• Prehľad Testovania 5 2014-2021

     • Prehľad testovania

     • Školský rok 2021/2022-testovanie sa uskutočnilo 18.5.2022 

      Naša škola dosiahla v MAT 79,7% úspešnosť, rozdiel oproti národnému priemeru + 18,7% (žiakov pripravovala pani učiteľka Mgr. Veronika Pobežalová)

      Naša škola dosiahla v SJL 81,7% úspešnosť, rozdiel oproti národnému priemeru + 12,5% (žiakov pripravovala pani učiteľka Mgr. Mária Virgová, PhD.)

      Školský rok 2020/2021 - testovanie sa na celom Slovensku z dôvodu COVID-19 neuskutočnilo 

      Školský rok 2019/2020 - testovanie sa na celom Slovensku z dôvodu COVID-19 neuskutočnilo

      Školský rok 2018/2019

      Slovenský jazyk 58,4%    
      1. CZŠ sv. Margity 75,50% +17,1%  
      2. ZŠ J.A. Komenského 67,40% +9%  
      3. ZŠ Gorazdova 64,90% +6,5%  
      4. ZŠ Mládežnícka 64,40% +6%  
      5. ZŠ Slovanská 60,00% +1,6%  

       

      Matematika 59,3%  
      1. CZŠ sv. Margity 73,6% +14,3%
      2. ZŠ Mládežnícka 67,2% +7,9%
      3. ZŠ J.A. Komenského 66,7% +7,4%
      4. ZŠ Gorazdova 65,8% +6,5%
      5. ZŠ Slovanská 55,4% -3,9%

       

      V národnom testovaní žiaci našej školy dosiahli vynikajúce výsledky:

      MAT priemerná úspešnosť školy 73, 6%, čo je viac oproti celoslovenskému priemieru o 14,3%.

      SJL priemerná úspešnosť školy 75,5 %, čo je viac oproti celoslovenskému priemeru o 17,1%.

      Žiakom, a pripravujúcim učiteľom ďakujeme za vynikajúce výsledky

       

      Školský rok 2017/2018

      Testovanie žiakov 5.ročníka Púchov

      SJL

      Oproti priemeru SR

      1. Cirkevná ZŠ sv. Margity

      72,1%

      +9,3%

      2. ZŠ  Komenského

      68,3%

      +5,5%

      3. ZŠ Gorazdova

      65,9%

      +3,1%

      4. ZŠ Mládežnícka

      65,4%

      +2,6%

      5. ZŠ s MŠ Slovanská

      63,6%

      +0,8%

       

      Testovanie žiakov 5.ročníka Púchov

      Matematika

      Oproti priemeru SR

      1.Cirkevná ZŠ sv. Margity

      78,2%

      +13,5%

      2. ZŠ  Komenského

      69,4%

      +4,7%

      3. ZŠ Mládežnícka

      69,3%

      +4,6%

      4. ZŠ Gorazdova

      69,2%

      +4,5%

      5. ZŠ s MŠ Slovanská

      62,9%

      -1,8%

       

      ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

       

      Miesto

      Názov školy

      SJL

        

                  Priemer Slovenska: 63,1 %

       

      1.

      CZŠ sv. Margity

      70,5 %

       +  7,4 %   nad priemerom Slovenska

      2.

      ZŠ Komenského

      64,6 %

        + 1,5 %  nad priemerom Slovenska

      3.

      ZŠ Gorazdova

      62,3 %

        - 0,8 %  pod priemerom Slovenska

      4.

      ZŠ Mládežnícka

      58,8 %

        - 4,3 %  pod priemerom Slovenska

      5.

      ZŠ Slovanská

      58,5 %

        - 4,6 %  pod priemerom Slovenska

      Školský rok 2016/2017

       

      Miesto

      Názov školy

      MAT

           

                   Priemer Slovenska: 62,3 %

       

      1.

      CZŠ sv. Margity

      75,6 %

        + 13,3 %     nad priemerom Slovenska

      2.

      ZŠ Gorazdova

      67,2 %

        + 4,9  %     nad priemerom Slovenska

      3.

      ZŠ Komenského

      65,2 %

        + 2,9 %     nad priemerom Slovenska

      4.

      ZŠ Mládežnícka

      63,8 %

        + 1,5 %     nad priemerom Slovenska

      5.

      ZŠ Slovanská

      55,6 %

         - 6,7 %     pod priemerom Slovenska

       

       

       

      V školskom roku 2014/2015 - NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní) v Bratislave požiadal školu o pilotné Testovanie piatakov, v rámci ktorého škola patrila v MAT medzi 2% najúspešnejších škôl a v SJL dosiahla nadpriemerné výsledky

      V školskom roku 2015/2016 sme dosiahli tieto výsledky:

       

      Miesto

      Názov školy

      SJL

        

                  Priemer Slovenska: 66,53%

       

      1.

      CZŠ sv. Margity

      75,10%

       +  8,57%   nad priemerom Slovenska

      2.

      ZŠ Mládežnícka

      70,39%

          + 3,86    nad priemerom Slovenska

       

      ZŠ Komenského

                  Školy na svojej internetovej stránke údaje neuverejnili.

       

      ZŠ Slovanská

       

      ZŠ Gorazdova

       

      Miesto

      Názov školy

      MAT

           

                   Priemer Slovenska: 61,99%

       

      1.

      ZŠ Mládežnícka

      72,46%

       + 10,47 %  nad priemerom Slovenska

      2.

      CZŠ sv. Margity

      69,81%

        + 7,82%     nad priemerom Slovenska

       

      ZŠ Komenského

            Školy na svojej internetovej stránke údaje neuverejnili.

       

      ZŠ Gorazdova

       

      ZŠ Slovanská

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje