Navigácia

Navigácia

Moderné metódy a čitateľská gramotnosť Výstupy 1 Výstupy 2 Výstupy 3

Čitateľská gramotnosť

Moderné metódy a čitateľská gramotnosť

    

Cirkevná základná škola sv. Margity, Nám. slobody č. 562/1, 020 01 Púchov

 

 

V Púchove, 06.05. 2013

 

POZVÁNKA

na Metodický deň pre učiteľov 1. stupňa ZŠ

cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy

 

Termín:          27. 05. 2013

Miesto:           Cirkevná základná  škola  sv.  Margity v Púchove, Námestie slobody 562/1, Púchov

Čas:                08.00 – 13.00

Téma:             Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa ZŠ

 

Program:

 

8.00 – 8.45      Sv. omša v Rímsko-katolíckom farskom kostole Všetkých svätých v Púchove

8.45 – 9.00      Prezentácia

9.00 – 10.30    Prednášky a diskusia na tému: Pracovné listy k čitateľskej gramotnosti -

Mgr. Janka Hrenáková, Mgr. Erika Špačková, Mgr. Mária Chromeková - CZŠ sv. Margity Púchov

10.30 – 13.00  Prednášky a diskusia na tému: Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov 1. stupňa ZŠ - Mgr. Timotea Vráblová, CSc., Ústav slovenskej literatúry SAV Bratislava, Gunikulla Eckmann, Švédsko 

13.00               Obed

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

                                                                                PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD.

                                                                                                   riaditeľka školy

 

Cestovné a stravné hradí vysielajúca organizácia. Prosíme o vyslanie maximálne dvoch učiteľov.

___________________________________________________________________________

Návratka:

Meno a priezvisko: .......................................................................................................................

Škola: ...........................................................................................................................................

Objednávam si obed (2,70 €):           áno         nie

Návratku pošlite do 20.05. 2013 na adresu Cirkevnej základnej školy sv. Margity, Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov alebo elektronicky na adresu: skolasvmargity1@post.sk

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
    Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
  • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
    +421 042 463 52 67

    Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria