• Prehľad Testovania 9 2012-2021

     • Prehľad Testovania 9

     •  

      Prehľad Testovania 9 – púchovské základné školy 2012 - 2021

      Základná škola s materskou školou sv. Margity si dlohobo udržuje vynikajúce výsledky v národnom testovaní deviatakov. Svedčia o tom výsledky za jednotlivé roky.

      ROK 2022

      Iba dve školy z púchovských základných škôl, naša škola a ešte jedna púchovská ZŠ, dosiahla v obidvoch predmetoch, aj v MAT, aj v SJL nadpriemerné výsledky. Z MAT bola úspešnosť našej školy 58,4% , čo je  +5,2% oproti národnému priemeru (žiakov pripravoval RNDr. Jozef Topor) a zo SJL bola úspešnosť našej školy 62,9%, čo je +3,8%  oproti národnému priemeru (žiakov pripravovala Mgr. Katarína Huťová). 


      ROK 2021

      Testovanie sa Testovanie z dôvodu Covid-19 sa neuskutočnilo

       ____________________________________________________________________________________________________

      ROK 2020

      Testovanie z dôvodu Covid-19 sa neuskutočnilo

      ________________________________________________________________________________________________________________

      MAT

      Poradie MAT

      Škola

      Percento

      Nadpriemer/podpriemer

      oproti priemeru Slovenska

      1.

      CZŠ sv. Margita

      76,0

      +12,94

      2.

      ZŠ Mládežnícka

      66,9

      +3,76

      3.

      ZŠ Komenského

      66,2

      +3,14

      4.

      ZŠ Gorazdova

      66,0

      +2,85

      5.

      ZŠ Slovanská

      65,3

      +2,17

         SJL

      Poradie SJL

      Škola

      Percento

      Nadpriemer/podpriemer

      oproti priemeru Slovenska

      1.

      ZŠ Slovanská

      68,6

      +6,31

      2.

      CZŠ sv. Margity

      68,3

      +6,03

      3.

      ZŠ Komenského

      63,7

      +1,37

      4.

      ZŠ Gorazdova

      63,3

      +1,03

      5.

      ZŠ Mládežnícka

      61,7

      - 0,57

       

      ______________________________________________________________________________________________________________

       ROK 2018

      Deviataci v národnom testovaní dosiahli vynikajúce výsledky. V matematike boli až o 18,5% lepší oproti celoslovenskému priemeru a v slovenskom jazyku a literatúre o 13,6% oproti celoslovenskému priemeru. Žiakov matematiku učil pán učiteľ RNDr. Jozef Topor a slovenský jazyk a literatúru Mgr. Katarína Huťová. Výsledky sú o to vzácnejšie, že trieda nie je zameraná ani na matematiku a a ani na slovenský jazyk a literatúru.

      ______________________________________________________________________________________________________________

      ROK 2017

      V tomo roku naša škola patrila z matematiky k špičke Slovenska, patrili sme medzi 7% najlepších škôl Slovenska

      Miesto

      Názov školy

      MAT

      Priemer Slovenska: 56,4 %

      1.

      CZŠ sv. Margity

      70,3 %

      + 13,9 %         nad priemerom Slovenska

      2.

      ZŠ Komenského

      63,6 %

      + 7,2 %           nad priemerom Slovenska

      3.

      ZŠ Mládežnícka

      61,0 %

      +4,6  %           nad priemerom Slovenska

      4.

      ZŠ Gorazdova

      60,3 %

      + 3,9 %           nad priemerom Slovenska

      5.

      ZŠ Slovanská

      54,4 %

      - 2,0 %            pod priemerom Slovenska

       

      Miesto

      Názov školy

      SJL

      Priemer Slovenska: 61,2 %

      1.

      ZŠ Mládežnícka

      71,0 %

      +9,8 %            nad priemerom Slovenska

      2.

      ZŠ Komenského

      63,4 %

      + 2,2 %           nad priemerom Slovenska

      2.

      ZŠ Slovanská

      63,4 %

      +2,2 %            nad priemerom Slovenska

      3.

      CZŠ sv. Margity

      62,8 %

      + 1,6 %           nad priemerom Slovenska

      4.

      ZŠ Gorazdova

      60,6 %

      - 0,6 %            pod priemerom Slovenska

       

      ______________________________________________________________________________________________________________

      Rok 2016

      Miesto

      Názov školy

      MAT

      Priemer Slovenska: 52,8 %

      1.

      CZŠ sv. Margity

      66,5 %

      + 13,7 %       nad priemerom Slovenska

      2.

      ZŠ Mládežnícka

      54,6 %

      +1,8 %           nad priemerom Slovenska

      3.

      ZŠ Gorazdova

      52,6 %

      -0,2  %           pod priemerom Slovenska

      4.

      ZŠ Komenského

      52,2 %

      -0,6 %            pod priemerom Slovenska

      5.

      ZŠ Slovanská

      40,2 %

      -12,6 %          pod priemerom Slovenska

       

      Miesto

      Názov školy

      SJL

      Priemer Slovenska: 62,6 %

       

      1.

      CZŠ sv. Margity

      67,7 %

      +  5,1 %         nad priemerom Slovenska

      2.

      ZŠ Mládežnícka

      63,2 %

      + 0,6 %           nad priemerom Slovenska

      3.

      ZŠ Komenského

      61,6 %

      - 1  %              pod priemerom Slovenska

      4.

      ZŠ Gorazdova

      61,2 %

      - 1,4 %            pod priemerom Slovenska

      5.

      ZŠ Slovanská

      56,8 %

      - 5,8 %            pod priemerom Slovenska

       

      ______________________________________________________________________________________________________________

      Rok 2015 - výsledky za uvedený rok svedčia o tom, že naši žiaci patrili medzi najlepších nielen v  Trenčianskom kraji, ale aj v rámci Slovenska

      Miesto

      Názov školy

      SJL

      Priemer Slovenska: 62,58 %

       

      1.

      CZŠ sv. Margity

      74,72 %

      + 12,14 %         nad priemerom Slovenska

      2.

      ZŠ Komenského

      66,9 %

      + 4,32 %               nad priemerom Slovenska

      3.

      ZŠ Mládežnícka

      65,4 %

      + 2,82 %               nad priemerom Slovenska

      4.

      ZŠ Slovanská

      59,3 %

      - 3,28 %               pod priemerom Slovenska

      5.

      ZŠ Gorazdova

      58,5 %

      - 4,08 %               pod priemerom Slovenska

       

      Miesto

      Názov školy

      MAT

      Priemer Slovenska: 52,68 %

       

      1.

      CZŠ sv. Margity

      69 %

      + 16,32 %         nad priemerom Slovenska

      2.

      ZŠ Mládežnícka

      67,3 %

      + 14,62 %             nad priemerom Slovenska

      3.

      ZŠ Komenského

      51,1 %

      - 1,58 %               pod priemerom Slovenska

      4.

      ZŠ Gorazdova

      50,9 %

      - 1,78 %               pod priemerom Slovenska

      5.

      ZŠ Slovanská

      46,8 %

      - 5,88 %               pod priemerom Slovenska

       

      ______________________________________________________________________________________________________________

      Rok 2014

      Miesto

      Názov školy

      SJL

      Priemer Slovenska: 62 %

       

      1.

      ZŠ Gorazdova

      66,9 %

      +4,9 %     nad priemerom Slovenska

      2.

      CZŠ sv. Margity

      66 %

      +4,0 %      nad priemerom Slovenska

      3.

      ZŠ Mládežnícka

      60,4 %

      - 1,6 %     pod priemerom Slovenska

      4.

      ZŠ Komenského

      59,2 %

      - 2,8 %     pod priemerom Slovenska

      5.

      ZŠ Slovanská

      57,1 %

      - 4,9 %     pod priemerom Slovenska

       

      Miesto

      Názov školy

      MAT

      Priemer Slovenska: 54,67 %

       

      1.

      ZŠ Gorazdova

      68,8 %

      +14,1 %      nad priemerom Slovenska

      2.

      ZŠ Mládežnícka

      64,8 %

      +10,1 %      nad priemerom Slovenska

      3.

      CZŠ sv. Margity

      63,9 %

      +9,23 %      nad priemerom Slovenska

      4.

      ZŠ Komenského

      49,1 %

      - 5,2 %       pod priemerom Slovenska

      5.

      ZŠ Slovanská

      47 %

      - 5,5 %       pod priemerom Slovenska

       

      ______________________________________________________________________________________________________________

      Rok 2013

      Miesto

      Názov školy

      SJL

      Priemer Slovenska: 67,51 %

       

      1.

      CZŠ sv. Margity

      70 %

      +2,49 %    nad priemerom Slovenska

      2.

      ZŠ Gorazdova

      69 %

      +1,51 %    nad priemerom Slovenska

      3.

      ZŠ Slovanská

      68,5 %

      +1,01 %     nad priemerom Slovenska

      4.

      ZŠ Komenského

      65,1 %

      - 2,43 %   pod priemerom Slovenska

      5.

      ZŠ Mládežnícka

      61,7 %

      - 5,28 %   pod priemerom Slovenska

       

      Miesto

      Názov školy

      MAT

      Priemer Slovenska: 60,07 %

       

      1.

      CZŠ sv. Margity

      66,4 %

      +6,32 %      nad priemerom Slovenska

      2.

      ZŠ Mládežnícka

      60,8 %

      +0,71 %      nad priemerom Slovenska

      3.

      ZŠ Gorazdova

      60,6 %

      +0,49 %      nad priemerom Slovenska

      4.

      ZŠ Komenského

      56,1 %

      - 3,97 %      pod priemerom Slovenska

      5.

      ZŠ Slovanská

      53,3 %

      - 6,81 %      pod priemerom Slovenska

       

      ______________________________________________________________________________________________________________

      Rok 2012

      Miesto

      Názov školy

      SJL

      Priemer Slovenska: 54,46 %

       

      1.

      CZŠ sv. Margity

      60 %

      +5,54 %    nad priemerom Slovenska

      2.

      ZŠ Mládežnícka

      58,3 %

      +3,8 %     nad priemerom Slovenska

      3.

      ZŠ Slovanská

      53,7 %

      - 0,8 %     pod priemerom Slovenska

      4.

      ZŠ Gorazdova

      50 %

      - 4,5 %     pod priemerom Slovenska

      5.

      ZŠ Komenského

       49,7 %

      - 4,8 %     pod priemerom Slovenska

       

      Miesto

      Názov školy

      MAT

      Priemer Slovenska: 57,54 %

       

      1.

      ZŠ Mládežnícka

      65,6 %

      +8,1 %     nad priemerom Slovenska

      2.

      CZŠ sv. Margity

      62 %

      +4,46 %    nad priemerom Slovenska

      3.

      ZŠ Slovanská

      55,7 %

      - 1,8 %     pod priemerom Slovenska

      4.

      ZŠ Komenského

      54,5 %

      - 3 %        pod priemerom Slovenska

      5.

      ZŠ Gorazdova

      53,7 %

      - 3,8 %     pod priemerom Slovenska

       

       

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje