Navigácia

Navigácia

Úlohy na mesiac

November_2017pdf.pub.pdf

 

Čo nás čaká v máji?

výsledky testovania 9, Komparo 4. a 6. ročník, REŠTART 6. ročník, Deň rodiny, výsledky školský network

 

Čo nás čaká v apríli?

tretia štvrťročná klasifikačná porada, testovanie9, krajské kolo fyzikálnej olympiády, dotazníky rodičom, žiakom a učiteľom, súťaže a akcie v škole

 

Čo nás čaká v marci?

Duchovná obnova REŠTART: 2.3. – 4.3. 2013 ôsmaci a deviataci v Podskalí

Krížová cesta – v stredu

Rodičovské združenia – do konca marca

Súťaže

Školský network – 31.3. 2015

 

Čo nás čaká vo februári?

Športovček, jarné prázdniny, poplcová streda, maškarný ples, posvätenie novej kaplnky

 

Čo nás čaká v januári?

Zápisy prvákov, polročná klasifikačná porada a súťaže.

 

Čo nás čaká v decembri? 

Príprava na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, príprava na Vianoce (Advent so sv. Teréziou z Avily), súťaž Vševedko, súťaž v bedmintone, zaujímavé fyzikálne pokusy pre 1. a 2. stupeň z Centra vedeckých informácii v Leviciach, sviatok sv. Mikuláša, Deň otvorených dverí, školské kolo Olympiády v ANJ, školské kolo Pytagoriády, divadelné predstavenie Popoluška (z Banskej Bystrice) pre 1. a 2. stupeň v škole, vianočné prázdniny

Čo nás čaká v novembri?

Výlet a púť do Rajeckej Lesnej, ocenení žiaci do SND a NR SR  v Bratislave, exkurzia do Ostravy, návšteva otca biskupa Tomáša Galisa, e-testovanie piatakov, Komparo 8. a 9. ročník, florbal, školské kolo olympiády v SJL, exkurzia na Fakultu technológii v Púchove, Godzone pre 7. - 9. ročník v Považskej Bystrici.

 

ÚLOHY NA MESIAC OKTÓBER – NOVEMBER 2014

 

Účelové cvičenie

T: 09.10.2014  

                                                    

Turistika

8.11. 2014 - Kľak

 

Celoslovenská porada

21.- 22.10. 2014

 

Rodičovské združenie

23.10. 2014 o 16,30 – všetci vyučujúci

 

24.10. 2014 - výroba betlehemov

 

29.10. – 30.10. 2014

Exkurzia fyziky a chémie

 

Jesenné prázdniny

30.10. – 2.11. 2014

 

Žilinská diecéza – noví pedagogickí pracovníci budú mať duchovné cvičenia

4.11. – 5.11. 2014 Čičmany

 

6.11. 2014 Komparo a Testovanie NÚCEM 5. ročník

 

19.11. 2014

Ocenení žiaci - SND

 

 

ÚLOHY NA MESIAC SEPTEMBER A OKTÓBER 2014 

 

Vyučovanie podľa rozvrhu - 3.9. 2014

Krúžky od 22.9. 2014

Anglické divadlo - Červená čiapočka - 24.9. 2014

Kurz Ochrana prírody a človeka - 2.10. 2014 - v závislosti od počasia

Riaditeľské voľno - 3.10. 2014

 

 

ÚLOHY NA MESIAC APRÍL-MÁJ 2014

 Hviezdoslavov Kubín I. stupeň v CVČ

T: 11.04.2014               

 Hviezdoslavov Kubín II. stupeň v CVČ

T: 14.04.2013   

 

 

17. -22.4. 2014 – veľkonočné prázdniny

Končí sa 4. a 5. hodinou

 

Slávik Slovenska

T: 22.4. 2014                                  K.

 

Duchovná obnova pre žiakov 8. a 9. ročníka vo Františkovi

T: 23. – 24.04.2013                          

 

Komparo pre 4. a 6. ročník, riaditeľské testy pre 1. – 3. ročník

 

Čitateľská gramotnosť SAV

T: 25.4. 2014                                        

 

Plavecký výcvik

T: 28.4. – 2.5. – plavecký

 (spojený 2.A, 3.A, 4.A)                   

 

Prvé sv. príjímanie

T: 4.5. 2014  

                                      

Noc deviatakov v škole

T: 9.5. 2014                    

 

 

Združenie katolíckych škôl

T: 6.-7.5. 2014                                             

 

Škola v prírode 3. a 4. ročník Trenčianske Teplice

T: 12.5.-16.5. 2014

                                    

Skúška digitálne vzdelávanie

 

 Kinderiáda

Tehlička pre Afriku                                              

 

Zber papiera

T: polovica mája                                           

 

 Stretnutie PK A MO MZ

T: do polovice mája 2013 

 

 

 

 

 

 

  Marec 2014  

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Fyzikálna olympiáda - okresné kolo

Pytagoriáda  - okresné kolo

Sviatok sv. Jozefa - 19.3. 2014    

Zvestovanie Pána - 25.3. 2014

Odovzdávanie interaktívnych tabúľ

Detské sv. omše a krížové cesty

Triedne rodičovské združenia                        

 

  Február 2014

03.02.2014 - Polročné prázdniny

06.02.2014 - Obvodné kolo olympiády z geografie

10.02.2014 - Krajské kolo olympiády z anglického jazyka

11.02.2014 - Obvodné kolo dejepisnej olympiády

17.- 21.02.2014 - Jarné prázdniny

28.02.2014 - Karneval CZŠ v Športcentre od 15.30-17.30 hod


                                                     Január 2014

15.01.2014 - Obvodné kolo 24. ročníka Olympiády z anglického jazyka

18.01. 2014 - Zápis prvákov

22.01. 2014 - Zápis prvákov

22.01. 2014 - Okresné kolo Olympiády z matematiky

27.01. 2014 - Klasifikačná porada

27.01.2014 - Šaliansky Maťko

29.01. 2014 - Zápis prvákov

31.01. 2014 - Odovzdávanie polročnej klasifikácie


                                                November - december  2013

08.11.2013 - Skrátené vyučovanie kvôli školeniu učiteľov: 1. stupeň končí o 10.45 hod

                                                                                                            2. stupeň končí o 11.15 hod

15.11.2013 - Riaditeľské voľno z dôvodu účasti učiteľov CZŠ sv. Margity na Metodickom dni v Žiline

18.11.2013 - Svätá omša pre žiakov CZŠ sv. Margity

27.11.2013 - Deň otvorených dverí

26.11. - 6.12.2013 - Modlitba deviatnika

03.12.2013 Okresné kolo Technickej olympiády

9.12.2013  Sv. omša o 8.30 hod na sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie – zasvätenie sa jej

09.12.2013 - Krajské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha

6.12.2013 Sviatok sv. Mikuláša

9.12.2013 a 17.12.2013 Výchovné koncerty v škole

10.12. 2013 Otvorenie novej školskej knižnice

13.12.2013 - Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka


                                              Október 2013

07.10.2013 - Svätá omša pre žiakov a učiteľov CZŠ sv. Margity

08.10.2013 - Deň zdravej výživy

11.10.2013 - Riaditeľské voľno z dôvodu účasti učiteľov CZŠ sv. Margity na duchovných cvičeniach

17.10.2013 - Rodičovské združenie o 16.00 hod s prednáškou Ing. Mariána Kolníka na tému ,,Čo môže obohatiť naše životy a životy našich rodín“

18.10.2013 - Skrátené vyučovanie kvôli školeniu učiteľov: 1. stupeň končí o 10.45 hod

                                                                                                   2. stupeň končí o 11.15 hod

24.10.2013 - Výlet do Bratislavy pre ocenených žiakov, odchod o 6.30, predpokladaný návrat o 18.00-19.00 hod

30.10. - 01.11.2013 - Jesenné prázdniny, nástup  do školy je v pondelok 4.11.2013


 


                                             September 2013

02.09.2013 - Slávnostné otvorenie školského roka svätou omšou o 8.30 hod

06.09.2013 - Ochrana zdravia človeka a prírody


 


 

                                       ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014


                                         Jún 2013

06.06.2013 - Olympiáda cirkevných škôl v Dubnici nad Váhom

07.06.2013 - Noc deviatakov v škole

07.06.2013 - výlet III. a IV. A 

07.06.2013 - výlet I. a II. A na farmu v Záriečí (podľa počasia sa termín môže zmeniť)

19.06.2013 - výlet V. A -pekné počasie - Terchová, škaredé počasie - Trenčín

13.-14.06.2013 - výlet VII. A do poľského mesta Bielsko-Biala

21.-22.06.2013 - výlet VI. A do Belušských Slatín

24.06.2013 - Klasifikačná porada

                        1. stupeň končí 5. hodinou od 24.-26.06.

                        2. stupeň končí 6. hodinou od 24.-26.06.

25.06.2013 - beseda pre deviatakov s pani doktorkou Bašovou o rodičovstve

26.06.2013 - výlet VII. A do Jasnej

27.06.2013 - rozlúčka deviatakov a pasovnie prvákov o 9.30 v CZŠ

28.06.2013 - Svätá omša o 8. 00 hod a rozdávanie vysvedčení v triede


                                      Máj 2013


 

01.05. - Sviatok sv. Jozefa a štátny sviatok

03.05. - Testovanie Komparo 4. a 6. ročník

05.05. - Prvé sväté prijímanie

06.05. - 10.05. Plavecký výcvik 3. a 4. ročník

07.05. - Exkurzia Žilina 7. ročník

08.05. - Štátny sviatok

09.05. - Nanebovstúpenie Pána

10.05. - Slávik Slovenska v ZUŠ

13. - 15. 05. - Zber papiera

14.05. - Pracovná porada

17.05. - Obvodné kolo atletiky na ZŠ Gorazdova

18.05.-19.05. Deň rodiny

21. - 22.05 - Duchovná obnova žiakov 8. a 9. ročníka v Rodinkove v Belušských Slatinách

27.05. - Riaditeľské voľno - Metodický deň učiteľov 1. stupňa v našej škole - "Rozvoj čitateľskej gramotnosti a porozumenie textu na 1. stupni ZŠ" za účasti pani riaditeľky DŠÚ Žilina Ing. Mgr. M. Janegovej a prednášateľky zo Slovenskej akadémie vied v Bratislave PhDr. T.Vráblovej, PhD. a zahraničných hostí zo Švédska

30.05. - Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv ( Božie Telo)

30.05. - Ocenenie žiaka CZŠ otcom biskupom Tomášom Galisom v Žiline 

                                     Apríl 2013

28.03. - 02.04.2013 - Veľkonočné prázdniny

03.04.2013 - Riaditeľské voľno z dôvodu účasti učiteľov na Metodickom dni pre cirkevné školy

04.04.2013 - Krajské kolo dejepisnej olympiády v Trenčíne

11.04.2013- Hviezdoslavov Kubín I. stupeň v CVČ

12.04.2013 - Futbal

15.04.2013 - Hviezdoslavov Kubín II. stupeň v CVČ

16.04.2013 - Prezentácia 3. súťažnej úlohy Spoznaj patrónov našej diecézy sv. Cyrila a Metoda žiakmi VII. A

17.04.2013 - Matematická olympiáda pre 6. - 8. ročník

15. a 16.04.2013 - Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína

22.04.2013 - Uctenie pozostatkov sv. Jána Bosca v Žiline a návšteva hvezdárne so žiakmi VI. A, VIII. a IX. A

24.04.2013 - Futbal mladšie dievčatá

24.04.2013 - Triedne rodičovské združenie o 16.00

25.04.2013 - Futbal mladší chlapci


    

                                       Marec 2013

13.03.2013 - TESTOVANIE 9, harmonogram testovania uvedený na našej stránke

v časti Rodičom - Testovanie 9

14.03.2013 - Kvíz o sv.Cyrilovi a Metodovi

15.03.2013 - Chemická olympiáda

19.03.2013 - OK PYTAGORIÁDA P3 - P5

19.03.2013 - Beseda s pani Ďurkechovou pre 7. – 9. ročník na tému 

                      Práva a povinnosti – 8. a 9. ročník, Šikana a kyberšikana – 7. ročník 

19.03.2013 - Biblická olympiáda a olympiáda z FRJ

20.03.2013 -  OK PYTAGORIÁDA P6 – P8

20.03.2013 - Exkurzia do Žiliny pre žiakov 8. ročníka

25.03.2013 - Matematický klokan

28.03. - 02.04.2013 - Veľkonočné prázdniny


                          

                                  Február 2013 

05.02.3013 - olympiáda z dejepisu

06.02.2013 - olympiáda z biológie

07.02.2013 - olympiáda z geografie

08.02.3013 - maškarný ples o 15.30

09.02.2013 - celoslovenské kolo ... a Slovo bolo u Boha

13.02.2013 - popolcová streda, svätá omša o 8. 30 hod

13.02. - 27.03.2013 - Krížová cesta žiakov každú stredu v školskom rozhlase 

                                   Január 2013

10.01.2013 - rodičovské združenie s prednáškou ThDr. Romana Seku o 16.00

22.01.2013 - recitačná súťaž Šaliansky Maťko

23. a 29.01.2013 - zápis prvákov do 1. ročníka o 16.00

29.01. - 03.02.2013 - lyžiarsky výcvik žiakov VII.A

29.01.2013 - Koncert ľudových nástrojov

 30.01.2013 - svätá omša, odovzávanie vysvedčení 

                                   December 2012

29.11.2012 - beseda s lekárom o rodičovstve pre 9. ročník

01.12.2012 - vystúpenie žiakov CZŠ sv. Margity na Mikulášskom jarmoku v Púchove

06.12.2012 -  Mikuláš pre žiakov CZŠ sv. Margity

V období Adventu bude v školskom rozhlase prebiehať rozprávanie o svätcoch

Súťaže: Pytagoriáda, A Slovo bolo u Boha, olympiáda v anglickom jazyku, olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre, chemická olympiáda 

Každý štvrtok, počas celého školského roka, modlitba žiakov a učiteľov v kaplnke CZŠ sv. Margity, v čase od 7.00 - 7.30 hod 

                                   Október - November 2012

01. -  30.10.2012 - Modlitba posvätného ruženca do školského rozhlasu žiakmi našej školy

12.10.2012 - Riaditeľské voľno, duchovné cvičenia učiteľov

18.10. 2012 - Rodičovské združenie o 16,00 hod.

26.10.2012 - Duchovná obnova spojená so svätou omšou, pod vedením evanjelizačného tímu z Trnavskej univerzity pre 5. a 6. ročník

05.11.2012 - Program protidrogových aktivít poriadaných CVČ Včielka v V. A

08.11.2012 - Komparo žiakov 8. a 9. ročníka

21./22.11.2012 - Divadelné predstavenie Peter Pan pre žiakov 1. - 6. ročníka v Žiline

Každý štvrtok, počas celého školského roka, modlitba žiakov a učiteľov v kaplnke CZŠ sv. Margity, v čase od 7.00 - 7.30 hod  

                                   Máj - jún 2012

23.05. Beseda o rodičovstve s pani doktorkou Bašovou

28.05. – 01.06. Škola v prírode v Čičmanoch

26.05. Birmovka deviatakov

27.05. Deň rodiny na pešej zóne a v areály CZŠ

31.05. Ocenenie deviatačky Lívie Loduhovej otcom biskupom v Žiline

31.05.2 Koncert proti drogám pre 5. – 8. ročník

01.06. MDD

08.06. Výlet pre úspešných žiakov v súťažiach do Nitry

25.06. Koncert orchestra Quarteto pre 4. – 9. ročník 

                                Apríl - máj 2012

18.04.  Slávik Slovenska  v CZŠ sv. Margity - školské kolo

21.04.   Noc deviatakov v škole

24.04.  Kvíz ku Dňu Zeme

27.04.  Beseda: Prečo som na svete rád/rada pre VIII.A v Župnom dome

26.04.  Komparo 4., 6., 8. ročník

30.04.  Kurz ochrany človeka a prírody

03.05.  Beseda so spisovateľom Milanom Húževkom

06.05. Prvé sväté prijímanie

07.05. - 11.05.   Plavecký výcvik 3. a 4. ročník

16.05.   Policajti deťom

28.05. - 01.06.  Škola v prírode v Čičmanoch 3. a 4. ročník


 


 


 


 


 


 

p

p

/

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
    Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
  • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
    +421 042 463 52 67

    Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria