Navigácia

Navigácia

Prehľad testovania

Prehľad Testovania 9

Prehľad Testovania 9 – púchovské školy 2012 - 2018

ROK 2018

Deviataci v národnom testovaní dosiahli vynikajúce výsledky. V matematike boli až o 18,5% lepší oproti celoslovenskému priemeru a v slovenskom jazyku a literatúre o 13,6% oproti celoslovenskému priemeru. Žiakov matematiku učil pán učiteľ RNDr. Jozef Topor a slovenský jazyk a literatúru Mgr. Katarína Huťová. Výsledky sú o to vzácnejšie, že trieda nie je zameraná ani na matematiku a a ani na slovenský jazyk a literatúru.

 

 

ROK 2017

V tomo roku naša škola patrila z matematiky k špičke Slovenska, patrili sme medzi 7% najlepších škôl Slovenska

Miesto

Názov školy

MAT

Priemer Slovenska: 56,4 %

1.

CZŠ sv. Margity

70,3 %

+ 13,9 %         nad priemerom Slovenska

2.

ZŠ Komenského

63,6 %

+ 7,2 %           nad priemerom Slovenska

3.

ZŠ Mládežnícka

61,0 %

+4,6  %           nad priemerom Slovenska

4.

ZŠ Gorazdova

60,3 %

+ 3,9 %           nad priemerom Slovenska

5.

ZŠ Slovanská

54,4 %

- 2,0 %            pod priemerom Slovenska

 

Miesto

Názov školy

SJL

Priemer Slovenska: 61,2 %

1.

ZŠ Mládežnícka

71,0 %

+9,8 %            nad priemerom Slovenska

2.

ZŠ Komenského

63,4 %

+ 2,2 %           nad priemerom Slovenska

2.

ZŠ Slovanská

63,4 %

+2,2 %            nad priemerom Slovenska

3.

CZŠ sv. Margity

62,8 %

+ 1,6 %           nad priemerom Slovenska

4.

ZŠ Gorazdova

60,6 %

- 0,6 %            pod priemerom Slovenska

 

Rok 2016

Miesto

Názov školy

MAT

Priemer Slovenska: 52,8 %

1.

CZŠ sv. Margity

66,5 %

+ 13,7 %       nad priemerom Slovenska

2.

ZŠ Mládežnícka

54,6 %

+1,8 %           nad priemerom Slovenska

3.

ZŠ Gorazdova

52,6 %

-0,2  %           pod priemerom Slovenska

4.

ZŠ Komenského

52,2 %

-0,6 %            pod priemerom Slovenska

5.

ZŠ Slovanská

40,2 %

-12,6 %          pod priemerom Slovenska

 

Miesto

Názov školy

SJL

Priemer Slovenska: 62,6 %

 

1.

CZŠ sv. Margity

67,7 %

+  5,1 %         nad priemerom Slovenska

2.

ZŠ Mládežnícka

63,2 %

+ 0,6 %           nad priemerom Slovenska

3.

ZŠ Komenského

61,6 %

- 1  %              pod priemerom Slovenska

4.

ZŠ Gorazdova

61,2 %

- 1,4 %            pod priemerom Slovenska

5.

ZŠ Slovanská

56,8 %

- 5,8 %            pod priemerom Slovenska

 

 

Rok 2015 - výsledky za uvedený rok svedčia o tom, že naši žiaci patrili medzi najlepších nielen v  Trenčianskom kraji, ale aj v rámci Slovenska

Miesto

Názov školy

SJL

Priemer Slovenska: 62,58 %

 

1.

CZŠ sv. Margity

74,72 %

+ 12,14 %         nad priemerom Slovenska

2.

ZŠ Komenského

66,9 %

+ 4,32 %               nad priemerom Slovenska

3.

ZŠ Mládežnícka

65,4 %

+ 2,82 %               nad priemerom Slovenska

4.

ZŠ Slovanská

59,3 %

- 3,28 %               pod priemerom Slovenska

5.

ZŠ Gorazdova

58,5 %

- 4,08 %               pod priemerom Slovenska

 

Miesto

Názov školy

MAT

Priemer Slovenska: 52,68 %

 

1.

CZŠ sv. Margity

69 %

+ 16,32 %         nad priemerom Slovenska

2.

ZŠ Mládežnícka

67,3 %

+ 14,62 %             nad priemerom Slovenska

3.

ZŠ Komenského

51,1 %

- 1,58 %               pod priemerom Slovenska

4.

ZŠ Gorazdova

50,9 %

- 1,78 %               pod priemerom Slovenska

5.

ZŠ Slovanská

46,8 %

- 5,88 %               pod priemerom Slovenska

 

 

Rok 2014

Miesto

Názov školy

SJL

Priemer Slovenska: 62 %

 

1.

ZŠ Gorazdova

66,9 %

+4,9 %     nad priemerom Slovenska

2.

CZŠ sv. Margity

66 %

+4,0 %      nad priemerom Slovenska

3.

ZŠ Mládežnícka

60,4 %

- 1,6 %     pod priemerom Slovenska

4.

ZŠ Komenského

59,2 %

- 2,8 %     pod priemerom Slovenska

5.

ZŠ Slovanská

57,1 %

- 4,9 %     pod priemerom Slovenska

 

Miesto

Názov školy

MAT

Priemer Slovenska: 54,67 %

 

1.

ZŠ Gorazdova

68,8 %

+14,1 %      nad priemerom Slovenska

2.

ZŠ Mládežnícka

64,8 %

+10,1 %      nad priemerom Slovenska

3.

CZŠ sv. Margity

63,9 %

+9,23 %      nad priemerom Slovenska

4.

ZŠ Komenského

49,1 %

- 5,2 %       pod priemerom Slovenska

5.

ZŠ Slovanská

47 %

- 5,5 %       pod priemerom Slovenska

 

Rok 2013

Miesto

Názov školy

SJL

Priemer Slovenska: 67,51 %

 

1.

CZŠ sv. Margity

70 %

+2,49 %    nad priemerom Slovenska

2.

ZŠ Gorazdova

69 %

+1,51 %    nad priemerom Slovenska

3.

ZŠ Slovanská

68,5 %

+1,01 %     nad priemerom Slovenska

4.

ZŠ Komenského

65,1 %

- 2,43 %   pod priemerom Slovenska

5.

ZŠ Mládežnícka

61,7 %

- 5,28 %   pod priemerom Slovenska

 

Miesto

Názov školy

MAT

Priemer Slovenska: 60,07 %

 

1.

CZŠ sv. Margity

66,4 %

+6,32 %      nad priemerom Slovenska

2.

ZŠ Mládežnícka

60,8 %

+0,71 %      nad priemerom Slovenska

3.

ZŠ Gorazdova

60,6 %

+0,49 %      nad priemerom Slovenska

4.

ZŠ Komenského

56,1 %

- 3,97 %      pod priemerom Slovenska

5.

ZŠ Slovanská

53,3 %

- 6,81 %      pod priemerom Slovenska

 

Rok 2012

Miesto

Názov školy

SJL

Priemer Slovenska: 54,46 %

 

1.

CZŠ sv. Margity

60 %

+5,54 %    nad priemerom Slovenska

2.

ZŠ Mládežnícka

58,3 %

+3,8 %     nad priemerom Slovenska

3.

ZŠ Slovanská

53,7 %

- 0,8 %     pod priemerom Slovenska

4.

ZŠ Gorazdova

50 %

- 4,5 %     pod priemerom Slovenska

5.

ZŠ Komenského

 49,7 %

- 4,8 %     pod priemerom Slovenska

 

Miesto

Názov školy

MAT

Priemer Slovenska: 57,54 %

 

1.

ZŠ Mládežnícka

65,6 %

+8,1 %     nad priemerom Slovenska

2.

CZŠ sv. Margity

62 %

+4,46 %    nad priemerom Slovenska

3.

ZŠ Slovanská

55,7 %

- 1,8 %     pod priemerom Slovenska

4.

ZŠ Komenského

54,5 %

- 3 %        pod priemerom Slovenska

5.

ZŠ Gorazdova

53,7 %

- 3,8 %     pod priemerom Slovenska

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
    Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
  • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
    +421 042 463 52 67

    Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria