Navigácia

Partneri

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Sobota 28.11.2015)
Veronika Vozáriková (7.a)

Navigácia

Počet návštev

Počet návštev: 294918

Naše videá

THE SCHOOLDANCE 2015

Naši žiaci 6. ročníka sa so svojím videom Kde bolo, tam bolo zapojili do tanečnej súťaže The Schooldance.

Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf
Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf

 

 

 

Rodinná atmosféra

Škola s rodinnou atmosférou

Škola s duchovnými hodnotami

 Škola, ktorá sa snaží odovzdať deťom duchovné hodnoty: milujem Ježiša v druhých, milujem ako prvý, milujeme sa navzájom, zjednocujem sa s druhým, milujem nepriateľa, milujem všetkých   

Škola vybavená vo všetkých triedach a učebniach interaktívnymi tabuľami

V 21. storočí učíme metódami 21. storočia

Komparo

V rámci testovania Komparo 2013, 2014, 2015 nadpriemerné výsledky z MAT, SJL, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov - patríme medzi 25% najepších škôl Slovenska.

Množstvo akcií v škole

Pozri novinky

 

 

 

Testovanie 9

Ako jediná z púchovských škôl nadpriemerné výsledky v SJL a MAT za posledné štyri roky

Pilotná škola e-testovania 5

Škola overuje e-Testovanie NÚCEM piatakov.

V rámci národného projektu vznikne veľká elektronická databáza úloh a testov "šitých na mieru" podľa Štátneho vzdelávacieho programu v SR, napr. pre vyučovacie a cudzie jazykky, prírodovedné a spoločensko vedné predmety, matematiku a prácu s informáciami pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Testy budú vytvárané aj per kľúčové kompetencie, a to čitateľskú a matematickú gramotnosť, finančnú a prírodovednú gramotnosť. 
 
Školy zapojené do projektu už počas jeho realizácie budú môcť využívať nové testy na vyučovacích hodinách, získať bezplatnú efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu kvality vzdelávania, čo im pomôže lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh. 
 
Zároveň je pre učiteľov pripravovaný systém E - test a databázy úloh a testov vytvorených v projekte
 
 

 

 • "Rob dobro a dobro sa Ti vráti" - šéfredaktor časopisu Mladý záchranár na besede v škole

     Dňa 18.11. 2015 sa u nás v škole pre 1. a 2. stupeň konala beseda s Ing. Samuelom Hruškovicom, šéfredaktorom časopisu Mladý záchranár. Ing. Hruškovic pôsobil v záchranárskej službe napríklad pri zemetrasení v Iráne, pri páde vojenského lietadla v Maďarsku a ďalších. Žiakov 1. stupňa a 2. stupňa naučil ako správne oživovať, ako volať záchranku, ako nenaletieť cudziemu človeku, ktoré chce odlákať dieťa. Besedu spestril podnetnými príkladmi zo života a názornými ukážkami.

 • Spievajže si spievaj

  Manželia Katarína a Peter Hlbockí, dlhoroční členovia svetoznámeho folklórneho súboru SĽUK, oboznámili našich žiakov s ľudovými tradíciami z rôznych kútov Slovenska. Na predstavení u nás v škole vystupovali spolu s najmladším trojročným synom. Predstavili sa im kroji, ukázali niektoré ľudové hračky, zaspievali rôzne druhy ľudových piesní a zahrali na mnohých hudobných ľudových nástrojoch - na píšťaľkách, fujare, husliach, gajdách, drumbli, ozembuchu, ninere... Deti sa aj aktívne zapojili do predstavenia spevom známych ľudových piesní, účasťou na imitácii kolísania dieťatka na poli a svadobného obradu - pri odčepčení nevesty, ale jedna žiačka našej školy im ako poďakovanie tiež zaspievala.

 • Týždenná stáž učiteľov z dvoch základných škôl z Českej republiky u nás v škole

  V našej škole sme privítali na pracovnej stáži učiteľov z dvoch základných škôl Českej republiky, ktorí v rámci Európskeho projektu požiadali našu školu o spoluprácu. Na prírodovedné predmety, najmä fyziku, chémiu, matematiku a informatiku, zavítali zo  ZŠ vo Valašskom Meziříčí, pani učiteľka Komoňová a pán učiteľ Maliňák. Počas celého týždňa sa zúčastňovali vyučovacích hodín, kde mali príležitosť sledovať moderné formy vzdelávania u nás v škole, ako aj celkovo výchovno-vzdelávací proces,  vrátane pracovnej porady a niekoľko hodín aj odučili. Zo Základnej školy  Študlov prišla pani riaditeľka Mgr. Proislová. Počas týždňa navštívila vyučovacie hodiny anglického jazyka na prvom aj druhom stupni. Podelila sa s pedagógmi o skúsenosti pri výučbe cudzieho jazyka a pri skupinovej práci žiakov. Pobyt českých kolegov bol pre učiteľov i žiakov vzájomným prínosom a obohatením.  Cieľom bolo podeliť sa o poznatky a skúsenosti a zároveň sa jeden od druhého niečo nové naučiť.

 • Začiatok spolupráce medzi našou školou a ZŠ Salvator v Českej republike

 • Čokoľvek konáš, konaj múdro...

  Takéto a podobné myšlienky boli náplňou duchovných cvičení pre učiteľov a zamestnancov CZŠ sv. Margity, ktoré pripravil a viedol náš duchovný otec Mons. Michal Keblušek, dekan.

  Duchovné cvičenia v mesiaci októbri sa stali pre nás už tradíciou. Tento rok sa konali v malebnom prostredí Javorníkov.

 • Noc šiestakov v škole

  Splnil sa nám sen. Dňa 2.10. 2015 sme zažili školu trochu inak, veď v škole sme strávili noc - zabávali sme sa, hrali, tancovali a  "trochu" aj spali. Toto všetko za asistencie našej triednej učiteľky Mgr. Márie Kotlasovej, pani učiteľky a zároveň rodiča - Mgr. Gabčovej, pána predsedu rodičovských - Tibora Loduhu a vynikajúcej pizze privezenej otcom Anetky Gábrišovej.

 • Rodičovské stretnutie

  Milí rodičia, pozývame Vás na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční 6.10. 2015 o 16,00 hod. Na toto stretnutie príde aj pán Baranayi, ktorý rozoberie výsledky diagnostiky školy. 

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu

  V utorok 22.9.2015 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu. V kategórii dievčat sa Sára Kubiritová (VII.A) umiestnila na 1. mieste a v kategórii chlapcov sa Tomáš Ocelík (IX.A) umiestnil na 3. mieste. K úspechu im gratulujeme a Sáre prajeme veľa štastia na krajskom kole.

 • Detský jarmok

    Naši žiaci - Marianka Feriancová - 4.A, Natália Feriancová - 8.A, Miško Bašo - 8.A a Majo Miko - 7.A sú spolu so svojimi starými rodičmi zruční remeselníci, čo prezentovali aj na Púchovskom jarmoku. Veď podľa obrázkov vo fotogalérii posúďte, akí sú šikovní...

 • Radosť zo života - boli sme tam

  V nedeľu 20.09. 2015 smerovalo celé Slovensko do Bratislavy a nechýbali sme ani my. Máme krásny zážitok zjednotenia sa so Žilinskou diecézou, ktorá zorganizovala mimoriadny vlak s 1 200 účastníkmi, zážitok zo svätej omše s našim otcom biskupom Tomášom Galisom na Kalvárii v Bratislave a zo  samotného pochodu, ktorého sa podľa odhadov organizátorov zúčastnilo okolo 85 000 - 120 000 ľudí z celého Slovenska.

Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja je z našej školy

Za celoživotnú 50-ročnú obetavú a tvorivú prácu v oblasti školstva, za mimoriadne výsledky v rozvoji primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania v Slovenskej republike  a bohatú mimovyučovaciu činnosť bolo dňa 23. 3. 2015 udelené pani učiteľke Mgr. Márii Chromekovej z Cirkevnej základnej školy sv. Margity v Púchove ocenenie Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja. Toto vzácne ocenenie pani učiteľka Chromeková prevzala z rúk Ing. Štefana Bohúňa, prednostu Okresného úradu v Trenčíne, za prítomnosti viacerých významných osobností Trenčianskeho kraja a Ministerstva školstva SR. Mgr. Mária Chromeková svojím pedagogickým prístupom žiakov nielen vzdeláva, ale im odovzdáva aj svoje bohaté životné skúsenosti, vedie ich k múdrosti a vysokým hodnotám ľudskosti. Je skvelým pedagógom, ktorý sa zaslúžil o rozvoj výchovy a vzdelanosti vo svojom regióne – veď za svojho 50-ročného pôsobenia v školskej službe odchovala po vedomostnej, osobnostnej, hodnotovej a morálnej stránke už niekoľko generácií žiakov. Je uznávaným pedagógom, príkladom ľudskosti, skromnosti, úcty človeka k človeku a prirodzenej inteligencie.

  Mgr. Mária Chromeková pôsobí v školstve 50 rokov, konkrétne od 1. 9. 1965. Najskôr začala učiť v malotriednej škole v dedinke Hoština (okres Púchov), kde pôsobila 8 rokov. Od roku 1975 do roku 2003, teda 28 rokov, učila ruský jazyk a výtvarnú výchovu v Základnej škole Komenského v Púchove, neskôr sa k uvedeným predmetom pridal anglický jazyk. Žiakov pravidelne pripravovala do súťaže Olympiáda v ruskom jazyku a do recitačnej súťaže Puškinov pamätník. Jej žiaci sa mnohokrát umiestnili na popredných miestach v krajských a celoslovenských kolách.

  Od roku 2003, kedy vznikla Cirkevná základná škola v Púchove, učí anglický jazyk a v rámci krúžkovej činnosti aj ruský jazyk. Patrí medzi spoluzakladateľov tejto školy. Zastávala pozície triednej učiteľky, uvádzajúcej učiteľky a viac funkčných období bola vedúcou predmetovej komisie, ako aj predsedníčkou Rady školy. Pod jej vedením sa žiaci v Olympiáde v anglickom jazyku viackrát umiestnili na popredných miestach v okresných kolách a zúčastnili sa krajských kôl. V rámci projektu Premena tradičnej školy na  modernú vytvorila nádherný farebný Obrázkový slovník anglického jazyka a bola koordinátorkou aktivít.

  K svojim učiteľským povinnostiam pristupuje s veľkou láskou a zanietením. Má veľmi pozitívny výchovno-vzdelávací vplyv na svojich žiakov, pričom anglický jazyk patrí medzi najobľúbenejšie predmety v škole. Je výborná didaktička, ktorá má víziu svojho pedagogického pôsobenia, vie, čo chce žiakov naučiť, čo je pre nich podstatné, pozná nástroje, ako žiakom učivo čo najlepšie priblížiť. To, že má veľmi rada svoju prácu, svedčí i fakt, že nepočíta hodiny strávené v škole. Je ochotná vždy pomôcť, či už dobrou radou alebo svedomito vykonanou zadanou prácou.

Bohatá je aj jej mimovyučovacia činnosť, a to v jazykovej korektúre školského časopisu Margitka, vo vedení viacerých krúžkov anglického a ruského jazyka.

Mgr. Mária Chromeková je príkladom profesionálnej oddanosti svojmu celoživotnému poslaniu. Efekt z výchovno-vzdelávacieho pôsobenia umocňuje spoluprácou s rodičmi detí, ktorí si ju veľmi vážia.

  CZŠ sv. Margity v Púchove

Vynikajúce výsledky našich piatakov v národnom testovaní

 

 

Naši piataci dosiahli vynikajúce výsledky v národnom testovaní piatakov, ktoré v tomto školskom roku overovali v rámci e-testovania pre Národný ústav certifikovaných meraní. Z matematiky boli oproti celoslovenskému priemeru až o 20% lepší. Znamená to toľko, že sa umiestnili v 3% najlepších žiakov Slovenska, a teda 97% žiakov Slovenska dopadlo horšie ako naši piataci. Zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli o 1% lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer. Žiakom i vyučujúcim srdečne gratulujeme ku krásnym výsledkom.

PROFIL ŠKOLY

 

Prvé dni zápisu pre školský rok 2015/2016 - fotoalbum

 

 

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Rodičom a žiakom! Škola volá!

Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 začína dňa 02.09. 2015 o 8,30 svätou omšou vo farskom kostole. Žiaci jednotlivých ročníkov sa stretnú pred kostolom s triednymi vyučujúcimi o 8,15 hod. 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • +421 042 4635360 - ekonomický úsek

Fotogaléria