Navigácia

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Štvrtok 5.5.2016)
Samuel Jašurda (1.a)
Rebeca Martináková (6.a)

Partneri

Počet návštev

Počet návštev: 333185

Naše videá

LYŽIARSKY VÝCVIK 2016

THE SCHOOLDANCE 2015

Naši žiaci 6. ročníka sa so svojím videom Kde bolo, tam bolo zapojili do tanečnej súťaže The Schooldance.

Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf
Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf

 

 

 

Rodinná atmosféra

Škola s rodinnou atmosférou

Komparo

V rámci testovania Komparo 2013, 2014, 2015 nadpriemerné výsledky z MAT, SJL, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov - patríme medzi 25% najepších škôl Slovenska.

Škola s duchovnými hodnotami

 Škola, ktorá sa snaží odovzdať deťom duchovné hodnoty: milujem Ježiša v druhých, milujem ako prvý, milujeme sa navzájom, zjednocujem sa s druhým, milujem nepriateľa, milujem všetkých   

Škola vybavená vo všetkých triedach a učebniach interaktívnymi tabuľami

V 21. storočí učíme metódami 21. storočia

Množstvo akcií v škole

Pozri novinky

 

 

 

Testovanie 9

Ako jediná z púchovských škôl nadpriemerné výsledky v SJL a MAT za posledné štyri roky

Pilotná škola e-testovania 5

Škola overuje e-Testovanie NÚCEM piatakov.

V rámci národného projektu vznikne veľká elektronická databáza úloh a testov "šitých na mieru" podľa Štátneho vzdelávacieho programu v SR, napr. pre vyučovacie a cudzie jazykky, prírodovedné a spoločensko vedné predmety, matematiku a prácu s informáciami pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Testy budú vytvárané aj per kľúčové kompetencie, a to čitateľskú a matematickú gramotnosť, finančnú a prírodovednú gramotnosť. 
 
Školy zapojené do projektu už počas jeho realizácie budú môcť využívať nové testy na vyučovacích hodinách, získať bezplatnú efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu kvality vzdelávania, čo im pomôže lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh. 
 
Zároveň je pre učiteľov pripravovaný systém E - test a databázy úloh a testov vytvorených v projekte
 
 

 

Projekty školy

PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU V OBDOBÍ 2010-2016

 • Školský projekt - Modernizácia vzdelávania v škole v rámci Výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Modernizácia vzdelávania na základných školách – Premena tradičnej školy na modernú“ -  projekt Inovácia vyučovania – cesta k rozvoju osobnosti žiaka a celej spoločnosti: zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, na skvalitnenie výučby anglického jazyka vrátane anglického lektora, ako aj skvalitnenie informačno-komunikačných technológií a metód vyučovania v škole – 2012-2014, do roku 2019.
 • Národný projekt: „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva” – Planéta vedomostí, Digi škola, Tuul online materiály pre inšpiratívne vyučovanie.
 • Národný projekt: „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie všeobecno-vzdelávacích predmetov“
 • Národný projekt: „Aktivizujúce metódy vo výchove“
 • Národný projekt „Kariérový a profesijný rast pedagogických zamestnancov“
 • Národný projekt „Vzdelávanie učiteľov anglického jazyka“

 

 •   Dňa 5.4. a 15.4.  2016 sme privítali prváčikov na zápise. Deti krásne zvládli úlohy, ktoré im pripravili nielen pani učiteľky, ale aj žiaci školy.  Foto pozri vo fotoalbume.

 •   Učitelia a pedagogickí zamestnanci si dňa 22.3. 2016 v Bratislave, pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov, prevzali z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraja Draxlera ocenenia za mimoriadne úspechy vo svojej pedagogickej práci. Veľké i Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy dostalo celkovo 62 učiteľov a pracovníkov v školstve. Najvyššie rezortné ocenenie - Veľkú medailu sv. Gorazda prevzala aj naša pani učiteľka Mgr. Mária Chromeková za  celoživotnú, obetavú a tvorivú prácu a za mimoriadne výsledky v rozvoji základného školstva. Na pani učiteľku sme hrdí a srdečne gratulujeme.
        Ako uviedol vo svojom príhovore Draxler, dobrý učiteľ sa vie s dieťaťom a mladým človekom rozprávať, vie mu načúvať. "Vie mu dať ambície, nádej a povzbudenie, že si bude vedieť nájsť cestu vo veľkom svete," povedal pred ocenenými učiteľmi šéf rezortu školstva.
        Minister taktiež pripomenul, že školstvo a náš systém vzdelávania má veľa aspektov, ktoré potrebujú zmeny. "Nie čiastkové, ale poctivý dlhodobý reformný plán postupného zvyšovania kvality aj financií," dodal. Na to, aby niečo také mohlo fungovať, potrebuje školstvo podľa jeho slov nielen osvietené vedenie ministerstva, ale aj spoluprácu reprezentantov školského prostredia.
        Medaily sv. Gorazda udeľujú ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života od roku 1999. Dostávajú ich tí, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov. Ide o najvyšší stupeň ocenenia v rezorte školstva.

 • Sme veľmi potešení z toho, že aj žiaci našej školy radi spievajú. Školského kola súťaže Slávik Slovenska sa po výbere z triednych kôl zúčastnilo16 súťažiacich, ktorí súťažili v troch kategóriách. V úvode kola mala pani riaditeľka k žiakom pekný motivačný príhovor a následne po ročníkoch vystúpili žiaci s ľudovými piesňami, ktoré si sami zvolili. Piesne zneli radostne a prejav našich žiakov zanechal aj u poroty veľký dojem. Nakoľko bolo v druhej kategórii silné a vyrovnané zastúpenie, rozhodla sa porota udeliť až štyri prvé miesta. Zástupcovia poroty, tj. p. riaditeľka, p. uč. Kotlasová, p. uč. Špačková a p. uč. Loduhová vyhodnotili školské kolo súťaže Slávik Slovenska nasledovne:

 • V dňoch 18. – 22. apríla 2016 sme pre žiakov I. stupňa zorganizovali plavecký kurz v krytej plavárni Púchov, ktorého sa zúčastnilo 61 žiakov. Tento kurz prebiehal pod vedením tímu profesionálnych trénerov, pričom  ich práca a zodpovedný  prístup ku žiakom sa nám veľmi páčil. Žiaci absolvovali plavecký výcvik s nadšením  a radosťou. Tréneri chválili ich snahu a konečný výsledok bol zrejmý v posledný deň plaveckého výcviku, keď sme videli, že voda nie je pre nich strašiakom, ale užívajú si ju plnými dúškami. Každá skupina predviedla pod vedením svojho trénera všetko, čo sa naučila, v čom sa zdokonalila a každý žiak si v piatok  hrdo odniesol domov diplom  plavca.

 •  Považské osvetové centrum (pán Kadlec) zorganizovalo v našej škole besedu pre žiakov  5.-9. ročníka o slovenských pralesoch. Žiaci školy tak mali možnosť dozvedieť sa typické znaky slovenských  pralesov a rôzne ďalšie zaujímavosti, ktoré im  priblížil Ing. Janek zo svojej výskumnej i osobnej skúsenosti. 

 • V utorok 5. apríla sa naši žiaci zúčasnili okreného kola matematickej olympiády, ktoré sa konalo na ZŠ Gorazdova v Púchove. V rámci jednotlivých kategórii sme mali nasledovných úspešných riešiteľov:

  Kategória M6:

  2. miesto - Putala Adrián (6.a)

  5. miesto - Gabčová Jana Mária (6.a)

 • V dňoch 18.3.2016 a 21.3.2016 sa v CVČ Včielka uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Našu školu úspešne reprezentoval Martin Janíček (3.a) - 1. miesto, Mária Anna Špačková (5.a) - 1. miesto a Monika Kováčová (4.a) - 3. miesto.

  K úspechu im gratulujeme a Martinovi Janíčkovi a Márii Špačkovej želáme veľa úspechov aj na krajskom kole.

 • V pondelok 14. marca sa na 1.stupni uskutočnil tematický deň "Rozpravkovo", ktorý bol zameraný na to, aby sa žiaci učili prostredníctvom rozprávok. Deti boli preoblečené za rôzne roprávkové postavičky. V tento deň nás navštívili aj malí škôlkári zo Športovčeka a z Požiarnej a tak videli, že naučiť sa dá veľa hravou formou.

 •     Na duchovnú obnovu sme sa nevedeli dočkať. Konečne prišiel ten deň. Pred školou zastavil autobus a my, šiestaci a siedmaci, spolu s našimi triednymi a pani Daškovou, sme nastúpili, plní očakávaní. Môžeme povedať, že sa vrchovato naplnili. Strávili sme tri dni plné hier, vychádzok, prednášok, krásnych filmov, zamyslení a zábavy. Uvažovali sme o kráse priateľstva, ale aj o tom, že sme kresťania a nehanbíme sa za to. Prežili sme úžasný večer milosrdenstva s našimi bývalými žiakmi, ktorí sú už na stredných školách.Čo sme na duchovných cvičeniach prežili a čo nám dali do života, podrobne vyrozprávame v našom školskom časopise Margitka.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • +421 042 4635360 - ekonomický úsek

Fotogaléria