Navigácia

Partneri


Počet návštev

Počet návštev: 208486

Rodinná atmosféra

Škola s rodinnou atmosférou

Škola s duchovnými hodnotami

 Škola, ktorá sa snaží odovzdať deťom duchovné hodnoty: milujem Ježiša v druhých, milujem ako prvý, milujeme sa navzájom, zjednocujem sa s druhým, milujem nepriateľa, milujem všetkých   

Škola vybavená vo všetkých triedach a učebniach interaktívnymi tabuľami

V 21. storočí učíme metódami 21. storočia

Komparo

V rámci testovania Komparo 2013/2014 nadpriemerné výsledky z MAT, SJL, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov - patríme medzi 25% najepších škôl Slovenska.

Množstvo akcií v škole

Pozri novinky

 

 

Testovanie 9

Ako jediná z púchovských škôl nadpriemerné výsledky v SJL a MAT za posledné štyri roky

Pilotná škola e-testovania 5

Škola overuje e-Testovanie NÚCEM piatakov.

Čo nás čaká a čo sa udialo v decembri? Pozri Úlohy na mesiac a Novinky

Oznamujeme rodičom detí, ktorí chcú zapísať svoje dieťa do 1. ročníka v našej škole v školskom roku 2015/2016, že zápis sa uskutoční v týchto dňoch:

 

17.1. 2015 (sobota) od 09,30-11,30

28.1. 2015 (streda) od 16,00-18,00

05.2. 2015 (streda) od 16,00-18,00

 

Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Zapisujú sa deti, ktoré k 31.8. 2015 dosiahnu 6 rokov. Rodičia majú povinnosť zapísať dieťa aj v prípade, že dieťa bude mať odklad školskej dochádzky.

 

 

 • Sv. Mikuláš v škole

  V piatok 5. decembra žiakov našej školy navštívil sv. Mikuláš, ktorý im so svojími pomocníkmi rozdal sladké prekvapenia. Žiaci mu za odmenu zaspievali rôzne pesničky, zarecitovali básničky a v neposlednom rade sa nedali ani zahanbiť, a sv. Mikuláša prekvapili aj tým, ako dobre poznali jeho životopis.

 • Radosť z návštevy otca biskupa Tomáša Galisa

  x    

  Vo štvrtok 20. novembra 2014 zavítal do Púchova náš otec biskup Tomáš Galis. V doobedňajších hodinách sme sa s ním mohli stretnúť aj my, žiaci, učitelia a ostatní zamestnanci našej školy. Počas stretnutia si žiaci pre otca biskupa pripravili zaujímavý program a vyrobili pre neho niekoľko pekných darčekov.

 • Navštívili sme Parlament a SND v Bratislavve

  Dňa 19.11. 2014 sme zažili mimoriadny deň. Ocenení žiaci školy sa usadili v lóžach Slovenského národného divadla v Bratislave a s napätím sledovali predstavenie Veľká doktorská rozprávka s krásnymi umeleckými výkonami hercov (Tuma, Malachovský, a ďalší) a úžasnou scénou. No a potom sme mali ďalšiu výsadu a síce mohli sme zasadnúť do kresiel členov vlády a našich poslancov v Národnej rade Slovenskej republiky.  

 • E-testovanie 5

  Piataci majú úspešne za sebou ako pilotná škola v rámci e-Testovania 5 testy zo SJL a MAT.

 • Dni vedy a techniky na Fakulte technológii v Púchove

  Mladí, ale mnohí z našich žiakov zapálení pre vedu a techniku. 18.11. 2014 sme na Univerzite Alexandra Dubčeka, konkrétne na Fakulte technológií v Púchove, obdivovali prezentáciu pani Ing. Ferjancovej, PhD., ktorá nám zaujímavým spôsobom predstavila plasty a ich ďalšie spracovanie. Radosť sme mali aj z hliny, z ktorej sme tvarovali rôzne predmety, ale aj  z možnosti navštíviť túto fakultu.

 • Výlet a púť do Rajeckej Lesnej

   Jedným slovom úžasné - napriek pochmúrnemu počasiu púť a výlet do Rajeckej Lesnej - v oktáve za duše v očistci, za ktoré sme obetovali svätú omšu (náš pán kaplán Ľ. Matúška), pomodlili sme sa za našich chorých blízkych - hore na Kalvárii, ale aj sme si zašantili v nádhernej Rajeckej doline ( gejzír nemal chybu).

 • Zhotovenie betlehemov

  V rámci projektu cezhraničnej spolupráce do našej školy zavítali naši susedia z Českej republiky s betlehemárskou tradíciou, ktorej cieľom bolo naučiť deti našej školy vyrábať betlehemy a tak sa naši piataci a siedmaci v piatok s radosťou pustili do ich zhotovovania. Naši siedmaci zároveň pocestujú v novembri do Ostravy, kde si pozrú výstavu zhotovených betlehemov z Česka a Slovenska. Ďakujeme Ostravsku a nášmu neďalekému Rodinkovu za prípravu akcie.

 • Postup z obvodného kola florbalu žiakov

  23. 10. 2014

  Našim žiakom 9. ročníka sa podarilo postúpiť do okresného kola vo florbale, ktoré bude 11. novembra 2014. Za účasti žiakov ZŠ Mládežnicka, ZŠ Gorazdova a ZŠ Lednica sme obsadili 2. miesto.

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ

  30. 9. 2014

  Dňa 30.9.2014 sa uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ, ktorého sa zúčastnili aj žiaci našej školy: Kamil Kafúnek (9.a), Timotej Briš (9.a) a Tomáš Ocelík (8.a). V celkovom hodnotení spomedzi 33 pretekárov obsadil Kamil Kafúnek pekné 4. miesto.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • +421 042 4635360 - ekonomický úsek

Fotogaléria