondrej Smolár, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, Soitron, a.s.


      O PROJEKTE INEKO – tvorcovia rebríčku základných škôl  - citované z webovej stránky INEKO


      "Pre ohodnotenie školy sme sa snažili získať čo najviac ukazovateľov, ktoré však musia existovať na celoslovenskej úrovni, musia byť evidované alebo zisťované renomovanou inštitúciou (verejnou, ale aj súkromnou) a musia mať objektívny charakter. Ďakujeme Národnému ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ústavu informácií a prognóz školstva, Štátnej školskej inšpekcii, Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny a spoločnosti EXAM za ochotu a ústretovosť pri poskytovaní údajov pre tento projekt.
      Prehľad základných a stredných škôl je projekt inštitútu INEKO a jeho hlavným cieľom je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých slovenských základných a stredných škôl. 

      Po dôkladnej selekcii sme dospeli k 45 ukazovateľom, ktoré opisujú podmienky na školách. Niektoré z nich sa týkajú iba základných škôl (ZŠ, ŠZŠ), niektoré iba stredných škôl (SŠ, ŠSŠ, gymnázií) a niektoré všetkých škôl, niektoré údaje sú dostupné za všetky sledované roky, niektoré nie. Údaje pochádzajú zo štátnych inštitúcií: Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), zo Štátnej školskej inšpekcie (ŠSI) a z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Jediná skupina údajov, ktorá pochádza od súkromného subjektu, sú informácie o súťažiach a testoch realizovaných spoločnosťou EXAM, do ktorých sa príslušné školy zapojili".

      __________________________________________________________________________________________________

      Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zverejnil aktuálny rebríček škôl, ktorý zohľadňuje hlavne výsledky žiakov a komplexnú inšpekciu. Odborníci sa zamerali na základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá.

      Naša škola v rámci svojich kategórií patrí medzi školy s najlepšími výsledkami:

      -v rámci mesta Púchov  sme obsadili 1. miesto,

      -v rámci okresu Púchov sme obsadili 1. miesto,

      -v rámci Trenčianskeho  kraja sme dosiahli 17. miesto,

      -v rámci SR sme dosiahli 98. miesto z celkových 1 292 škôl.

      __________________________________________________________________________________________________

      Školský rok 2018/2019

      • Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zverejnil aktuálny rebríček škôl, ktorý zohľadňuje hlavne výsledky žiakov a komplexnú inšpekciu. Odborníci sa zamerali na základné školy, stredné odborné školy a gymnáziá.

       Naša škola v rámci svojich kategórií patrí medzi školy s najlepšími výsledkami:

       -v rámci mesta Púchov  sme obsadili 1. miesto,

       -v rámci okresu Púchov sme obsadili 1. miesto,

       -v rámci Trenčianskeho  kraja sme dosiahli 17. miesto,

       -v rámci SR sme dosiahli 98. miesto z celkových 1 292 škôl.

      Školský rok 2016/2017

      Celoslovenské umiestnenie: podľa hodnotenia agentúry INEKO je naša škola najlepšia škola aj v rámci okresu

      Umiestnenie púchovských škôl

       v rámci Slovenska (INEKO)

      Poradie

      Celkový počet škôl Slovenska:1 292 škôl

      Počet bodov
      1. CZŠ sv. Margity  161. miesto 7,2 boda
      2. ZŠ Mládežnícka  373. miesto 6,5 boda
      3. ZŠ Komeského  509. miesto  6,2 boda
      4. ZŠ Gorazdova  609. miesto 6,0 boda
      4. ZŠ Slovanská  954. miesto 5,0 boda

       

      Umiestnenie našej školy v Trenčianskom kraji: 

      26.miesto Cirkevná základná škola sv.Margity 7,2 boda
      51.miesto Základná škola Mládežnícka 6,5 boda
      74.miesto Základná škola Komenského 6,2 boda
      89.miesto Základná škola Gorazdova 6,0 boda
      131.miesto  Základná škola Slovanská 5,0 boda

       

      Tešíme sa, že naša škola je podľa agentúry INEKO opäť najlepšia z púchovských základných škôl na Slovensku a najlepšia aj v okrese Púchov. Pre podrobnejšie informácie je potrebné ísť na www. ineko.skoly.sk (nie na sme.sk) a dať zobraziť  a zobrazovať hodnotenie všetkých škôl, vrátane malých škôl.  

      Školský rok 2015/2016

      Školský rok 2015/2014

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje