Navigácia

Navigácia

 • Pozývame na roráty 2018

 • Fyzika netradične

  Fyzika netradične

 • Celoslovenská súťaž i-Bobor

  V dňoch od 12. 11 do 16. 11 sme sa zapojili do informatickej súťaže iBOBOR. Organizátori súťaže pripravili veľmi zaujímavé logické úlohy, ktoré potrápili nejednu chytrú hlavičku. Žiaci si mohli overiť svoje vedomosti v úlohách z rôznych oblastí: fakty, algoritmizácia a programovanie, porozumenie informáciám, logika, praktické a technické otázky, IKT v každodennom živote a matematické základy informatiky.  Súťažné úlohy sa líšia svojím zameraním, náročnosťou i spôsobom riešenia. Kým niektoré z úloh majú formu otázok s výberom odpovede zo štyroch možností, súťažiaci sa môže stretnúť i s interaktívnou úlohou, v ktorej majú presunúť, usporiadať alebo doplniť časť riešenia. Na Slovensku súťažilo 77 928 žiakov z 979 škôl, z toho 23 žiakov z našej školy. Boli rozdelení do troch súťažných kategórii:

  1. Kategória - Bobrík (5. ročník) súťažilo 8 žiakov našej školy  -  6 úspešných riešiteľov, najlepšie umiestnenie:

  1. miesto – Katarína Rudincová (max. počet bodov) 96/96

  2. miesto – Jasmína Kudlejová 80/96

  3. miesto – Lukáš Vozár 76/96

  2. Kategória- Benjamín (6.-7. ročník) súťažilo 6 žiakov našej školy - 5 úspešných riešiteľov , najlepšie umiestnenie :

  1. miesto – Jakub Fedor 70/80

  2. miesto – Tomáš Vido 65/80

  3. miesto – Adam Janík 58/80

  3. Kategória - Kadet (8.-9.ročník) súťažilo 9 žiakov našej školy - 4 úspešných riešiteľov, najlepšie umiestnenie :

  1. miesto – Adrián Putala, Jana Mária Gabčová 68/80

  2. miesto – Matej Janoško 62/80

  3. miesto – Stela Surovčíková 61/80

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme !

 • Olympiáda v NEJ

  V stredu 14. novembra sa uskutočnilo na našej škole školské kolo olympiády z nemeckého jazyka.

  Žiaci súťažili v dvoch kategóriách v písomnej a ústnej časti. Popisovali obrázok, rozprávali o svojej rodine, záľubách, voľnom čase. Písali gramatický test, počúvali text v nemčine a čítali príbeh na porozumenie.

  Po spočítaní všetkých bodov, ktoré získali v  kategórii 1A, bolo umiestnenie žiakov 7. ročníka nasledovné:

  1. miesto: Terézia Bašová

   2. miesto: Jakub Fedor

   3. miesto: Lucia Babčanová

  V kategórii 1B sa žiaci 9. ročníka  umiestnili v tomto poradí:

  1. miesto: Erik Voltek

  2. miesto: Rebeka Martináková

  3. miesto: Andrej Mušák

  Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

 • Deň techniky na Fakulte priemyselných technológií

 • Milión detí sa modlí ruženec

 • Exkurzia 8. a 9. ročníka v Martine

 • Plenárne a triedne rodičovské združenia

 • Duchovné cvičenia učiteľov

 • Sprav si svojho šarkana

  Oznamujeme, že združenie rodičov organizuje dňa 18.10. 2018 (vo štvrtok) od 14,00 hod.- 16,00 hod. pre žiakov 1.-4. ročníka  akciu: Sprav si svojho šarkana. Deti 1.-4. ročníka si môžu doniesť buď svojho šarkana alebo urobiť v škole. Materiál bude zabezpečený.

   

 • Deň jazykov

 • Plenárne a triedne rodičovské združenie

  Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že dňa 2.10. 2018 o 16,00 hod. sa uskutoční plenárne rodičovské združenie na chodbe pri zborovni a po jeho skončení budú triedne rodičovské združenia v jednotlivých triedach.

  Program združenia:

  1. otvorenie: pán dekan Mons. Michal Keblušek, pán Loduha-predseda rodičovských stretnutí a pani riaditeľka Ľubica Mišíková
  2. predstavenie nových učiteľov
  3. prednáška pani učiteľky Mgr. Zuzany Šerej: „Ako môžu rodičia určiť deťom hranice na počítači, internete a tablete“
  4. v písomnom materiály bude rodičom odovzdané hodnotenie minulého školského roka a dôležité termíny akcii na tento školský rok
  5. triedne rodičovské združenie v jednotlivých triedach.

  Tešíme sa na Vašu účasť! Veríme, že pre každého rodiča je v dnešnej dobe zvlášť dôležitá prednáška o čase strávenom deťmi na digitálnych médiách, ktorá sa uskutoční na plenárnom združení.

      

 • Jarmok remesiel

 • Účelové cvičenie

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

 • Oznam stravníkom

  Suma za úhradu za odobraté obedy 1. stupeň (na 1 mesiac v priemere 20 dní):   26,80 eur  (1,34 eur za odobratý obed) 

  Suma za úhradu za odobraté obedy 2. stupeň (na 1 mesiac v priemere 20 dní):  28,20 eur  (1,41 eur za odobratý obed)

  Suma za úhradu zamestnanci (na 1 mesiac v priemere 20 dní):                              27,00 eur  (1,35 eur za odobratý obed)

  Cudzí stravníci (na 1 mesiac v priemere 20 dní):                                                       60,00 eur  (3,00 eur za odobratý obed)

  Prosíme stravníkov, aby obedy hradili mesiac vopred (do 20. v mesiaci) na účet SK16 0200 0000 0022 0709 2554 podľa variabilného symbolu, ktorý bol žiakom a zamestnancom určený. Prestupovým žiakom odovzdá variabilné symboly v prvý deň v škole príslušný triedny vyučujúci.  Na konci školského roku 2018/2019 preplatky budeme presúvať do ďalšieho školského roku a deviatakom budú vrátené na účet.        

  Prihlasovanie alebo odhlasovanie stravy v čase od 7,00 - 7,50 hod.- t.č.: 0910 940 587.

 • Oznam žiakom a rodičom-otvorenie nového školského roka

  Oznamujeme žiakom, rodičom a priateľom školy, že slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční dňa 3.9. 2018 o 8,30 hod. slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole. Žiaci sa stretnú o 8,10 hodine pred kostolom  spoločne s triednym učiteľom. Prváčikov a ich rodičov prosíme, aby sedeli na predných lavičkách na pravej a ľavej strane kostola.

 • Zošity pre školský rok 2018/2019

 • Slávnostný záver školského roka 2017/2018

 • Rozlúčka deviatakov v Dome kultúry

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
  +421 042 463 52 67

  Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria