Navigácia

Partneri

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Pondelok 8.2.2016)
Michal Križák (4.a)

Navigácia

Počet návštev

Počet návštev: 309331

Naše videá

LYŽIARSKY VÝCVIK 2016

THE SCHOOLDANCE 2015

Naši žiaci 6. ročníka sa so svojím videom Kde bolo, tam bolo zapojili do tanečnej súťaže The Schooldance.

Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf
Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf

 

 

 

Rodinná atmosféra

Škola s rodinnou atmosférou

Komparo

V rámci testovania Komparo 2013, 2014, 2015 nadpriemerné výsledky z MAT, SJL, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov - patríme medzi 25% najepších škôl Slovenska.

Škola s duchovnými hodnotami

 Škola, ktorá sa snaží odovzdať deťom duchovné hodnoty: milujem Ježiša v druhých, milujem ako prvý, milujeme sa navzájom, zjednocujem sa s druhým, milujem nepriateľa, milujem všetkých   

Škola vybavená vo všetkých triedach a učebniach interaktívnymi tabuľami

V 21. storočí učíme metódami 21. storočia

Množstvo akcií v škole

Pozri novinky

 

 

 

Testovanie 9

Ako jediná z púchovských škôl nadpriemerné výsledky v SJL a MAT za posledné štyri roky

Pilotná škola e-testovania 5

Škola overuje e-Testovanie NÚCEM piatakov.

V rámci národného projektu vznikne veľká elektronická databáza úloh a testov "šitých na mieru" podľa Štátneho vzdelávacieho programu v SR, napr. pre vyučovacie a cudzie jazykky, prírodovedné a spoločensko vedné predmety, matematiku a prácu s informáciami pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Testy budú vytvárané aj per kľúčové kompetencie, a to čitateľskú a matematickú gramotnosť, finančnú a prírodovednú gramotnosť. 
 
Školy zapojené do projektu už počas jeho realizácie budú môcť využívať nové testy na vyučovacích hodinách, získať bezplatnú efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu kvality vzdelávania, čo im pomôže lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh. 
 
Zároveň je pre učiteľov pripravovaný systém E - test a databázy úloh a testov vytvorených v projekte
 
 

 

 • ! Upozorňujeme všetkých rodičov a žiakov, že v piatok 5.2. 2016, ako aj na budúci týždeň, prebieha v škole riadne vyučovanie vo všetkých triedach.

 •     Maškarný ples patrí medzi najočakávanejšie udalosti počas školského roka, na ktorý sa tešia všetky deti. Inak tomu nebolo ani tento rok (pozri foto vo fotoalbume). Deti sa do sýtosti vytancovali, vyšantili a zahrali v Športcentre, kde maškarný ples škola organizuje. K dobrej nálade prispel DJ Team, bohatá tombola a hry. Radosť neskrývali spokojné deti a rodičia. Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom a učiteľom, ktorí sa na maškarnom plese podieľali, ako aj rodičom detí za prípravu nádherných masiek (bolo ich 125), ako aj rodičom, ktorí pomáhali pri prechode cez prechod. Svojou prítomnosťou nás potešili aj naši bývalí žiaci, animátori a pani učiteľky na materskej dovolenke s deťmi. 

 • V okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko sa Martinko Janíček z 3.A umiestnil na 1. mieste. Monika Kováčová zo 4.A sa umiestnila na 2. mieste. Žiakom, ako aj pani učiteľke Hrenákovej, ktorá ich pripravovala srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 •  Žiaci 2.-5. ročníka sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Všetkovedko. V zátvorke je uvádzaný počet detí v SR, ktoré žiak predbehol.

  Všetkovedko 2. ročník:

  1. Rudincová Katka - 3. miesto v SR (4 495), patrila medzi 2% najlepších
  2. Bušík Maxík -  16. miesto v SR (4 479), patril medzi 13% najlepších
  3. Kudlejová Jasmínka - 18. miesto v SR (4 265), patrila medzi 13% najlepších

 • Srdečne gratulujeme Filipovi Chromekovi zo 7.A a Petre Janíkovej z 9.A, ako aj pani učiteľke Huťovej, ktorá ich pripravovala na olympiádu v anglickom jazyku. Obidvaja žiaci sa umiestnili v okresnom kole ANJ na 3. mieste.

 • Potvrdzujeme, že dňa 25.1. 2016 (ako to bolo oznámené listom rodičom o štrajku učiteľov zo dňa 19.1. 2016) nebude prebiehať vyučovanie, žiaci zostávajú doma. Školský klub detí je otvorený od 6,30-15,30 hodiny pre prihlásené deti na tento deň. Dňa 26.1. 2016-27.1. 2016 prebieha vyučovanie podľa rozvrhu.

 • Pozývame všetkých žiakov našej školy, súrodencov a rodičov na maškarný ples, ktorý sa uskutoční dňa 29.1. 2016 (v piatok) od 15,30-18,00 hod. v Športcentre Chovanec. Do tanca hrá DJ Beniak.

 •   Dňa 21.1. 2016 sme my, piataci a šiestaci, spolu s Terezkami zo školy, pani riaditeľkou, pani učiteľkami Panáčkovou, Kotlasovou a pani Daškovou, zažili v Žiline krásne dopoludnie. Prišli sme si uctiť relikvie sv. Terezky Ježišovej a poprosiť ju, aby sme ako ona, vnášali do nášho okolia lásku. Mali sme aj mimoriadny zážitok z toho,keď relikvie  vynášali von z katedrály, kde sme aj my ešte raz chceli pozdraviť sv. Terezku, jemné sneženie sa na 5 minút zmenilo na husté, s veľkými snehovými vločkami. Niet sa čo diviť, veď sv. Terezka milovala sneh. Toto mimoriadne sneženie sme vnímali tak, že nás sv. Terezka  "viditeľným" spôsobom pozdravuje.

 •       Hneď po vianočných prázdniných, od 11.1. - 16.1. 2016, sme sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Zuberci-Janovky. Bolo tak super, že nám ani nechcelo vrátiť. Dostatok snehu, krásne prostredie, výborná organizácia kurzu, nezabudnuteľná atmosféra, jednoducho máme krásny zážitok na celý život. Za prípravu kurzu by sme chceli poďakovať pani riaditeľke, nášmu triednemu, pani ekonómke, a samozrejme, našim inštruktorom: vedúcemu kurzu PaedDr. Krajčíkovi, Mgr. Gabčovej, Mgr. Hlúbikovi a pani zdravotníčke Mgr. Hromadíkovej. Budúci siedmaci, je sa na čo tešiť!

 • S výsledkami národného Testovania piatakov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, ktoré testuje žiakov z učiva 1. stupňa, môžu byť naši piataci, učitelia a rodičia nadmieru spokojní. Zo SJL dosiahla naša škola úspešnosť 75,10%, čo je viac o 8,57% oproti priemeru Slovenska. Z MAT dosiahla naša škola úspešnosť 69,81%, čo je viac o 7,82%. Všetkým žiakom a učiteľom srdečne gratulujeme k týmto krásnym výsledkom. 

Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja je z našej školy

Za celoživotnú 50-ročnú obetavú a tvorivú prácu v oblasti školstva, za mimoriadne výsledky v rozvoji primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania v Slovenskej republike  a bohatú mimovyučovaciu činnosť bolo dňa 23. 3. 2015 udelené pani učiteľke Mgr. Márii Chromekovej z Cirkevnej základnej školy sv. Margity v Púchove ocenenie Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja. Toto vzácne ocenenie pani učiteľka Chromeková prevzala z rúk Ing. Štefana Bohúňa, prednostu Okresného úradu v Trenčíne, za prítomnosti viacerých významných osobností Trenčianskeho kraja a Ministerstva školstva SR. Mgr. Mária Chromeková svojím pedagogickým prístupom žiakov nielen vzdeláva, ale im odovzdáva aj svoje bohaté životné skúsenosti, vedie ich k múdrosti a vysokým hodnotám ľudskosti. Je skvelým pedagógom, ktorý sa zaslúžil o rozvoj výchovy a vzdelanosti vo svojom regióne – veď za svojho 50-ročného pôsobenia v školskej službe odchovala po vedomostnej, osobnostnej, hodnotovej a morálnej stránke už niekoľko generácií žiakov. Je uznávaným pedagógom, príkladom ľudskosti, skromnosti, úcty človeka k človeku a prirodzenej inteligencie.

  Mgr. Mária Chromeková pôsobí v školstve 50 rokov, konkrétne od 1. 9. 1965. Najskôr začala učiť v malotriednej škole v dedinke Hoština (okres Púchov), kde pôsobila 8 rokov. Od roku 1975 do roku 2003, teda 28 rokov, učila ruský jazyk a výtvarnú výchovu v Základnej škole Komenského v Púchove, neskôr sa k uvedeným predmetom pridal anglický jazyk. Žiakov pravidelne pripravovala do súťaže Olympiáda v ruskom jazyku a do recitačnej súťaže Puškinov pamätník. Jej žiaci sa mnohokrát umiestnili na popredných miestach v krajských a celoslovenských kolách.

  Od roku 2003, kedy vznikla Cirkevná základná škola v Púchove, učí anglický jazyk a v rámci krúžkovej činnosti aj ruský jazyk. Patrí medzi spoluzakladateľov tejto školy. Zastávala pozície triednej učiteľky, uvádzajúcej učiteľky a viac funkčných období bola vedúcou predmetovej komisie, ako aj predsedníčkou Rady školy. Pod jej vedením sa žiaci v Olympiáde v anglickom jazyku viackrát umiestnili na popredných miestach v okresných kolách a zúčastnili sa krajských kôl. V rámci projektu Premena tradičnej školy na  modernú vytvorila nádherný farebný Obrázkový slovník anglického jazyka a bola koordinátorkou aktivít.

  K svojim učiteľským povinnostiam pristupuje s veľkou láskou a zanietením. Má veľmi pozitívny výchovno-vzdelávací vplyv na svojich žiakov, pričom anglický jazyk patrí medzi najobľúbenejšie predmety v škole. Je výborná didaktička, ktorá má víziu svojho pedagogického pôsobenia, vie, čo chce žiakov naučiť, čo je pre nich podstatné, pozná nástroje, ako žiakom učivo čo najlepšie priblížiť. To, že má veľmi rada svoju prácu, svedčí i fakt, že nepočíta hodiny strávené v škole. Je ochotná vždy pomôcť, či už dobrou radou alebo svedomito vykonanou zadanou prácou.

Bohatá je aj jej mimovyučovacia činnosť, a to v jazykovej korektúre školského časopisu Margitka, vo vedení viacerých krúžkov anglického a ruského jazyka.

Mgr. Mária Chromeková je príkladom profesionálnej oddanosti svojmu celoživotnému poslaniu. Efekt z výchovno-vzdelávacieho pôsobenia umocňuje spoluprácou s rodičmi detí, ktorí si ju veľmi vážia.

  CZŠ sv. Margity v Púchove

Vynikajúce výsledky našich piatakov v národnom testovaní

 

 

Naši piataci dosiahli vynikajúce výsledky v národnom testovaní piatakov, ktoré v tomto školskom roku overovali v rámci e-testovania pre Národný ústav certifikovaných meraní. Z matematiky boli oproti celoslovenskému priemeru až o 20% lepší. Znamená to toľko, že sa umiestnili v 3% najlepších žiakov Slovenska, a teda 97% žiakov Slovenska dopadlo horšie ako naši piataci. Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli o 1% lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer. Žiakom i vyučujúcim srdečne gratulujeme ku krásnym výsledkom.

PROFIL ŠKOLY

 

Prvé dni zápisu pre školský rok 2015/2016 - fotoalbum

 

 

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Rodičom a žiakom! Škola volá!

Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 začína dňa 02.09. 2015 o 8,30 svätou omšou vo farskom kostole. Žiaci jednotlivých ročníkov sa stretnú pred kostolom s triednymi vyučujúcimi o 8,15 hod. 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • +421 042 4635360 - ekonomický úsek

Fotogaléria