Navigácia

Navigácia

 • Školská súťaž v stolnom tenise

  Školská súťaž v stolnom tenise

 • Rodičovské stretnutia

  Ročník:

  1. ročník: Rodičovské bolo v decembri

  2. ročník:  16.1. 2019 (streda)

  3. ročník:  15.1. 2019 (utorok)

  4. ročník:  16. 1. 2019 (streda)

  5. ročník:  16.1. 2019 (streda)

  6.ročník:    17.1. 2019 (štvrtok)

  7. ročník:  Rodičovské bolo v decembri

  8. ročník   16.1. 2019 (streda)

  9. ročník   15.1. 2019 (utorok) 

 • Lyžiarsky výcvik 28.1.-1.2.

 • 31.1. polročné vysvedčenie

 • Klasifikačná porada 24.1.

 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18.1.-25.1.

 • 8.1. Duchovná obnova učiteľov

 • 8.1. Prvý deň v škole po prázdninách

 • Požehnané vianočné sviatky a prázdniny!

  Všetkým žiakom, rodičom a priaznivcom školy vyprosujeme požehnané vianočné sviatky a veľa milostí v celom novom roku. V škole sa opäť stretneme 8.1. 2019 (utorok 2019).

 • Vianočné koledovanie piatakov

  Deň pred vianočnými prázdninami, naši piataci pod vedením triednej učiteľky Mgr. Michálkovej Martiny, prišli koledovať do jednotlivých tried. Na záver ich vystúpenia sa  v každej triede žiakom a učiteľom prihovorila naša pani riaditeľka PaedLic., Ing. Ľubica Mišíková, PhD. a zažela im požehnané vianočné sviatky a veľa milostí v novom roku Krásne koledovanie nám spríjemnilo chvíle v škole.  

 • Výborné výsledky v INEKO

  V rámci hodnotenia INEKO sa naša škola umiestnila na 1. mieste v okrese Púchov, na 16. mieste v kraji a na 90. mieste v rámci celého Slovenska z 1 282 škôl.

   

  Poradie v Púchove

    

  Počet bodov

  1.   Cirkevná základná škola sv. Margity        7,5

  2.   ZŠ Mládežnícka                                       6,8

  3.   ZŠ Komenského                                      6,4

  4.   ZŠ Gorazdova                                         6,2

  5.   ZŠ Slovanská                                          5,1

   

   

 • Roráty 2018

 • Sviatok sv. Mikuláša 2018

 • Školské kolo Pytagoriády

  3. roč. Šimon Škarabko                  21 b

              Eliana Šerá                        19 b

              Sára Kuťková                     18 b                                          

  4. roč. Tomáš Lang                         21 b

              Emy Beriacová                   19 b

              Matej Jurašík                      19 b   

              Michal Dovičin                    19 b

  5. roč. Katarína Rudincová             22 b

             Kristína Šedivá                    21 b

             Viera Jurašíková                 21 b

             Jasmína Kudlejová              20 b

             Lukáš Vozár                        20 b

  6. roč.  Adam Janík                        18 b

              Martin Janíček                   15 b

  7. roč.   Jakub Fedor                     21 b

               Marek Vozár                     16 b

              

 • Okresné kolo dejepisnej súťaže

  V okresnom kole dejepisnej súťaže sa naši deviataci v zložení Juhaniaková Barborka, Babčanová Kristínka a Erik Vojtek umiestnili na 1. mieste. Srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

 • Okresné kolo technickej olympiády

  V okresnom kole technickej olympiády obsadil Jožko Miko zo 7.A 3. miesto. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a gratulujeme! 

 • Okresné kolo olympiády v SJL

  V okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry obsadila Janka Gabčová z 9.A 3. miesto. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a gratulujeme! 

 • Vianočný rozprávkový stromček

  Pani učiteľka Vráblová Iveta spolu so žiačkami Monikou Pagáčovou a Jankou Lukajkovou z 8.A pripravili vianočný stromček s témou "Ako z rozprávky". Stromček sa nachádza pred Domom kultúry v Púchove. Srdečne ďakujeme za jeho prípravu.  

 • Pozývame na roráty 2018

 • Fyzika netradične

  Fyzika netradične

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
  +421 042 463 52 67

  Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria