Navigácia

Navigácia

Knihy v knižnici

Zoznam kníh

 

Milí kolegovia, rodičia a žiaci!

Chcete si požičať knihy z našej školskej knižnice? Na tomto webovom portáli si môžete vybrať knihu, ktorú by ste si chceli prečítať:

http://proxy.ceit.sk/webisnt/skolskakniznicasvmargity.htm

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
    Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
  • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
    +421 042 463 52 67

    Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria