Navigácia

Partneri

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Piatok 6.3.2015)
Radoslav Bačík (6.a)

Počet návštev

Počet návštev: 225355

Rodinná atmosféra

Škola s rodinnou atmosférou

Škola s duchovnými hodnotami

 Škola, ktorá sa snaží odovzdať deťom duchovné hodnoty: milujem Ježiša v druhých, milujem ako prvý, milujeme sa navzájom, zjednocujem sa s druhým, milujem nepriateľa, milujem všetkých   

Škola vybavená vo všetkých triedach a učebniach interaktívnymi tabuľami

V 21. storočí učíme metódami 21. storočia

Komparo

V rámci testovania Komparo 2013/2014 nadpriemerné výsledky z MAT, SJL, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov - patríme medzi 25% najepších škôl Slovenska.

Množstvo akcií v škole

Pozri novinky

 

 

 

Testovanie 9

Ako jediná z púchovských škôl nadpriemerné výsledky v SJL a MAT za posledné štyri roky

Pilotná škola e-testovania 5

Škola overuje e-Testovanie NÚCEM piatakov.

V rámci národného projektu vznikne veľká elektronická databáza úloh a testov "šitých na mieru" podľa Štátneho vzdelávacieho programu v SR, napr. pre vyučovacie a cudzie jazykky, prírodovedné a spoločensko vedné predmety, matematiku a prácu s informáciami pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Testy budú vytvárané aj per kľúčové kompetencie, a to čitateľskú a matematickú gramotnosť, finančnú a prírodovednú gramotnosť. 
 
Školy zapojené do projektu už počas jeho realizácie budú môcť využívať nové testy na vyučovacích hodinách, získať bezplatnú efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu kvality vzdelávania, čo im pomôže lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh. 
 
Zároveň je pre učiteľov pripravovaný systém E - test a databázy úloh a testov vytvorených v projekte
 
 

 

Vynikajúce výsledky našich piatakov v národnom testovaní

Naši piataci dosiahli vynikajúce výsledky v národnom testovaní piatakov, ktoré v tomto školskom roku overovali v rámci e-testovania pre Národný ústav certifikovaných meraní. Z matematiky boli oproti celoslovenskému priemeru až o 20% lepší. Znamená to toľko, že sa umiestnili v 3% najlepších žiakov Slovenska, a teda 97% žiakov Slovenska dopadlo horšie ako naši piataci. Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli o 1% lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer. Žiakom i vyučujúcim srdečne gratulujeme ku krásnym výsledkom.

PROFIL ŠKOLY

 

Prvé dni zápisu pre školský rok 2015/2016 - fotoalbum

 

 

 • Vynovená kaplnka v škole

              Dńa 25.2. 2015 sme mali v škole veľký deň a to posvätenie našej vynovenej školskej kaplnky, ktorá je zasvätená Panne Márii a sv. Jozefovi. Preto aj sviatky  kaplnky budeme mať dva a síce sviatok Panny Márie, konkrétne 25.3., kedy anjel Gabriel zvestoval Panne Márii, že z Ducha Svätého počne Záchrancu a Spasiteľa každého človeka – Pána Ježiša a a tento sviatok je 9 mesiacov pred narodením Pána Ježiša. Sviatok sv. Jozefa budeme sláviť 19. marca. Sochy Panny Márie a sv. Jozefa sa ešte vyrábajú. 

 • Úspešná Saška Pagáčová

  Saška Pagáčová z 8.A v súťaži Európa v škole obsadila 2. miesto v okrese v multimediálnych prezentáciách žiakov. Saške, ako aj pani učiteľke Panáčkovej, zodpovedenej za súťaž v škole, srdečne gratulujeme a ďakujeme.

 • Adamko, Terezka a Stelka úspešní v diecéznej súťaži Teofilko

  Naši žiaci - Adamko Gerschdorf (3.A), Terezka Rosinová (4.A) a Stelka Surovčíková (4.A) nás úspešne rezprezentovali v diecéznej súťaži Teofilko, kde obsadili 2. miesto. Žiakom a pani učiteľke Márii Kotlasovej srdečne ďakujeme a gratulujeme.

 • Vydarený maškarný ples školy v Športcentre

       Ktoré dieťa by nesnívalo, že sa zmení na obľúbenú postavičku, či už z rozprávky alebo z knižky. Vďaka karnevalu sa tento sen deťom a ich súrodencom z našej školy splnil. Napriek tomu, že v Púchove bola silná dlhotrvajúca chrípka, na maškarnom plese bolo až 120 masiek žiakov našej školy a ich súrodencov. Ak do toho zarátame rodičov a starých rodičov, žiakov, ktorí boli bez masiek, tak v krásnej hale Športcentra, ktorá zastrešovala vynikajúci dojem z celého karnevalu, bolo celkom prítomných asi okolo 250-300 účastníkov. Nadšené deti, rodičia i starí rodičia boli tou najlepšou odmenou organizátorom karnevalu pod taktovkou pani riaditeľky, učiteľov, rôznych dobrôt pripravených rodičmi a starými rodičmi a ich výdaju v réžii pani Žiačkovej, nápaditej výzdoby od družinárok, na prechode pre chodcov usmerňovala dopravu aj Mestská polícia. Tanec, najdôležitejšia súčasť karnevalu, bol v rukách DJ Team. Športcentrum bolo zaplnené rozprávkovými bytosťami, princeznami, akčnými hrdinami a predstaviteľmi rôznych povolaní. U chlapcov prevažovali kovboji, indiáni a klauni. Medzi dievčatami už tradične obhájili prvenstvo princezné, anjeli, tanečnice, víly a čarodejnice. Počas karnevalu mali deti pripravené hry, súťaže, promenádu masiek, tanečné vystúpenie štvrtákov a tombolu. Naučili sa aj dva nové tance a pri stoličkový tanec. Organizátorov potešilo, že už v priebehu podujatia sa stretli s kladnými odozvami rodičov: "Je to tu veľké, krásne vyzdobené, deti majú priestor na vyšantenie. Páči sa mi, že sa tu stále niečo deje", skonštatovala spokojná mamička. Pozri fotoalbum z karnevalu

 • Maškarný ples

  Srdečne pozývame všetkých žiakov školy a ich súrodencov, na maškarný ples, ktorý sa uskutoční 13.2. 2015 v Športcentre, v čase od 15,30-18,00 hod. 

 • Všetkovedko

  A už je to tu...aj z našej školy máme všetkovedkov. Patria k nim:1. Martin Ondrášek (2.A), 2. Adam Janík (2.A), 3. Martin Janíček (2.A). Z tretiakov je to: Šimon Šalamún a zo štvrtákov: 1. Dianka Bednáriková, 2. Květka Karasová, 3. Terezka Rosinová. Absolútnym všetkovedkom je Martinko Ondrášek, ktorý skončil v rámci celého Slovenska na 7. mieste. Všetkým všetkovedkom, ako aj učňom, srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

 •    V prvý deň zápisu - 17.1.2015 a 28.1. 2015, naši deviataci, pripravili pre budúcich prváčikov rôzne hry. Deti dokonca už na druhý deň chceli začať chodiť k nám do školy, tak veľmi sa tešili. Posledný deň zápisu je vo štvrtok 5.2. 2015. Tešíme sa na vás.

 • 1.miesto okres - Šaliansky Maťko- Mária Špačková

  Dňa 29.1. 2015 nás úspešne reprezentovala v okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko- Mária Špačková, ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Majke a pani učiteľke Špačkovej, ktorá ju pripravovala, srdečne gratulujeme a ďakujeme.  

 • Úspešní v okresnom kole Matematickej olympiády

  Dňa 21. januára 2015 sa naši žiaci 5. a 9. ročníka zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády. V kategórii Z5 sa na 1. miestne umiestnil náš žiak Adrián Putala (5.a) a v kategórii Z9 sa na 3. mieste umiestnil žiak Lukáš Žemla (9.a). Úspešnou riešiteľkou v kategórii Z9 sa stala tiež žiačka Ráchel Kuťková (9.a).

 • Vianočný stromček v meste

  Tak toto je vianočný stromček, ktorý vyzdobili žiaci 7.A triedy v meste a ktorý v konkurencii ostatných základných škôl sa umiestnil na 2. mieste.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • +421 042 4635360 - ekonomický úsek

Fotogaléria