Navigácia

Navigácia

Naši najúspešnejší

Súťaže 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011

ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Naši najúspešnejší žiaci v školskom roku 2017/2018

                                                        

meno

trieda

súťaž

kolo

umiestnenie

Matúš Belás

2.A

Olympijský festival

regionálne kolo

3. miesto

Mathyas Procházka

2.A

Hviezdoslavov Kubín

okresné kolo

cena poroty

Eliana Šerá

2.A

A Slovo bolo u Boha

krajské kolo

2.miesto

Šimon Škrabko

2.A

Všetkovedko

celoslovenské kolo

30.miesto

Ján Janíček

3.A

Olympijský festival

regionálne kolo

2.miesto

Matej Jurašík

3.A

Všetkovedko

celoslovenské kolo

20.miesto

Tomáš Lang

3.A

Matematický klokan

medzinárodná súťaž

30% najlepších

Katarína Rudincová

4.A

Pytagoriáda

okresné kolo

3.miesto

Všetkovedko

celoslovenské kolo

33.miesto

Kristína Šedivá

4.A

Olympijský festival

regionálne kolo

3.miesto

Martin Janíček

5.A

Hviezdoslavov Kubín

okresné kolo

1.miesto

Matematický klokan

medzinárodná súťaž

10% najlepších

úspešný riešiteľ

Geografická olympiáda

okresné kolo

4. miesto

Všetkovedko

celoslovenské kolo

25.miesto

Maks

celoslovenské kolo

14.miesto v kraji

Adam Janík

5.A

Geografická olympiáda

okresné kolo

úspešný riešiteľ

Matematický klokan

medzinárodná súťaž

35% najlepších

Martin Ondrášek

5.A

Pytagoriáda

okresné kolo

úspešný riešiteľ

Všetkovedko

celoslovenské kolo

15.miesto

Alex Umrian

5.A

Pytagoriáda

okresné kolo

úspešný riešiteľ

Tomáš Vido

5.A

Pytagoriáda

okresné kolo

úspešný riešiteľ

 

 

Všetkovedko

celoslovenské kolo

30.miesto

Lucia Belásová

6.A

Atletická olympiáda CZŠ

oblastné kolo

2.miesto - skok do diaľky

Jakub Fedor

6.A

Expert geniality show - mozgolami

celoslovenské kolo

65. miesto z 875 žiakov

Matematická olympiáda

okresné kolo

úspešný riešiteľ

Pytagoriáda

okresné kolo

6. miesto

Sudoku

okresné kolo

7.miesto

Sabína Chovancová

6.A

Biblická olympiáda

dekanátne kolo

3.miesto

Saša Kutejová

6.A

Matematická olympiáda

okresné kolo

úspešná riešiteľka

Daniel Moško

6.A

Matematický klokan

medzinárodná súťaž

20% najlepších

Maks

celoslovenské kolo

13.miesto v kraji

Klára Mošková

6.A

Biblická olympiáda

dekanátne kolo

3.miesto

Juraj Šedivý

6.A

Atletická olympiáda CZŠ

oblastné kolo

1.miesto - hod kriketovou loptičkou

2.miesto - beh na 60m

Šimon Šalamún

6.A

Expert geniality show - tajomstvá prírody

celoslovenské kolo

27. miesto z 928 žiakov

Matematický klokan

medzinárodná súťaž

35% najlepších

Monika Pagáčová

7.A

Olympijský festival

regionálne kolo

3.miesto

Terézia Rosinová

7.A

Biblická olympiáda

dekanátne kolo

3.miesto

Mária Anna Špačková

7.A

Stolný tenis

okresné kolo

krajské kolo

1.miesto

2.miesto

Simona Babčanová

8.A

Dejepisná olympiáda

okresné kolo

8.miesto

Jana Mária Gabčová

8.A

Pytagoriáda

okresné kolo

úspešná riešiteľka

Kristína Paliesková

8.A

Stolný tenis

okresné kolo

krajské kolo

1.miesto

2.miesto

Olympijský festival

regionálne kolo

1.miesto

Rebeka Ondričková

8.A

Atletická olympiáda CZŠ

oblastné kolo

1.miesto - skok do diaľky

Tamara Chovancová

9.A

Stolný tenis

okresné kolo

1. miesto

Filip Chromek

9.A

Expert geniality show

celoslovenské kolo

32. miesto z 1327 žiakov

Fyzikálna olympiáda

okresné kolo

krajské kolo

2. miesto

4.miesto

Sarah Kubiritová

9.A

Atletická olympiáda CZŠ

oblastné kolo

2.miesto - skok do výšky

Kristína Lichvárová

9.A

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

okresné kolo

2.miesto

Stolný tenis

okresné kolo

krajské kolo

1.miesto

2.miesto

Zuzana Loduhová

9.A

Dejepisná olympiáda

okresné kolo

10.miesto

Kýčerského spievanky

regionálne kolo

2. miesto

Marián Miko

9.A

Technická olympiáda

okresné kolo

krajské kolo

1.miesto

4.miesto

Mária Mošková

9.A

Biblická olympiáda

dekanátne kolo

3.miesto

Štefan Adam Sulík

9.A

Technická olympiáda

okresné kolo

krajské kolo

1.miesto

4.miesto

Andrea Vanková

9.A

Atletická olympiáda CZŠ

oblastné kolo

1.miesto - skok do výšky

 

 

ŠKOLSÝ ROK 2016/2017

Žiaci ocenení na konci školského roka 2016/2017

MENO

TRIEDA

OCENENIE

SÚŤAŽ

UMIESTNENIE

Belás Matúš

1. A

reprezentácia školy

olympijský festival

3. miesto

Birkušová Alžbeta

1. A

reprezentácia školy

olympijský festival

2. miesto

Rosina Marek

1. A

zber papiera (35 kg)

 

15. miesto

Rudinec Ondrej

1. A

reprezentácia školy

Púchovské čarbanice

Cena mesta

Šerá Eliana

1. A

reprezentácia školy

Správny chlapec, správne dievča

3. miesto

Babčan Martin

2. A

reprezentácia školy

olympijský festival

2. miesto

Janíček Ján

2. A

reprezentácia školy

Hviezdoslavov Kubín

účasť v okresnom kole

Jurašík Matej

2. A

reprezentácia školy

Všetkovedko

30. miesto - celoslovenské kolo

Rosinová Barbora

2. A

vzorná účasť na utorkovej rannej modlitbe

 

 

zber papiera (106 kg)

 

9. miesto

Hudcovská Alžbeta

3. A

reprezentácia školy

Púchovské čarbanice

Cena mesta

Juhaniaková Tamara

3. A

zber papiera (53 kg)

 

14. miesto

Jurašíková Viera

3. A

reprezentácia školy

Púchovské čarbanice

Cena mesta

Krajčiová Terézia

3. A

reprezentácia školy

Slávik Slovenska

2. miesto - okresné kolo

Rudincová Katarína

3. A

reprezentácia školy

 

 

Pytagoriáda

Všetkovedko

2.miesto - okr. kolo

15. miesto - celoslovenské kolo

najlepší čitateľ

 

 

Šedivá Kristína

3. A

vzorná účasť na utorkovej rannej modlitbe

 

 

Šištíková Vanesa

3. A

zber papiera (85 kg)

 

10. miesto

Dovičinová Katarína

4. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

 

zber papiera (130 kg)

 

6. miesto

Janíček Martin

4. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

 

reprezentácia školy

Šaliansky Maťko

Hviedoslavov Kubín

3. miesto - okresné kolo

Cena poroty - okr. kolo

Janík Adam

4. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

Ondrášek Martin

4. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

Struhár Jakub

4. A

zber papiera (221 kg)

 

2. miesto

Tulkisová Simona

4. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

Vido Tomáš

4. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

Babčanová Lucia

5. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

Bašová Terézia

5. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

šírenie dobrého mena školy

 

 

zber papiera (67 kg)

 

 

Belásová Lucia

5. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

Fedor Jakub

5. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

Gerschdorf Adam

5. A

reprezentácia školy

Všetkovedko

14. miesto - celoslovenské kolo

zber papiera (247 kg)

 

1. miesto

Chovancová Sabína

5. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

Križák Michal

5. A

reprezentácia školy

Atletická olympiáda

2. miesto - beh na 600 m

Kutejová Saša

5. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

 

 

reprezentácia školy

Matematická olympiáda

3. miesto - okresné kolo

zber papiera (136 kg)

 

7. miesto

Moško Daniel

5. A

zber papiera (149 kg)

 

5. miesto

Mošková Klára

5. A

najlepší čitateľ

 

 

Šalamún Šimon

5. A

reprezentácia školy

Pytagoriáda

Všetkovedko

4. miesto - okresné kolo

24. miesto - celoslovenské kolo

Šedivý Juraj

5. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

 

vzorná účasť na utorkovej rannej modlitbe

 

 

reprezentácia školy

 

Atletická olympiáda

1. miesto - hod kriketovou loptičkou

2. miesto - skok do diaľky

Vozár Marek

5. A

najlepší čitateľ

 

 

Pagáčová Monika Michaela

6. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

 

 

 

reprezentácia školy

Olympijský festival

2. miesto

Rosinová Terézia

6. A

vzorná účasť na utorkovej rannej modlitbe

 

 

zber papiera (212 kg)

 

3. miesto

Surovčíková Stela

6. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

 

 

vzorná účasť na utorkovej rannej modlitbe

 

 

reprezentácia školy

Včely, včielky, včeličky

2. miesto

najlepší čitateľ

 

 

Špačková Mária Anna

6. A

reprezentácia školy

Hviezdoslavov Kubín

3. miesto - okresné kolo

Zlochová Zuzana

6. A

výborný prospech

a vzorné správanie

vzorná účasť na

 

 

utorkovej rannej modlitbe

Hrenák Samuel

7. A

reprezentácia školy

Atletická olympiáda

2. miesto - vrh guľou

Juhaniaková Barbora

7. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

Kanderka Samuel

7. A

zber papiera (190 kg)

 

4. miesto

Martináková Rebeca

7. A

najlepší čitateľ

 

 

Ondričková Rebeka

7. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

Putala Adrián

7. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

 

 

 

 

reprezentácia školy

Matematická olympiáda

5. miesto - okresné kolo

Struhár Matej

7. A

reprezentácia školy

Olympijský festival

3. miesto

Florek Marek

8. A

reprezentácia školy

Atletická olympiáda

2. miesto - beh na 600 m

Chromek Filip

8. A

šírenie dobrého mena školy

 

 

 

 

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

Chromek Filip

8. A

reprezentácia školy

Matematická olympiáda

Expert geniality show - tajomstvá prírody

Fyzikálna olympiáda

1. miesto - okresné kolo

4. miesto - celoslovenské kolo

2. miesto - okresné kolo

Juhaniaková Aneta

8. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

 

 

reprezentácia školy

Matematická olympiáda

Atletická olympiáda

2. miesto - okresné kolo

3. miesto - skok do výšky

Kutejová Nina

8. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

 

 

reprezentácia školy

Dejepisná olympiáda

4. miesto - okresné kolo

Lichvárová Kristína

8. A

reprezentácia školy

Bedminton

2. miesto - okresné kolo

Loduhová Zuzana

8. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

reprezentácia školy

A Slovo bolo u Boha

Dejepisná olympiáda

účasť - krajské kolo

6. miesto - okresné kolo

zber papiera (62 kg)

 

12. miesto

Miko Marián

8. A

reprezentácia školy

Mladý remeselník

3. miesto - okresné kolo

Mošková Mária

8. A

reprezentácia školy

najlepší čitateľ

Biblická olympiáda

aktívna účasť

Sulík Štefan Adam

8. A

reprezentácia školy

 

Mladý remeselník

3. miesto - okresné kolo

zber papiera (62 kg)

 

13. miesto

Vanková Andrea

8. A

reprezentácia školy

Atletická olympiáda

1. miesto - skok do výšky

Vozáriková Veronika

8. A

reprezentácia školy

 

Hviezdoslavov Kubín

3. miesto - okresné kolo

zber papiera (118 kg)

 

8. miesto

Bašo Michal

9. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

 

 

reprezentácia školy

Expert geniality show - tajomstvá prírody

11. miesto - celoslovenské kolo

Feriancová Natália

9. A

výborný prospech

a vzorné správanie

 

 

reprezentácia školy

Biologická olympiáda - zoológia

Atletická olympiáda

Atletika

 

Olympijský festival

2. miesto - okresné kolo

 

2. miesto - beh na 800 m

2. miesto - beh na 800 m - okresné kolo

2. miesto         

Loduhová Angelika

9. A

reprezentácia školy

Matematická olympiáda

3. miesto - okresné kolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

Súťažiaci

Trieda

Súťaž

Kolo

Umiestnenie

BABČAN Martin

I.A

 

Olympijcký festival Slovenska (beh

na 500m)

okresné

3. miesto

ŠIŠTÍKOVÁ Natália

I.A

Správny chlapec, správne dievča

Cena Domu kultúry

BUŠÍK Maximus

II.A

VŠETKOVEDKO

celoslovenské

16. miesto

FLOREKOVÁ Veronika

II.A

Výtvarná súťaž

okresné

3. miesto

JURAŠÍKOVÁ Viera

II.A

VŠETKOVEDKOV UČEŇ

celoslovenské

úspešný riešiteľ

KUDLEJOVÁ Jasmína

II.A

VŠETKOVEDKO

celoslovenské

18. miesto

RUDINCOVÁ Katarína

II.A

VŠETKOVEDKO

celoslovenské

3. miesto

MATEMATICKÝ KLOKAN

celoslovenské

úspešný riešiteľ

ŠEDIVÁ Kristína

II.A

VŠETKOVEDKOV UČEŇ

celoslovenské

úspešný riešiteľ

JANÍČEK Martin

III.A

Šaliansky Maťko

okresné

1. miesto

Hviezdoslavov Kubín

okresné

1. miesto

VŠETKOVEDKO

celoslovenské

47. miesto

JANÍK Adam

III.A

VŠETKOVEDKOV UČEŇ

celoslovenské

úspešný riešiteľ

MATEMATICKÝ KLOKAN

celoslovenské

úspešný riešiteľ

ONDRAŠEK Martin

III.A

VŠETKOVEDKOV UČEŇ

celoslovenské

úspešný riešiteľ

TULKISOVÁ Simona

III.A

VŠETKOVEDKO

celoslovenské

úspešný riešiteľ

VIDO Tomáš

III.A

VŠETKOVEDKOV UČEŇ

celoslovenské

úspešný riešiteľ

BAŠOVÁ Terezka

IV.A

Pomoc deťom v Afrike

iniciatíva

 

BELÁSOVÁ Lucia

IV.A

Poetický Púchov

celoslovenská

1. miesto

VŠETKOVEDKO

celoslovenské

36. miesto

Feriancová Marianka

IV.A

Pomoc deťom v Afrike

iniciatíva

 

GERSCHDORF Adam

IV.A

VŠETKOVEDKO

celoslovenské

38. miesto

 

KOVÁČOVÁ Monika

 

IV.A

Šaliansky Maťko

okresné

2. miesto

Hviezdoslavov Kubín

okresné

3. miesto

KOVÁČOVÁ Monika

IV.A

Pomoc deťom v Afrike

iniciatíva

 

KUTEJOVÁ Saša

IV.A

VŠETKOVEDKO

celoslovenské

36. miesto

KRIŽÁK Michal

IV.A

Olympijský festival Slovenska (beh

na 500m)

okresné

3. miesto

MOŠKO Daniel

IV.A

Pytagoriáda

okresné

3. miesto

VŠETKOVEDKO

celoslovenské

43. miesto

ŠALAMÚN Šimon

IV.A

Pytagoriáda

okresné

6. miesto

VŠETKOVEDKOV UČEŇ

celoslovenské

úspešný riešiteľ

MATEMATICKÝ KLOKAN

celoslovenské

úspešný riešiteľ

VOZÁR Marek

IV.A

Pytagoriáda

okresné

4. miesto

BEDNÁRIKOVÁ Diana

V.A

VŠETKOVEDKOV UČEŇ

celoslovenské

úspešný riešiteľ

JANOŠKO Štefan

V.A

Florbal

okresné

3. miesto

PECHO Pavol

V.A

VŠETKOVEDKOV UČEŇ

celoslovenské

úspešný riešiteľ

 

MAGGIOLO Nicoló

 

V.A

Florbal

okresné

3. miesto

Atl. olympiáda - skok do diaľky

diecézne

2. miesto

ŠPAČKOVÁ Mária

V.A

A slovo bolo u Boha

krajské

1. miesto

A slovo bolo u Boha

celoslovenské

3. miesto

Hviezdoslavov Kubín

okresné

1. miesto

VŠETKOVEDKOV UČEŇ

celoslovenské

úspešný riešiteľ

SUROVČÍKOVÁ Stela

V.A

VŠETKOVEDKOV UČEŇ

celoslovenské

úspešný riešiteľ

TULKISOVÁ Veronika

V.A

VŠETKOVEDKOV UČEŇ

celoslovenské

úspešný riešiteľ

CELÁ TRIEDA

V.A

Európa v škole

okresné

1. miesto

GABČOVÁ Jana

VI.A

Matematická olympiáda

okresné

5. miesto

HRENÁK Samuel

VI.A

Florbal

okresné

3. miesto

JANOŠKO Matej

VI.A

Matematická olympiáda

okresné

6. miesto

Florbal

okresné

3. miesto

JUHANIAKOVÁ Barbora

VI.A

Európa v škole

okresné

1. miesto

KANDERKA Samuel

VI.A

Florbal

okresné

3. miesto

ONDRIČKOVÁ Rebeka

VI.A

EXPERT geniality show

celoslovenské

úspešný riešiteľ

Atl. olympiáda - skok do diaľky

diecézne

2. miesto

PUTALA Adrián

VI.A

Pytagoriáda

okresné

2. miesto

Matematická olympiáda

okresné

2. miesto

EXPERT geniality show

celoslovenské

úspešný riešiteľ

MATEMATICKÝ KLOKAN

celoslovenské

1. miesto

STRUHÁR Matej

VI.A

Florbal

okresné

3. miesto

VOJTEK Erik

VI.A

Florbal

okresné

3. miesto

ČVIRIK Tomáš

VII.A

Atl. olympiáda - skok do diaľky

diecézne

3. miesto

CHROMEK Filip

VII.A

Technická olympiáda

okresné

4. miesto

Olympiáda z anglického jazyka

okresné

3. miesto

Matematická olympiáda

okresné

5. miesto

MATEMATICKÝ KLOKAN

celoslovenské

úspešný riešiteľ

JUHANIAKOVÁ Aneta

VII.A

Dejepisná olympiáda

okresné

3. miesto

EXPERT geniality show

celoslovenské

úspešný riešiteľ

KUBIRITOVÁ Sára

VII.A

Cezpoľný beh

okresné

1. miesto

Atl. olympiáda - beh na 60 m

diecézne

3. miesto

Atl. olympiáda - skok do diaľky

diecézne

2. miesto

Olympijský festival Slovenska (beh na 500 m)

okresné

1. miesto

KUTEJOVÁ Nina

VII.A

Dejepisná olympiáda

okresné

5. miesto

MIKO Marián

VII.A

Mladý remeselník

oblastné

2. miesto

MOJTO Dominik

VII.A

Florbal

okresné

3. miesto

SULÍK Štefan

VII.A

Technická olympiáda

okresné

1. miesto

Technická olympiáda

krajské

7. miesto

EXPERT geniality show

celoslovenské

úspešný riešiteľ

Mladý remeselník

oblastné

2. miesto

Florbal

okresné

3. miesto

VANKOVÁ Andrea

VII.A

Atl. olympiáda - skok do výšky

diecézne

3. miesto

BAŠO Michal

VIII.A

Matematická olympiáda

okresné

6. miesto

EXPERT geniality show

celoslovenské

úspešný riešiteľ

BODORÍK Jozef

VIII.A

EXPERT geniality show

celoslovenské

úspešný riešiteľ

FERIANCOVÁ Natália

VIII.A

Biologická olympiáda - kat. C

okresné

4. miesto

Európa v škole

okresné

2. miesto

Biologická olympiáda - Zoológia

okresné

2. miesto

Atl. olympiáda - beh na 800 m

diecézne

2. miesto

Atletika - beh na 800 m

okresné

3. miesto

Olympijský festival Slovenska (beh na 500 m)

okresné

1. miesto

MOJTO Filip

VIII.A

Matematická olympiáda

okresné

7. miesto

Florbal

okresné

3. miesto

BELÁSOVÁ Miriam

IX.A

Ocenenie otcom biskupom T. Galisom

diecézne

 

JANÍKOVA Petra

IX.A

Olympiáda z anglického jazyka

okresné

3. miesto

OCELÍK Tomáš

IX.A

Cezpoľný beh

okresné

3. miesto

Atl. olympiáda - beh na 1000 m

diecézne

2. miesto

Atletika - beh na 1000 m

okresné

1. miesto

Olympijský festival Slovenska (beh na 500 m)

okresné

1. miesto

HALASOVÁ Sofia

IX.A

MATEMATICKÝ KLOKAN

celoslovenské

úspešný riešiteľ

ŠALAMÚN Samuel

IX.A

MATEMATICKÝ KLOKAN

celoslovenské

úspešný riešiteľ

VII.A -ČVIRIK, CHOVANCOVÁ, KUBIRITOVÁ, KUTEJOVÁ, KUDLEJ, MOŠKOVÁ, SULÍK, VIII.A - FERIANCOVÁ

Ocenenie Mesta Púchov za fotografie Deň Zeme

III.A - Policajti deťom - 3. miesto

Pochvala za vzornú účasť na utorkovej modlitbe: Barborka Rosinová-1.A, Kristínka Šedivá -2.A, Jurko Šedivý – 3.A, Terezka Rosinová-5.A, Saška Pagáčová-9.A

Zber papiera: Gerschdorf Adamko, Rosinová Marianka a Nelka, Rosinová Terezka a Barborka, Samko Kanderka, Veronika Vozáriková, Kutka Benjamín, Matej Struhár,  Miško Bašo, Theodor Kudlej, Šištíková Natália a Vaneska, Saška Kutejová, Sárka Ondričková, Marek Vozár,

ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

NAŠI NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŽIACI V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015

Súťažiaci

Trieda

Súťaž

Kolo

Umiestnenie

ŠIŠTÍKOVÁ Vanesa

I.A

Zber papiera

 

125 kg

KRAJČIOVÁ Terézia

I.A

Zber papiera

 

106 kg

ŠEDIVÁ Kristína

I.A

Olympijský festival Slovenska

 

2. miesto

Súťažiaci

Trieda

Súťaž

Kolo

Umiestnenie

JANÍČEK Martin

II.A

Biblia očami detí a mládeže

diecézne kolo

2. miesto

JANÍK Adam

II.A

Všetkovedko

celoslovenská súťaž

29. miesto

Matematický klokan

celoslovenská súťaž

úspešný riešiteľ

ONDRÁŠEK Martin

II.A

Všetkovedko

celoslovenská súťaž

7. miesto

STRUHÁR Jakub

II.A

Zber papiera

 

201 kg

TULKISOVÁ Simona

II.A

Všetkovedko

celoslovenská súťaž

22. miesto

Súťažiaci

Trieda

Súťaž

Kolo

Umiestnenie

GERSCHDORF Adam

III.A

Matematický klokan

celoslovenská súťaž

úspešný riešiteľ

Zber papiera

 

346 kg

Teofilko

diecézna súťaz

2. miesto

KOVÁČOVÁ Monika

III.A

Hviezdoslavov Kubín - I. kat - próza

okresné kolo

3. miesto

Slávik Slovenska 2015

okresné kolo

3. miesto

KRIŽÁK Michal

III.A

Pytagoriáda

okresné kolo

úspešný riešiteľ

Olympijský festival Slovenska

 

1. miesto

ŠALAMÚN Šimon

III.A

Všetkovedko

celoslovenská súťaž

36. miesto

Pytagoriáda

okresné kolo

úspešný riešiteľ

ONDRIČKOVÁ Sára

III.A

Zber papiera

 

111 kg

ROSINOVÁ Marianka

III.A

Zber papiera

 

312 kg

KUTEJOVÁ Saša

III.A

Zber papiera

 

149 kg

MOŠKO Daniel

III.A

Zber papiera

 

103 kg

ŠEDIVÝ Juraj

III.A

Olympijský festival Slovenska

 

2. miesto

Súťažiaci

Trieda

Súťaž

Kolo

Umiestnenie

BEDNÁRIKOVÁ Diana

IV.A

Všetkovedko

celoslovenská súťaž

39. miesto

KARASOVÁ Kvetoslava

IV.A

Všetkovedko

celoslovenská súťaž

42. miesto

ROSINOVÁ Terézia

IV.A

Teofilko

diecézna súťaz

2. miesto

Zber papiera

 

250 kg

SUROVČÍKOVÁ Stela

IV.A

Pytagoriáda

okresné kolo

3. miesto

Teofilko

diecézna súťaz

2. miesto

ŠPAČKOVÁ Mária Anna

IV.A

Šaliansky Maťko - II. kategória

okresné kolo

1. miesto

Rozprávkové vretienko - I. kategória

okresné kolo

1. miesto

Rozprávkové vretienko - I. kategória

krajské kolo

3. miesto

Súťažiaci

Trieda

Súťaž

Kolo

Umiestnenie

PUTALA Adrián

V.A

Matematická olympiáda

okresné kolo

1. miesto

Pytagoriáda

okresné kolo

úspešný riešiteľ

KANDERKA Samuel

V.A

Zber papiera

 

157 kg

ONDRIČKOVÁ Rebeka

V.A

Atletická olym. CZŠ - skok do diaľky

 

3. miesto

STRUHÁR Matej

V.A

Zber papiera

 

200 kg

Súťažiaci

Trieda

Súťaž

Kolo

Umiestnenie

CHROMEK Filip

VI.A

Pytagoriáda

okresné kolo

1. miesto

Matematická olympiáda

okresné kolo

1. miesto

JUHANIAKOVÁ Aneta

VI.A

Matematický klokan

celoslovenská súťaž

úspešný riešiteľ

ROSINOVÁ Petronela

VI.A

Zber papiera

 

300 kg

KUBIRITOVÁ Sára

VI.A

Atletická olym. CZŠ - beh na 60 m

 

3. miesto

Olympijský festival Slovenska

 

2. miesto

KUTEJOVÁ Nina

VI.A

Zber papiera

 

149 kg

Súťažiaci

Trieda

Súťaž

Kolo

Umiestnenie

BAŠO Michal

VII.A

Biologická olympiáda - kategória D

okresné kolo

úspešný riešiteľ

FERIANCOVÁ Natália

VII.A

Biologická olympiáda - kategória E

okresné kolo

úspešný riešiteľ

Atletická olym. CZŠ - beh na 600 m

 

3. miesto

LODUHOVÁ Angelika

VII.A

Matematický klokan

celoslovenská súťaž

úspešný riešiteľ

VOJTEKOVÁ Michaela

VII.A

Biologická olympiáda - kategória E

okresné kolo

úspešný riešiteľ

KUDLEJ Oliver

VII.A

Zber papiera

 

115 kg

Súťažiaci

Trieda

Súťaž

Kolo

Umiestnenie

PAGÁČOVÁ Alexandra

VIII.A

Európa v škole - multimediálne práce

okresné kolo

2. miesto

OCELÍK Tomáš

VIII.A

Atletická olym. CZŠ - beh na 60 m

 

3. miesto

Olympijský festival Slovenska

 

2. miesto

Súťažiaci

Trieda

Súťaž

Kolo

Umiestnenie

JANTO Anton

IX.A

Chemická olympiáda

okresné kolo

úspešný riešiteľ

Fyzikálna olympiáda

okresné kolo

3. miesto

Fyzikálna olympiáda

krajské kolo

úspešný riešiteľ

Matematický klokan

celoslovenská súťaž

úspešný riešiteľ

KRAJČI Daniel

IX.A

Bedminton

okresné kolo

2. miesto

KUŤKOVÁ Ráchel

IX.A

Matematická olympiáda

okresné kolo

úspešný riešiteľ

SULÍKOVÁ Alžbeta Marta

IX.A

Chemická olympiáda

okresné kolo

úspešný riešiteľ

ŽEMLA Lukáš

IX.A

Bedminton

okresné kolo

2. miesto

Matematická olympiáda

okresné kolo

3. miesto

Matematický klokan

celoslovenská súťaž

úspešný riešiteľ

 

ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

NAŠI NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŽIACI V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014

SÚŤAŽIACI

TRIEDA

SÚŤAŽ

KOLO

UMIESTNENIE

Žemla Marek

IX.A

Olympiáda zo slovenského jazyka

Okresné kolo

3.

Žemla Marek

IX.A

Fyzikálna olympiáda

Okresné kolo

2.

Žemla Marek

IX.A

Chemická olympiáda

Okresné kolo

Úsp. riešiteľ

Ďurech Andrej

IX.A

Matematický klokan

 

Úsp. riešiteľ

Ďurech Andrej

IX.A

Fyzikálna olympiáda

Okresné kolo

1.

Ďurech Andrej

IX.A

Chemická olympiáda

Okresné kolo

Úsp. riešiteľ

Moško Matúš

VIII.A

Dejepisná olympiáda

Okresné kolo

Úsp. riešiteľ

Moško Matúš

VIII.A

Biblická olympiáda

Dekanátne kolo

2.

Žemla Lukáš

VIII.A

Biblická olympiáda

Dekanátne kolo

2.

Kuťková Ráchel

VIII.A

Biblická olympiáda

Dekanátne kolo

2.

Kuťková Ráchel

VIII.A

Zber papiera

 

8. - 107,5 kg

Krajči Daniel

VIII.A

Biblická olympiáda

Dekanátne kolo

2.

Janto Anton

VIII.A

Matematický klokan

 

Úsp. riešiteľ

Badurová Jessica

VIII.A

MS v mažoretkovom športe

Juniorky Pom - Pom

2.

Buchtová Nina

VIII.A

Literárna Ilava

 

2.

Petra Janíková

VII. A

Olympiáda z anglického jazyka

Okresné kolo

1.

Petra Janíková

VII.A

Olympiáda z anglického jazyka

Krajské kolo

Úsp. riešiteľ

Halasová Sofia

VII.A

MS v mažoretkovom športe

Juniorky Pom - Pom

2.

Belásová Miriam

VII.A

MS v mažoretkovom športe

Juniorky Pom - Pom

2.

Belásová Alexandra

VI. A

Dejepisná olympiáda

Okresné kolo

Úsp. riešiteľ

Belásová Alexandra

VI.A

Atl. olympiáda cirkevných škôl

Skok do diaľky

1.

Belásová Alexandra

VI.A

MS v mažoretkovom športe

Juniorky Pom - Pom

2.

Feriancová Natália

VI.A

Biologická olympiáda

Okresné kolo

Úsp. riešiteľ

Bašo Michal

VI.A

Biologická olympiáda

Okresné kolo

Úsp. riešiteľ

Dekan Jozef

VI.A

Zber papiera

 

5. - 209 kg

Chromek Filip

V.A

Pytagoriáda

Okresné kolo

3.

Chromek Filip

V.A

Hviezdoslavov Kubín

Okresné kolo

3.

Kubiritová Sára

V.A

Atl. olympiáda cirkevných škôl

Beh na 600 m

2.

Kubiritová Sára V.A Hra na klavír   Zlaté pásmo

Vozáriková Veronika

V.A

MS v mažoretkovom športe

Juniorky Pom - Pom

2.

Vozáriková Veronika

V.A

Zber papiera

 

10. - 89 kg

Kutejová Nina

V.A

MS v mažoretkovom športe

Juniorky Pom - Pom

2.

Chovancová Tamara

V.A

MS v mažoretkovom športe

Mix kadetky

3.

Rosinová Petronela

V.A

Zber papiera

 

2. - 268 kg

Čvirik Tomáš

V.A

Zber papiera

 

10. - 70 kg

Gabrišová Aneta

IV.A

Šaliansky Maťko

Okresné kolo

2.

Putala Adrián

IV.A

Matematický klokan

 

Úsp. riešiteľ

Kanderka Samuel

IV.A

Zber papiera

 

9. - 101 kg

Špačková Anna Mária

III.A

Šaliansky Maťko

Okresné kolo

1.

Špačková Anna Mária

III.A

Hviezdoslavov Kubín

Okresné kolo

2.

Špačková Anna Mária

III.A

Hra na klavír

 

Broznové pásmo

Surovčíková Stella

III.A

Pytagoriáda

Okresné kolo

Úsp. riešiteľ

Tulkisová Veronika

III.A

Zber papiera

 

4. - 222 kg

Rosinová Terezka

III.A

Zber papiera

 

6. - 206 kg

Bodorík Michal

III.A

Hra na husle

 

Zlaté pásmo 1.

Šalamún Šimon

II.A

Matematický klokan

 

Úsp. riešiteľ

Šalamún Šimon

II.A

Zber papiera

 

1. - 287 kg

Gerschdorf Adam

II.A

Matematický klokan

 

Úsp. riešiteľ

Gerschdorf Adam

II.A

Zber papiera

 

7. - 165 kg

Križák Michal

II.A

Matematický klokan

 

Úsp. riešiteľ

Papšo Peter

II.A

Matematický klokan

 

Úsp. riešiteľ

Chovancová Sabina

II.A

MS v mažoretkovom športe

Mix kadetky

3.

Kutejová Alexandra

II.A

Zber papiera

 

10. - 94 kg

Moško Daniel

II.A

Zber papiera

 

3. - 241 kg

Tulkisová Simona

I.A

Zber papiera

 

4. – 222 kg

 

 

 

 

 

 

Š

ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

NAŠI NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŽIACI V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013

SÚŤAŽIACI

TRIEDA

SÚŤAŽ

KOLO

UMIESTNENIE

Križák Michal

I. A

Olympijský beh na 250 m

Okresné kolo

1.

Špačková Mária

II. A

Hviezdoslavov Kubín - próza

Okresné kolo

1.

 

 

Rozprávkové vretienko

Okresné kolo

2.

Putala Adrian

III. A

Pytagoriáda P3

Obvodné kolo

1.

Marináková Rebecca

III. A

Hviezdoslavov Kubín – poézia

Okresné kolo

3.

Surovčíková Stela

II. A

Biblia očami detí – výtvarná časť

Žilinská a Bielsko-Źywiecka diecéza

úsp. umiest.

Turzová Andrea

IV. A

Biblia očami detí – výtvarná časť

Žilinská a Bielsko-Źywiecka diecéza

úsp. umiest.

Chromek Filip

IV. A

Pytagoriáda P4   

Obvodné kolo

2.

Kubiritová Sarah

IV. A

Olympijský beh na 250 m

Okresné

1.

Smatanová Natália

V. A

Matematický klokan

Celoslovenské kolo

úsp. riešiteľ

Loduhová Angelika

V. A

Matematický klokan

Celoslovenské kolo

úsp. riešiteľ

Stanko Šimon

V. A

Hviezdoslavov Kubín – próza

Okresné kolo

2.

Natália Feriancová

 

Olympijský beh na 500 m

Okresné

1.

 

 

Rozprávkové vretienko

Okresné kolo

2.

 

 

...a Slovo bolo u Boha

Celoslovenské kolo

3.

 

 

Kýčerského spievanky

Okresné kolo

1.

Putalová Tamara

VI. A

Pytagoriáda P6

Obvodné kolo

úsp. riešiteľ

Ocelík Tomáš

VI. A

Malý futbal mladší žiaci

Obvodné kolo

2.

 

 

Olympiáda CZŠ – beh na 60 m, najmladší žiaci

CŠ Žil. Diecézy

2.

 

 

Olympiáda CZŠ – skok do diaľky,  najmladší žiaci

CŠ Žil. Diecézy

1.

Živčic Dominik

VI. A

Malý futbal mladší žiaci

Obvodné kolo

2.

Buchtová Nina

VII. A

Olympiáda z anglického jazyka

Okresné kolo

úsp. riešiteľ

 

 

Literárna súťaž „Mladé talenty“

Celoslovenské kolo

1.

Šulík Daniel

VII. A

Olympiáda z anglického jazyka

Okresné kolo

úsp. riešiteľ

 

 

Malý futbal mladší žiaci

Obvodné kolo

2.

Moško Matúš

VII. A

Malý futbal mladší žiaci

Obvodné kolo

2.

 

 

Dejepisná olympiáda

Okresné kolo

úsp. riešiteľ

 

 

Technická olympiáda

Okresné kolo

úsp. riešiteľ

 

 

Biblická olypmiáda

Dekanátne kolo

2.

Sophie Lezzani

VII. A

Olympiáda z ruského jazyka

Krajské kolo

úsp. riešiteľ

 

 

My Popstar

Okresné kolo

3.

 

 

Európa v škole – literárna časť

Okresné kolo

2.

Ráchel Kuťková

VII. A

Biblická olypmiáda

Dekanátne kolo

2.

Krajči Daniel

VII. A

Technická olympiáda

Okresné kolo

úsp. riešiteľ

 

 

Biblická olypmiáda

Dekanátne kolo

2.

Žemla Lukáš

VII. A

Technická olympiáda

Okresné kolo

úsp. riešiteľ

 

 

Biblická olypmiáda

Dekanátne kolo

2.

 

 

Matematický klokan

Celoslovenské kolo

úsp. riešiteľ

Sulíková Alžbeta

VII. A

Olympiáda z biológie

Okresné kolo

úsp. riešiteľ

 

 

Matematický klokan

Celoslovenské kolo

úsp. riešiteľ

Kafúnek Kamil

VII. A

Matematický klokan

Celoslovenské kolo

úsp. riešiteľ

 

VII. A

Malý futbal mladší žiaci

Obvodné kolo

2.

Ciesar Timotej

VII. A

Malý futbal mladší žiaci

Obvodné kolo

2.

Janto Anton

VII. A

Malý futbal mladší žiaci

Obvodné kolo

2.

 

 

Matematický klokan

Celoslovenské kolo

úsp. riešiteľ

Pavlík Juraj

VII. A

Malý futbal mladší žiaci

Obvodné kolo

2.

 Vašíček Andrej

VII. A

Malý futbal mladší žiaci

Obvodné kolo

2.

Karas Lukáš

VII. A

Malý futbal mladší žiaci

Obvodné kolo

2.

Žemla Marek

VIII. A

Matematická olympiáda

Okresné kolo

1.

 

 

PIKOFYZ

Celoslovenský korešpondenčný seminár

7.

 

 

Dejepisná olympiáda

Okresné kolo

2.

 

 

Dejepisná olympiáda

Krajské kolo

účasť

Ďurech Andrej

VIII. A

Dejepisná olympiáda

Okresné kolo

úsp. riešiteľ

 

 

Fyzikálna olympiáda

Okresné kolo

1.

 

 

Matematická olympiáda

Okresné kolo

úsp. riešiteľ

 

 

Matematický klokan

Celoslovenské kolo

úsp. riešiteľ

 

 

PIKOFYZ

Celoslovenský korešpondenčný seminár

10.

Cenknerová Mária

IX. A

Dejepisná olympiáda

Okresné kolo

úsp. riešiteľ

 

 

Olympiáda z anglického jazyka

Okresné kolo

úsp. riešiteľ

 

 

Chemická olympiáda

Okresné kolo

úsp. riešiteľ

Dekanová Mária

IX. A

Olympiáda zo slovenského jazyka

Okresné kolo

úsp. riešiteľ

 

 

Chemická olympiáda

Okresné kolo

úsp. riešiteľ

Kudlej Otto

IX. A

PIKOFYZ (1. Polrok)

Celoslovenský korešpondenčný seminár

úsp. riešiteľ

Pantoková Katarína

IX. A

Chemická olympiáda

Okresné kolo

úsp. riešiteľ

Lukajka Jakub

IX. A

Olympiáda CZŠ – beh na 60 m, starší žiaci

CŠ Žil. Diecézy

2.

 

 

Olympiáda CZŠ -  skok do diaľky,  starší žiaci

CŠ Žil. Diecézy

3.

Strnad Jozef

IX. A

Olympiáda CZŠ -  beh na 1000 m,  starší žiaci

CŠ Žil. Diecézy

3.

Kmošena Samuel

IX. A

Olympiáda CZŠ – skok do diaľky,  starší žiaci

CŠ Žil. Diecézy

2.

Celá VII. A

VII. A

Spoznaj patrónov Žilinskej diecézy sv. Cyrila a Metoda

Diecézne kolo

3.


 

NAŠI NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŽIACI v školskom roku 2011/2012
SÚŤAŽIACI TRIEDA SÚŤAŽ KOLO UMIESTNENIE
Samuel Toman 5.A Pytagoriáda P5 Obvodné kolo 2.
    Matematická olympiáda - kategória Z5 Okresné kolo 1.
    Florbal mladší žiaci                                                                              Obvodné kolo 3.
Natália Smatanová 4.A Pytagoriáda P4 Obvodné kolo 3.
Marek Žemla 7.A Pytagoriáda P7 Obvodné kolo 3.
    Matematická olympiáda - kategória Z7 Okresné kolo 4.-úspeš.rieš.
    Dejepisná olympiáda - kategória E Obvodné kolo úspeš. rieš.
Aneta Juhaniaková 3.A Pytagoriáda P3 Obvodné kolo 4.-úspeš.rieš.
Filip Chromek 3.A Pytagoriáda P3 Obvodné kolo 4.-úspeš.rieš.
    Minifutbal McDonald´s Cup najmladší žiaci                                                              Predkolo 3.
Matúš Moško 6.A Pytagoriáda P6 Obvodné kolo úspeš. rieš.
    Dejepisná olympiáda - kategória F Obvodné kolo úspeš. rieš.
    Biblická olympiáda - kateg. základné školy                 Dekanátne kolo 3.
Zuzana Loduhová 3.A Pytagoriáda P3 Obvodné kolo úspeš. rieš.
Anton Janto 6.A Pytagoriáda P6 Obvodné kolo úspeš. rieš.
    Florbal mladší žiaci                                                                              Obvodné kolo 3.
    Futbal cirkevných škôl (v Martine)   CŠ Žil. diecézy 4.
Lukáš Žemla 6.A Pytagoriáda P6 Obvodné kolo úspeš.rieš.
    Florbal mladší žiaci                                                                              Obvodné kolo 3.
    Futbal cirkevných škôl (v Martine)   CŠ Žil. diecézy 4.
Šimon Gabčo 5.A Matematická olympiáda - kategória Z5 Okresné kolo 4.
    ...a Slovo bolo u Boha - 2.veková kateg. - próza Celoštátne kolo  3.
    ...a Slovo bolo u Boha - 2.veková kateg. - próza Krajské kolo 1.
    Hviezdoslavov Kubín Podjavorinskej Bzince-2.kat. Krajské kolo čestné uznanie
    Hviezdoslavov Kubín -2.vek.kat.-poézia Okresné kolo 1.
    Slávik Slovenska - 2.veková kateg. Obvodné kolo 1.
    Minifutbal McDonald´s Cup najmladší žiaci                                                              Predkolo 3.
    Futbal cirkevných škôl (v Martine)   CŠ Žil. diecézy 4.
Lenka Repková 5.A Matematická olympiáda - katerg. Z5 Okresné kolo 4.
    ...a Slovo bolo u Boha - 2.veková kateg. - poézia Krajské kolo 2.
    Vybíjaná                                                                                               Obvodné kolo 2.
Petra Janíková 5.A Matematická olympiáda - kategória Z5 Okresné kolo 2.
    Vybíjaná                                                                                               Obvodné kolo 2.
Veronika Goronová 6.A Matematická olympiáda - kateg. Z6 Okresné kolo  úspeš. rieš.
    Vybíjaná                                                                                               Obvodné kolo 2.
Klára Dašková 9.A Olympiáda z anglického jazyka Okresné kolo 2.
    Hviezdoslavov Kubín - 3. kateg. - poézia Okresné kolo 3.
    Florbal dievčatá                                                   Okresné kolo 3.
    Stolný tenis ZŠ dievčatá                                      Okresné kolo  4.
Nina Buchtová 6.A Olympiáda z anglického jazyka Okresné kolo 6.
    Vybíjaná                                                                                               Obvodné kolo 2.
Lívia Loduhová 9.A Olympiáda zo slovenského jazyka - kateg. C Obvodné kolo 7.
    Chemická olympiáda - kateg. Dz Obvodné kolo  úspeš. rieš.
Darina Matúšová 9.A Biblická olympiáda - kateg. základné školy                 Dekanátne kolo 3.
Mária Dekanová 8.A Biblická olympiáda - kateg. základné školy                 Dekanátne kolo 3.
Ráchel Kuťková 6.A Biblická olympiáda - kateg. základné školy                 Dekanátne kolo 3.
Šimon Stanko 4.A ...a Slovo bolo u Boha - 1.veková kateg. - próza Celoštátne kolo  1. 
    ...a Slovo bolo u Boha - 1.veková kateg. - próza Krajské kolo 1.
    Hviezdoslavov Kubín - 1. kateg. - próza Okresné kolo 3.
    Šaliansky Maťko - 2.veková kateg. Okresné kolo 3.
    Minifutbal McDonald´s Cup najmladší žiaci                                                              Predkolo 3.
Rebeca Martináková 2.A ...a Slovo bolo u Boha - 1.veková kateg. - poézia Krajské kolo 3.
    Hviezdoslavov Kubín - 1. kateg. - poézia Okresné kolo 3.
Katarína Pantoková 8.A Európa v škole - 3. kateg. - literárna časť Okresné kolo 1.
Andrej Vašíček 6.A Európa v škole - 2. kateg. - literárna časť Okresné kolo 1.
    Florbal mladší žiaci                                                                              Obvodné kolo 3.
Romana Stanková 7.A Šaliansky Maťko - 3.veková kateg. Okresné kolo 2.
    Hviezdoslavov Kubín - 2. kateg. - próza Okresné kolo 2.
    Vybíjaná                                                                                               Obvodné kolo 2.
Barbora Juhaniaková 2.A VIII. Medzinárodná detská výtvarná súťaž Vianočná pohľadnica   2.
Sarah Kubiritová 3.A Beh - olympiáda škôl Okresné kolo 2.
Kamil Kafúnek 6.A Beh - olympiáda škôl Okresné kolo 2.
    Florbal mladší žiaci                                                                              Obvodné kolo 3.
    Futbal cirkevných škôl (v Martine)   CŠ Žil. diecézy 4.
Jessica Badúrová 6.A Vybíjaná                                                                                               Obvodné kolo 2.
Sofia Halasová  5.A Vybíjaná                                                                                               Obvodné kolo 2.
Sophie Lezzani  6.A Olympiáda z ruského jazyka Krajské kolo účasť
    Vybíjaná                                                                                               Obvodné kolo 2.
Ema Mináriková  6.A Olympiáda z ruského jazyka Krajské kolo účasť
    Vybíjaná                                                                                               Obvodné kolo 2.
Tamara Putalová  5.A Vybíjaná                                                                                               Obvodné kolo 2.
Sabína Staňová 7.A Vybíjaná                                                                                               Obvodné kolo 2.
Alžbeta Sulíková  6.A Vybíjaná                                                                                               Obvodné kolo 2.
Žofia Behrová  8.A Florbal dievčatá                                                   Okresné kolo 3.
    Stolný tenis ZŠ dievčatá                                      Okresné kolo  4.
Mária Cenknerová  8.A Florbal dievčatá                                                   Okresné kolo 3.
Terézia Dašková  7.A Florbal dievčatá                                                   Okresné kolo 3.
Veronika Gašpárková  9.A Florbal dievčatá                                                   Okresné kolo 3.
Rebecca Halasová  7.A Florbal dievčatá                                                   Okresné kolo 3.
Laura Malinková   9.A Florbal dievčatá                                                   Okresné kolo 3.
    Stolný tenis ZŠ dievčatá                                      Okresné kolo  4.
Dominika Pišojová  8.A Florbal dievčatá                                                   Okresné kolo 3.
    Stolný tenis ZŠ dievčatá                                      Okresné kolo  4.
Elizabet Putalová   9.A Florbal dievčatá                                                   Okresné kolo 3.
Lucia Putalová   9.A Florbal dievčatá                                                   Okresné kolo 3.
Barbora Šulíková  8.A Florbal dievčatá                                                   Okresné kolo 3.
Katarína Šulíková 7.A Florbal dievčatá                                                   Okresné kolo 3.
Tatiana Valachová  9.A Florbal dievčatá                                                   Okresné kolo 3.
Natália Žiačiková  9.A Florbal dievčatá                                                   Okresné kolo 3.
    Hodžov novinový článok 2012    zlaté pásmo
Martin Benko  7.A Florbal mladší žiaci                                                                              Obvodné kolo 3.
Timotej Briš   6.A Florbal mladší žiaci                                                                              Obvodné kolo 3.
Timotej Ciesar  6.A Florbal mladší žiaci                                                                              Obvodné kolo 3.
    Futbal cirkevných škôl (v Martine)   CŠ Žil. diecézy 4.
Lukáš Karas   6.A Florbal mladší žiaci                                                                              Obvodné kolo 3.
Daniel Krajči  6.A Florbal mladší žiaci                                                                              Obvodné kolo 3.
    Futbal cirkevných škôl (v Martine)   Cirkevné školy Žilinskej diecézy 4.
Tomáš Ocelík  5.A Florbal mladší žiaci                                                                              Obvodné kolo 3.
    Minifutbal McDonald´s Cup najmladší žiaci                                                              Predkolo 3.
    Futbal cirkevných škôl (v Martine)   CŠ Žil. diecézy 4.
Jozef Bodorík   4.A Minifutbal McDonald´s Cup najmladší žiaci                                                              Predkolo 3.
Marek Florek  3.A Minifutbal McDonald´s Cup najmladší žiaci                                                              Predkolo 3.
Samuel Kontiš  4.A Minifutbal McDonald´s Cup najmladší žiaci                                                              Predkolo 3.
Samuel Provazník   3.A Minifutbal McDonald´s Cup najmladší žiaci                                                              Predkolo 3.
Alžbeta Šulíková   5.A Minifutbal McDonald´s Cup najmladší žiaci                                                              Predkolo 3.
žiaci 3.A a 4.A   Policajti deťom   2.

 


Súťaže 2010/2011 - pochvaly riaditeľa školy - umiestnená reprezentácia v súťažiach

 

Okresné kolo Olympiáda zo SJL– 4. miesto-úspešný riešiteľ – Martin Žemla 9.A

Okresné kolo Šaliansky Maťko– I. kategória – 3. miesto – Šimon Stanko 3. A

                                                                - III. kategória – 1. miesto – Romana Stanková 6.A

 

Okresné kolo recit. súťaže Rozprávkové vretienko- II. kategória – 2. miesto – Klára Dašková 8.A

 

Krajské kolo recit. súťaže ...A Slovo bolo u Boha– próza I.kategória – 1.miesto – Šimon Stanko 3.A

                                                                                    - próza II. kategória – 2. miesto – Romana Stanková 6.A

 

Národné kolo súť. ...A Slovo bolo u Boha- 2.miesto – Šimon Stanko 3.A

 

Okresné kolo súť. Európa v škole- liter.časť – II.kateg – 3.miesto – Matúš Moško 5.A,

                                                                                                            - 3.miesto -  Veronika Goronová 5.A

                                                                                        III.kateg – 1.miesto- Simona Kontišová 9.A

 

Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín– I.kateg. – 1. miesto – Šimon Stanko 3.A

                                                                                        2. miesto – Lenka Repková 4.A

Krajské kolo Hviezdoslavov Kubín - I. kateg. -    1. miesto - Šimon Stanko 3. A

Národné kolo Hviezdoslavov Kubín - nesúťažné - reprezentoval Šimon Stanko 3.A

                                                                               

 

Dekanátne kolo Biblickej olympiády– 3.miesto (Viktória Bárková 8.A, Darina Matúšová 8.A, Matúš Moško 5.A,

                                                                               Ráchel Kuťková 5.A)

Pytagoriáda– úspešný riešiteľ  - Matúš Moško 5.A

 

Obvodné kolo Pytagoriáda – kategória P3 – úspešný riešiteľ – Šimon Stanko 3.A

                                                                                 -  úspešný riešiteľ – Benjamín Kuťka 3.A

                                       - kategória P4 – 1. miesto – Samuel Toman 4.A

                                - kategória P5 – 4. miesto – Anton Janto 5.A

 

Okresné kolo Matematická olympiáda– kategória Z8 – 2. miesto – Laura Malinková – 8.A

                                                                  - kategória Z6 – 4. miesto – úspešný riešiteľ – Marek Žemla 6.A

 

Okresné kolo Slávik Slovenska 2011– II.kategória – 2. miesto – Sophie Lezzani 5.A

Policajti deťom - 1. miesto – trieda 3.A

 

Okresné kolo atletika - ZŠ - vrh guľou – chlapci– 2. miesto – Samuel Šerý 9.A

 

Športová olympiáda cirkevných základných škôl–skok do diaľky SŽ–2. miesto–Martin Janiš 9.A; beh na 60 m MŽ–2. miesto–Barbora

                                            Šulíková 7.A; skok do diaľky MŽ – 2. miesto – Barbora Šulíková 7.A; skok do výšky

                                            MŽ – 2. miesto – Elizabet Putalová 8.A; skok do výšky MŽ – 1. miesto – Veronika

                                            Gašpárková 8.A; skok do diaľky NŽ – 3. miesto – Timotej Briš 5.A; beh na 600 m NŽ

                                            – 2. miesto – Kamil Kafúnek 5.A; beh na 60 m SŽ – 3. miesto–Marek Kozlovský 9.A;

                                           skok do výšky SŽ–3.miesto–Marek Kozlovský 9.A; vrh guľou SŽ–1.miesto-Samuel

                                           Šerý 9.A; beh na 60 m SŽ – 2. miesto – Natália Svorčíková 9.A

 

Regionálne kolo Kinderiáda– beh na 60 m – 3. miesto – Ema Mináriková 5.A

 

Obvodné kolo florbal st. žiaci– 3. miesto (Lukáš Kubíček 8.A, Dominik Krajči 9.A, Dominik Žiaček 9.A, Marek

                                                                     Kozlovský 9.A, Martin Janiš 9.A, Samuel Šerý 9.A, Jozef Drápal 9.A)

 

Obvodné kolo florbal ml. žiaci– 2. miesto (Alexander Kupa 7.A, Marek Žemla 6.A, Martin Benko 6.A, Timotej

                                                                       Briš 5.A, Anton Janto 5.A, Lukáš Žemla 5.A, Kamil Kafúnek 5.A,

                                                                       Daniel Krajčí 5.A)

Obvodné kolo malý futbal starší žiaci–3. miesto (Dominik Žiaček 9.A, Samuel Šerý 9.A, Marek Kozlovský 9.A,

                                                                                 Jozef Drápal 9.A, Dominik Krajčí 9.A, Marek Ruman 9.A,

                                                                                 Daniel Ruman 9.A, Samuel Kmošena 7.A, Jozef Strnád 7.A,

                                                                                 Jakub Lukajka 7.A)

 

 

Stolný tenis v CZŠ v Pov. Bystrici – 1. miesto – Dominika Pišojová 7.A    

                                                           - 3. miesto – Klára Dašková 8.A

 

 

Olympijský festival detí a mládeže Slovenska – beh na 250 m a 500 m

1. miesto  – Ocelík Tomáš 4.A  

 

3. miesto – Lezzani  Matej 3.A

3.miesto– Kamil Kafúnek 5.A

 

Medzinárodný festival akordeonistov- strieborné pásmo v 2. kateg. - Pantoková Katarína 7.A

Krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov a súťažná prehliadka detských folklórnych súborov

strieborné pásmo  - Lukajka Jakub 7.A

 

  •  
  •  

  

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
    Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
  • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
    +421 042 463 52 67

    Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria