Navigácia

Navigácia

Profil školy

Profil školy

 

Cirkevná základná škola sv. Margity bola  zriadená dňom 01. augusta 2003 ako samostatný právny subjekt.

 

SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY

 • je školou, ktorá kráča s dobou,
 • je charakteristická rodinnou atmosférou,
 • podľa hodnotenia INEKO je najlepšia škola v okrese v rokoch 2012-2017,
 • je najlepšia z púchovských škôl v testovaní deviatakov v rokoch 2012-2017,
 • v Testovaní piatakov 2014 bola medzi 2% najúspešnejších škôl Slovenska, v Testovaní piatakov 2015, 2016, 2017  dosiahla zo SJL a MAT  najlepšie výsledky v okrese,
 • v hodnotení školskej diagnostiky školského networku z 50 škôl Slovenska je na 1. mieste s hodnotením Vynikajúca škola s perspektívou rastu,
 • na vyučovanie anglického jazyka mala dva roky americkú lektorku 2012-2014, lektora z Austrálie 2014-2015, v školskom roku 2016/2017 konverzačný týždeň s anglickými lektormi,
 • v každej triede a v každej odbornej učebni má interaktívnu tabuľu,
 • v testovaní škôl Komparo 2013, 2014,2015, 2016, 2017 sa umiestnila medzi 25% najlepších škôl Slovenska v matematike, v slovenskom jazyku a literatúre, v prírodovedných a spoločenskovedných predmetoch,
 • množstvo projektov v škole,
 • krúžková činnosť je vedená pedagógmi školy.

 

HLAVNÁ PROFILÁCIA ŠKOLY

 • anglický jazyk od 1. ročníka,
 • nemecký jazyk od 6. ročníka, 
 • informatická výchova od 2. ročníka,
 • náboženská výchova od 1. ročníka,
 • na 2. stupni posilnené vyučovanie matematiky, slovenského jazyka, spoločensko-vedných a prírodovedných predmetov.

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
  +421 042 463 52 67

  Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria