Navigácia

Navigácia

Predmet a ciele

Nová podstrana

 

 

Názov projektu: Inovácia vyučovania - cesta k rozvoju osobnosti žiaka a celej spoločnosti

Kód ITMS: 26110130482

Operačný program: Vzdelávanie 

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Miesto realizácie projektu: Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove

Plánované trvanie projektu: 2012-2014

 

Špecifické ciele

G1 Názov špecifického cieľa

 

 

Por.č.

Názov špecifického cieľa

1.

Posilnenie moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti žiakov

2.

Posilňovanie komunikatívnych kompetencií žiakov

3.

Využívanie informačných a komunikačných technológií v modernej výučbe

 

Aktivity prislúchajúce k jednotlivým špecifickým cieľom:

 

1.

Posilnenie moderných foriem vzdelávania k rozvíjaniu kľúčových spôsobilostí a čitateľskej gramotnosti žiakov

1.

Zavádzanie moderných metód a foriem do vzdelávacieho programu, posilňovanie čitateľskej gramotnosti

 

2.

Posilňovanie komunikatívnych kompetencií žiakov

2.

Posilňovanie komunikatívnych kompetencií vo výučbe anglického jazyka

 

3.

Využívanie informačných a komunikačných technológií v modernej výučbe

3.

Zvyšovanie digitálnej zručnosti, inovácia metód vzdelávania

 

 

                                     Aktivity projektu

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 
 
 
     

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
    Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
  • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
    +421 042 463 52 67

    Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria