Navigácia

Partneri

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Utorok 31.3.2015)
Benjamín Kuťka (7.a)

Počet návštev

Počet návštev: 230492

Rodinná atmosféra

Škola s rodinnou atmosférou

Škola s duchovnými hodnotami

 Škola, ktorá sa snaží odovzdať deťom duchovné hodnoty: milujem Ježiša v druhých, milujem ako prvý, milujeme sa navzájom, zjednocujem sa s druhým, milujem nepriateľa, milujem všetkých   

Škola vybavená vo všetkých triedach a učebniach interaktívnymi tabuľami

V 21. storočí učíme metódami 21. storočia

Komparo

V rámci testovania Komparo 2013/2014 nadpriemerné výsledky z MAT, SJL, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov - patríme medzi 25% najepších škôl Slovenska.

Množstvo akcií v škole

Pozri novinky

 

 

 

Testovanie 9

Ako jediná z púchovských škôl nadpriemerné výsledky v SJL a MAT za posledné štyri roky

Pilotná škola e-testovania 5

Škola overuje e-Testovanie NÚCEM piatakov.

V rámci národného projektu vznikne veľká elektronická databáza úloh a testov "šitých na mieru" podľa Štátneho vzdelávacieho programu v SR, napr. pre vyučovacie a cudzie jazykky, prírodovedné a spoločensko vedné predmety, matematiku a prácu s informáciami pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Testy budú vytvárané aj per kľúčové kompetencie, a to čitateľskú a matematickú gramotnosť, finančnú a prírodovednú gramotnosť. 
 
Školy zapojené do projektu už počas jeho realizácie budú môcť využívať nové testy na vyučovacích hodinách, získať bezplatnú efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu kvality vzdelávania, čo im pomôže lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh. 
 
Zároveň je pre učiteľov pripravovaný systém E - test a databázy úloh a testov vytvorených v projekte
 
 

 

Vynikajúce výsledky našich piatakov v národnom testovaní

Naši piataci dosiahli vynikajúce výsledky v národnom testovaní piatakov, ktoré v tomto školskom roku overovali v rámci e-testovania pre Národný ústav certifikovaných meraní. Z matematiky boli oproti celoslovenskému priemeru až o 20% lepší. Znamená to toľko, že sa umiestnili v 3% najlepších žiakov Slovenska, a teda 97% žiakov Slovenska dopadlo horšie ako naši piataci. Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli o 1% lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer. Žiakom i vyučujúcim srdečne gratulujeme ku krásnym výsledkom.

PROFIL ŠKOLY

 

Prvé dni zápisu pre školský rok 2015/2016 - fotoalbum

 

 

 • Úspech na Fyzikálnej olympiáde

  Vo štvrtok 19. marca 2015 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Fyzikálnej olympiády. Anton Janto (žiak IX.A) obsadil pekné 3. miesto a postúpil na krajské kolo. Žiakov na súťaž pripravoval p. učiteľ Jozef Topor. K úspechu obom gratulujeme a prajeme veľa šťastia na krajskom kole.

 • Beseda s Danielom Hevierom

  Dňa 18. marca navštívil našu školu uznávaný slovenský spisovateľ Daniel Hevier. Žiaci tak mali možnosť stretnúť sa a porozprávať s vynikajúcim básnikom, prozaikom, scénaristom a taktiež autorom mnohých známych slovenských piesní.

  Pán Daniel Hevier žiakom predstavil svoje nové knižky, zaspieval niekoľko piesní, odpovedal na otázky žiakov a nakoniec aj podpisoval žiakom knižky a pamätníky.

 • Okresné kolo Pytagoriády

  V dňoch 16. a 17. marca sa na ZŠ Gorazdova v Púchove uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci 3. až 8. ročníka. V jednotlivých kategóriach sme dosiahli nasledovné úspechy:

  Kategória P3:

  Michal Križák (III.A) - úspešný riešiteť

  Šimon Šalamún (III.A) - úspešný riešiteľ

 • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 3. marca 2015 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V jednotlivých kategóriach dosiahli žiaci nasledovné výsledky:

  I. KATEGÓRIA

  PRÓZA POÉZIA 1. miesto: Monika Kováčová, III.A 1. miesto: Martin Ondrášek, II.A 2. miesto: Martin Janíčej, II.A 2. miesto: Adam Gerschdorf, III.A 3. miesto: Klára Mošková, III.A 3. miesto: Sára Ondričková. III.A

 • Formačný pobyt žiakov 8. a 9. ročníka

  Naši žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali spoločne so žiakmi 9. ročníka Spojenej školy sv. Jána Bosca z Novej Dubnice v dňoch 2. - 4. marca formačný pobyt REŠTART v Podskalí pod vedením Mgr. Ondreja Pučeka, SBD a p. Lenky Daškovej. Program, ktorý pozostával z viacerých zaujímavých prednášok, sv. omší, modlitieb a adorácie bol doplnený aj rôznymi športovými a zábavnými aktivitami a taktiež výletom do okolitej prírody.

 • Vynovená kaplnka v škole

              Dńa 25.2. 2015 sme mali v škole veľký deň a to posvätenie našej vynovenej školskej kaplnky, ktorá je zasvätená Panne Márii a sv. Jozefovi. Preto aj sviatky  kaplnky budeme mať dva a síce sviatok Panny Márie, konkrétne 25.3., kedy anjel Gabriel zvestoval Panne Márii, že z Ducha Svätého počne Záchrancu a Spasiteľa každého človeka – Pána Ježiša a a tento sviatok je 9 mesiacov pred narodením Pána Ježiša. Sviatok sv. Jozefa budeme sláviť 19. marca. Sochy Panny Márie a sv. Jozefa sa ešte vyrábajú. 

 • Úspešná Saška Pagáčová

  Saška Pagáčová z 8.A v súťaži Európa v škole obsadila 2. miesto v okrese v multimediálnych prezentáciách žiakov. Saške, ako aj pani učiteľke Panáčkovej, zodpovedenej za súťaž v škole, srdečne gratulujeme a ďakujeme.

 • Adamko, Terezka a Stelka úspešní v diecéznej súťaži Teofilko

  Naši žiaci - Adamko Gerschdorf (3.A), Terezka Rosinová (4.A) a Stelka Surovčíková (4.A) nás úspešne rezprezentovali v diecéznej súťaži Teofilko, kde obsadili 2. miesto. Žiakom a pani učiteľke Márii Kotlasovej srdečne ďakujeme a gratulujeme.

 • Vydarený maškarný ples školy v Športcentre

       Ktoré dieťa by nesnívalo, že sa zmení na obľúbenú postavičku, či už z rozprávky alebo z knižky. Vďaka karnevalu sa tento sen deťom a ich súrodencom z našej školy splnil. Napriek tomu, že v Púchove bola silná dlhotrvajúca chrípka, na maškarnom plese bolo až 120 masiek žiakov našej školy a ich súrodencov. Ak do toho zarátame rodičov a starých rodičov, žiakov, ktorí boli bez masiek, tak v krásnej hale Športcentra, ktorá zastrešovala vynikajúci dojem z celého karnevalu, bolo celkom prítomných asi okolo 250-300 účastníkov. Nadšené deti, rodičia i starí rodičia boli tou najlepšou odmenou organizátorom karnevalu pod taktovkou pani riaditeľky, učiteľov, rôznych dobrôt pripravených rodičmi a starými rodičmi a ich výdaju v réžii pani Žiačkovej, nápaditej výzdoby od družinárok, na prechode pre chodcov usmerňovala dopravu aj Mestská polícia. Tanec, najdôležitejšia súčasť karnevalu, bol v rukách DJ Team. Športcentrum bolo zaplnené rozprávkovými bytosťami, princeznami, akčnými hrdinami a predstaviteľmi rôznych povolaní. U chlapcov prevažovali kovboji, indiáni a klauni. Medzi dievčatami už tradične obhájili prvenstvo princezné, anjeli, tanečnice, víly a čarodejnice. Počas karnevalu mali deti pripravené hry, súťaže, promenádu masiek, tanečné vystúpenie štvrtákov a tombolu. Naučili sa aj dva nové tance a pri stoličkový tanec. Organizátorov potešilo, že už v priebehu podujatia sa stretli s kladnými odozvami rodičov: "Je to tu veľké, krásne vyzdobené, deti majú priestor na vyšantenie. Páči sa mi, že sa tu stále niečo deje", skonštatovala spokojná mamička. Pozri fotoalbum z karnevalu

 • Maškarný ples

  Srdečne pozývame všetkých žiakov školy a ich súrodencov, na maškarný ples, ktorý sa uskutoční 13.2. 2015 v Športcentre, v čase od 15,30-18,00 hod. 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • +421 042 4635360 - ekonomický úsek

Fotogaléria