Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 26.5.2018)
Jakub Kováčik (8.A)

Partneri

Počet návštev

Počet návštev: 513679

Naše videá

Duchovno-formačný program LAJK ŽIVOTU-Televízia LUX

https://www.tvlux.sk/archiv/play/14691

 

Duchovná obnova žiakov 6.A - 2018

VID_20180315_092129.mp4

 

TANEC 3.A a 4.A MIKULÁŠSKY JARMOK 2017 

received_958463054319108_1_.mp4

 

REDIAGNOSTIKA ŠKOLY 2017

https://1drv.ms/f/s!AmpC0FGnEpnegZMbHBb_RAMd_LegWQ

 

LYŽIARSKY VÝCVIK 2016

THE SCHOOLDANCE 2015

Naši žiaci 6. ročníka sa so svojím videom Kde bolo, tam bolo zapojili do tanečnej súťaže The Schooldance.

Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf
Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf

 

 

 

Rodinná atmosféra

Škola s rodinnou atmosférou

Komparo

V rámci testovania Komparo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 nadpriemerné výsledky z MAT, SJL, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov - patríme medzi 25% najepších škôl Slovenska.

Testovanie 5 2017/2018

 

 

Matematika

 

 

Slovenská republika

 

64,7%

 

oproti SR

 

1.

 

CZŠ sv. Margity

 

78,2%

 

13,5%

 

2.

 

ZŠ Komenského

 

69,4%

 

4,7%

 

3.

 

ZŠ Mládežnícka

 

69,3%

 

4,6%

 

4.

 

ZŠ Gorazdova

 

69,2%

 

4,5%

 

5.

 

ZŠ Slovanská

 

62,9%

 

- 1,8%

Škola s duchovnými hodnotami

 Škola, ktorá sa snaží odovzdať deťom duchovné hodnoty: milujem Ježiša v druhých, milujem ako prvý, milujeme sa navzájom, zjednocujem sa s druhým, milujem nepriateľa, milujem všetkých   

Škola vybavená vo všetkých triedach a učebniach interaktívnymi tabuľami

V 21. storočí učíme metódami 21. storočia

Množstvo akcií v škole

Pozri novinky

 

 

 

Testovanie 9

Ako jediná z púchovských škôl nadpriemerné výsledky v SJL a MAT za posledné štyri roky

Pilotná škola e-testovania 5

Škola overuje e-Testovanie NÚCEM piatakov.

V rámci národného projektu vznikne veľká elektronická databáza úloh a testov "šitých na mieru" podľa Štátneho vzdelávacieho programu v SR, napr. pre vyučovacie a cudzie jazykky, prírodovedné a spoločensko vedné predmety, matematiku a prácu s informáciami pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Testy budú vytvárané aj per kľúčové kompetencie, a to čitateľskú a matematickú gramotnosť, finančnú a prírodovednú gramotnosť. 
 
Školy zapojené do projektu už počas jeho realizácie budú môcť využívať nové testy na vyučovacích hodinách, získať bezplatnú efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu kvality vzdelávania, čo im pomôže lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh. 
 
Zároveň je pre učiteľov pripravovaný systém E - test a databázy úloh a testov vytvorených v projekte
 
 

 

Projekty školy

PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU V OBDOBÍ 2010-2016

 • Školský projekt - Modernizácia vzdelávania v škole v rámci Výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Modernizácia vzdelávania na základných školách – Premena tradičnej školy na modernú“ -  projekt Inovácia vyučovania – cesta k rozvoju osobnosti žiaka a celej spoločnosti: zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, na skvalitnenie výučby anglického jazyka vrátane anglického lektora, ako aj skvalitnenie informačno-komunikačných technológií a metód vyučovania v škole – 2012-2014, do roku 2019.
 • Národný projekt: „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva” – Planéta vedomostí, Digi škola, Tuul online materiály pre inšpiratívne vyučovanie.
 • Národný projekt: „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie všeobecno-vzdelávacích predmetov“
 • Národný projekt: „Aktivizujúce metódy vo výchove“
 • Národný projekt „Kariérový a profesijný rast pedagogických zamestnancov“
 • Národný projekt „Vzdelávanie učiteľov anglického jazyka“

 

 • Deviataci v národnom testovaní dosiahli vynikajúce výsledky. V matematike boli až o 18,5% lepší oproti celoslovenskému priemeru a v slovenskom jazyku a literatúre o 13,6% oproti celoslovenskému priemeru. Žiakov matematiku učil pán učiteľ RNDr. Jozef Topor a slovenský jazyk a literatúru Mgr. Katarína Huťová. Výsledky sú o to vzácnejšie, že trieda nie je zameraná ani na matematiku a a ani na slovenský jazyk a literatúru.

 • Trojdňová duchovná obnova 16.-18.5. 2018 žiakov 7.- 8. triedy sa začala výletom na Mojtín.

  Svätá omša v jaskyni svätého Jozefa bola silným zážitkom pre všetkých. Don Pavel Piatrov SDB, PaedDr.,PhDr., ThLic. v príhovore uviedol témy duchovnej obnovy: Som chcený a milovaný Bohom, Ježiš môj záchranca.

  Dobrý obed, cesta do Rodinkova (miesto konania duchovnej obnovy), hry a zábava v spoločnosti triednych vyučujúcich, don Pavla a pána kaplána vdp. Michala Meliša.

  Počas druhého dňa deti prechádzali „z hluku sveta“ do stíšenia v Božej prítomnosti cez témy , ktoré viedol don Piatrov. Pri vedení skupiniek zdieľania boli nápomocné triedne vyučujúce Mgr. Mária Kotlasová, Mgr.Zdena Panáčková a koordinátorka Lenka Dašková. Druhý deň sa končil modlitbovým večerom pod vedením modlitbového spoločenstva mladých z Púchova.

 • Plavecký výcvik pre 1.stupeň

  V dňoch 30.4. – 4.5. 2018 prebiehal plavecký kurz pre I.stupeň v mestskej krytej plavárni Púchov, ktorého sa zúčastnilo 65 žiakov. Tento kurz prebiehal pod vedením tímu profesionálnych trénerov, pričom ich práca a zodpovedný prístup ku žiakom sa nám veľmi páčil. Žiaci absolvovali plavecký výcvik s nadšením a radosťou. Tréneri chválili ich snahu a konečný výsledok bol zrejmý v posledný deň plaveckého výcviku, keď sme videli, že voda nie je pre nich strašiakom, ale užívajú si ju plnými dúškami. Každá skupina predviedla pod vedením svojho trénera všetko, čo sa naučila, v čom sa zdokonalila a každý žiak si v piatok hrdo odniesol domov diplom plavca.

 • S potešením sme prijali pozvanie na XXIV.ročník atletickej olympiády CZŠ na atletickom štadióne v Dubnici nad Váhom. Zúčastniť sa chceli viacerí žiaci, avšak reprezentovať školu išli iba tí najlepší. Zo zaslúženého víťazstva sa tešil Juraj Šedivý zo 6.A triedy v hode kriketovou loptičkou, Rebeka Ondričková z 8.A triedy v skoku do diaľky a Andrea Vanková z 9.A triedy v skoku do výšky. Striebro v kategórii starších žiačok získala Sarah Kubiritová z 9.A triedy v skoku do výšky, a taktiež v skoku do diaľky. V kategórii najmladších žiačok Lucka Belásová zo 6.A triedy získala striebornú medailu v skoku do diaľky. Jurko Šedivý napriek najlepšiemu času v rozbehoch – 60m vo finále skončil na 2. mieste.

 • Počas troch dní duchovnej obnovy mali žiaci 9.ročníka možnosť „zatiahnuť na hlbinu“.

  V dňoch 18-20.4.2018 absolvovali formačné témy o sile Božieho slova a prácu so Svätým písmom pod vedením jezuitu, pátra Ďuricu .

  ThDr. Joannes Ďurica SJ, PhD. je editor a censor Jeruzalemskej Biblie, s ktorou deviataci pracovali. V bohatom programe mala miesto každodenná svätá omša s možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia. Duchovné rozhovory a sprevádzanie vdp. Viliama Marettu, kňaza ktorý pôsobí v Rodinkove. Modlitba krížovej cesty na hore Butkov. Večerné chvály a modlitby príhovoru so spoločenstvom Efata z Považskej Bystrice.

 • Filip Chromek z 9.A obsadil 2. miesto v okresnom kole a 4. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády. Srdečne ďakujeme a gratulujeme!

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • PaedDr. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
  +421 042 463 52 67

  Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria