Navigácia

Navigácia

Testovanie 5 - piatakov

Prehľad testovania

Školský rok 2017/2018

Testovanie žiakov 5.ročníka Púchov

SJL

Oproti priemeru SR

1. Cirkevná ZŠ sv. Margity

72,1%

+9,3%

2. ZŠ  Komenského

68,3%

+5,5%

3. ZŠ Gorazdova

65,9%

+3,1%

4. ZŠ Mládežnícka

65,4%

+2,6%

5. ZŠ s MŠ Slovanská

63,6%

+0,8%

 

Testovanie žiakov 5.ročníka Púchov

Matematika

Oproti priemeru SR

1.Cirkevná ZŠ sv. Margity

78,2%

+13,5%

2. ZŠ  Komenského

69,4%

+4,7%

3. ZŠ Mládežnícka

69,3%

+4,6%

4. ZŠ Gorazdova

69,2%

+4,5%

5. ZŠ s MŠ Slovanská

62,9%

-1,8%

 

ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

 

Miesto

Názov školy

SJL

  

            Priemer Slovenska: 63,1 %

 

1.

CZŠ sv. Margity

70,5 %

 +  7,4 %   nad priemerom Slovenska

2.

ZŠ Komenského

64,6 %

  + 1,5 %  nad priemerom Slovenska

3.

ZŠ Gorazdova

62,3 %

  - 0,8 %  pod priemerom Slovenska

4.

ZŠ Mládežnícka

58,8 %

  - 4,3 %  pod priemerom Slovenska

5.

ZŠ Slovanská

58,5 %

  - 4,6 %  pod priemerom Slovenska

Školský rok 2016/2017

 

Miesto

Názov školy

MAT

     

             Priemer Slovenska: 62,3 %

 

1.

CZŠ sv. Margity

75,6 %

  + 13,3 %     nad priemerom Slovenska

2.

ZŠ Gorazdova

67,2 %

  + 4,9  %     nad priemerom Slovenska

3.

ZŠ Komenského

65,2 %

  + 2,9 %     nad priemerom Slovenska

4.

ZŠ Mládežnícka

63,8 %

  + 1,5 %     nad priemerom Slovenska

5.

ZŠ Slovanská

55,6 %

   - 6,7 %     pod priemerom Slovenska

 

 

 

V školskom roku 2014/2015 - NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní) v Bratislave požiadal školu o pilotné Testovanie piatakov, v rámci ktorého škola patrila v MAT medzi 2% najúspešnejších škôl a v SJL dosiahla nadpriemerné výsledky

V školskom roku 2015/2016 sme dosiahli tieto výsledky:

 

Miesto

Názov školy

SJL

  

            Priemer Slovenska: 66,53%

 

1.

CZŠ sv. Margity

75,10%

 +  8,57%   nad priemerom Slovenska

2.

ZŠ Mládežnícka

70,39%

    + 3,86    nad priemerom Slovenska

 

ZŠ Komenského

            Školy na svojej internetovej stránke údaje neuverejnili.

 

ZŠ Slovanská

 

ZŠ Gorazdova

 

Miesto

Názov školy

MAT

     

             Priemer Slovenska: 61,99%

 

1.

ZŠ Mládežnícka

72,46%

 + 10,47 %  nad priemerom Slovenska

2.

CZŠ sv. Margity

69,81%

  + 7,82%     nad priemerom Slovenska

 

ZŠ Komenského

      Školy na svojej internetovej stránke údaje neuverejnili.

 

ZŠ Gorazdova

 

ZŠ Slovanská

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
    Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
  • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
    +421 042 463 52 67

    Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria