Navigácia

Partneri


Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 2.2.2015)
Marek Baška (4.a)
Erika Benková (7.a)
Erik Vojtek (5.a)
Bc.Alena Gajdošová
Mgr. Veronika Pobežalová
Mgr. Erika Špačková

Počet návštev

Počet návštev: 218696

Rodinná atmosféra

Škola s rodinnou atmosférou

Škola s duchovnými hodnotami

 Škola, ktorá sa snaží odovzdať deťom duchovné hodnoty: milujem Ježiša v druhých, milujem ako prvý, milujeme sa navzájom, zjednocujem sa s druhým, milujem nepriateľa, milujem všetkých   

Škola vybavená vo všetkých triedach a učebniach interaktívnymi tabuľami

V 21. storočí učíme metódami 21. storočia

Komparo

V rámci testovania Komparo 2013/2014 nadpriemerné výsledky z MAT, SJL, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov - patríme medzi 25% najepších škôl Slovenska.

Množstvo akcií v škole

Pozri novinky

 

 

 

Testovanie 9

Ako jediná z púchovských škôl nadpriemerné výsledky v SJL a MAT za posledné štyri roky

Pilotná škola e-testovania 5

Škola overuje e-Testovanie NÚCEM piatakov.

ZÁPIS PRVÁKOV

ZÁPIS PRVÁKOV

 

Oznamujeme rodičom detí, ktorí chcú zapísať svoje dieťa do 1. ročníka v našej škole v školskom roku 2015/2016, že zápis sa uskutoční v týchto dňoch:

 

17.1. 2015 (sobota) od 09,30-11,30

28.1. 2015 (streda) od 16,00-18,00

05.2. 2015 (štvrtok) od 16,00-18,00

 

Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Zapisujú sa deti, ktoré k 31.8. 2015 dosiahnu 6 rokov. Rodičia majú povinnosť zapísať dieťa aj v prípade, že dieťa bude mať odklad školskej dochádzky.

Prvé dni zápisu - fotoalbum

 

 

 •    V prvý deň zápisu - 17.1.2015 a 28.1. 2015, naši deviataci, pripravili pre budúcich prváčikov rôzne hry. Deti dokonca už na druhý deň chceli začať chodiť k nám do školy, tak veľmi sa tešili. Posledný deň zápisu je vo štvrtok 5.2. 2015. Tešíme sa na vás.

 • 1.miesto okres - Šaliansky Maťko- Mária Špačková

  Dňa 29.1. 2015 nás úspešne reprezentovala v okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko- Mária Špačková, ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Majke a pani učiteľke Špačkovej, ktorá ju pripravovala, srdečne gratulujeme a ďakujeme.  

 • Úspešní v okresnom kole Matematickej olympiády

  Dňa 21. januára 2015 sa naši žiaci 5. a 9. ročníka zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády. V kategórii Z5 sa na 1. miestne umiestnil náš žiak Adrián Putala (5.a) a v kategórii Z9 sa na 3. mieste umiestnil žiak Lukáš Žemla (9.a). Úspešnou riešiteľkou v kategórii Z9 sa stala tiež žiačka Ráchel Kuťková (9.a).

 • Vianočný stromček v meste

  Tak toto je vianočný stromček, ktorý vyzdobili žiaci 7.A triedy v meste a ktorý v konkurencii ostatných základných škôl sa umiestnil na 2. mieste.

 • Sv. Mikuláš v škole

  V piatok 5. decembra žiakov našej školy navštívil sv. Mikuláš, ktorý im so svojími pomocníkmi rozdal sladké prekvapenia. Žiaci mu za odmenu zaspievali rôzne pesničky, zarecitovali básničky a v neposlednom rade sa nedali ani zahanbiť, a sv. Mikuláša prekvapili aj tým, ako dobre poznali jeho životopis.

 • Radosť z návštevy otca biskupa Tomáša Galisa

  x    

  Vo štvrtok 20. novembra 2014 zavítal do Púchova náš otec biskup Tomáš Galis. V doobedňajších hodinách sme sa s ním mohli stretnúť aj my, žiaci, učitelia a ostatní zamestnanci našej školy. Počas stretnutia si žiaci pre otca biskupa pripravili zaujímavý program a vyrobili pre neho niekoľko pekných darčekov.

 • Navštívili sme Parlament a SND v Bratislavve

  Dňa 19.11. 2014 sme zažili mimoriadny deň. Ocenení žiaci školy sa usadili v lóžach Slovenského národného divadla v Bratislave a s napätím sledovali predstavenie Veľká doktorská rozprávka s krásnymi umeleckými výkonami hercov (Tuma, Malachovský, a ďalší) a úžasnou scénou. No a potom sme mali ďalšiu výsadu a síce mohli sme zasadnúť do kresiel členov vlády a našich poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky.  

 • E-testovanie 5

  Piataci majú úspešne za sebou ako pilotná škola v rámci e-Testovania 5 testy zo SJL a MAT.

 • Dni vedy a techniky na Fakulte technológii v Púchove

  Mladí, ale mnohí z našich žiakov zapálení pre vedu a techniku. 18.11. 2014 sme na Univerzite Alexandra Dubčeka, konkrétne na Fakulte technológií v Púchove, obdivovali prezentáciu pani Ing. Ferjancovej, PhD., ktorá nám zaujímavým spôsobom predstavila plasty a ich ďalšie spracovanie. Radosť sme mali aj z hliny, z ktorej sme tvarovali rôzne predmety, ale aj  z možnosti navštíviť túto fakultu.

 • Výlet a púť do Rajeckej Lesnej

   Jedným slovom úžasné - napriek pochmúrnemu počasiu púť a výlet do Rajeckej Lesnej - v oktáve za duše v očistci, za ktoré sme obetovali svätú omšu (náš pán kaplán Ľ. Matúška), pomodlili sme sa za našich chorých blízkych - hore na Kalvárii, ale aj sme si zašantili v nádhernej Rajeckej doline ( gejzír nemal chybu).

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • +421 042 4635360 - ekonomický úsek

Fotogaléria