Navigácia

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 20.7.2018)
Dávid Bušík (2.A)
Monika Michaela Pagáčová (7.A)
Erik Vojtek (8.A)
Zajtra (Sobota 21.7.2018)
Adam Gerschdorf (6.A)
Daniel Moško (6.A)
Daniel Pekara (1.A)
Daniel Šupol (1.A)
Pozajtra (Nedeľa 22.7.2018)
Simona Babčanová (8.A)

Partneri

Počet návštev

Počet návštev: 527273

Naše videá

Škola v prírode 2018

video-1529160937.mp4

Bioklimatiký park Drienová 2018 3.A a 4.A

DSCN1933.avi

Bioklimatický park 2018 3.A a 4.A

DSCN2008.avi

Deň rodiny 2018 Televízia Lux

https://www.tvlux.sk/archiv/play/15014

 

Duchovno-formačný program LAJK ŽIVOTU  2018 -Televízia LUX

https://www.tvlux.sk/archiv/play/14691

 

Duchovná obnova žiakov 6.A - 2018

VID_20180315_092129.mp4

 

TANEC 3.A a 4.A MIKULÁŠSKY JARMOK 2017 

received_958463054319108_1_.mp4

 

REDIAGNOSTIKA ŠKOLY 2017

https://1drv.ms/f/s!AmpC0FGnEpnegZMbHBb_RAMd_LegWQ

 

LYŽIARSKY VÝCVIK 2016

THE SCHOOLDANCE 2015

Naši žiaci 6. ročníka sa so svojím videom Kde bolo, tam bolo zapojili do tanečnej súťaže The Schooldance.

Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf
Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf

 

 

 

Rodinná atmosféra

Škola s rodinnou atmosférou

Komparo

V rámci testovania Komparo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 nadpriemerné výsledky z MAT, SJL, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov - patríme medzi 25% najepších škôl Slovenska.

Testovanie 5 2017/2018

 

 

Matematika

 

 

Slovenská republika

 

64,7%

 

oproti SR

 

1.

 

CZŠ sv. Margity

 

78,2%

 

13,5%

 

2.

 

ZŠ Komenského

 

69,4%

 

4,7%

 

3.

 

ZŠ Mládežnícka

 

69,3%

 

4,6%

 

4.

 

ZŠ Gorazdova

 

69,2%

 

4,5%

 

5.

 

ZŠ Slovanská

 

62,9%

 

- 1,8%

Škola s duchovnými hodnotami

 Škola, ktorá sa snaží odovzdať deťom duchovné hodnoty: milujem Ježiša v druhých, milujem ako prvý, milujeme sa navzájom, zjednocujem sa s druhým, milujem nepriateľa, milujem všetkých   

Škola vybavená vo všetkých triedach a učebniach interaktívnymi tabuľami

V 21. storočí učíme metódami 21. storočia

Množstvo akcií v škole

Pozri novinky

 

 

 

Testovanie 9

Ako jediná z púchovských škôl nadpriemerné výsledky v SJL a MAT za posledné štyri roky

Pilotná škola e-testovania 5

Škola overuje e-Testovanie NÚCEM piatakov.

V rámci národného projektu vznikne veľká elektronická databáza úloh a testov "šitých na mieru" podľa Štátneho vzdelávacieho programu v SR, napr. pre vyučovacie a cudzie jazykky, prírodovedné a spoločensko vedné predmety, matematiku a prácu s informáciami pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Testy budú vytvárané aj per kľúčové kompetencie, a to čitateľskú a matematickú gramotnosť, finančnú a prírodovednú gramotnosť. 
 
Školy zapojené do projektu už počas jeho realizácie budú môcť využívať nové testy na vyučovacích hodinách, získať bezplatnú efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu kvality vzdelávania, čo im pomôže lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh. 
 
Zároveň je pre učiteľov pripravovaný systém E - test a databázy úloh a testov vytvorených v projekte
 
 

 

Projekty školy

PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU V OBDOBÍ 2010-2016

 • Školský projekt - Modernizácia vzdelávania v škole v rámci Výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Modernizácia vzdelávania na základných školách – Premena tradičnej školy na modernú“ -  projekt Inovácia vyučovania – cesta k rozvoju osobnosti žiaka a celej spoločnosti: zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, na skvalitnenie výučby anglického jazyka vrátane anglického lektora, ako aj skvalitnenie informačno-komunikačných technológií a metód vyučovania v škole – 2012-2014, do roku 2019.
 • Národný projekt: „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva” – Planéta vedomostí, Digi škola, Tuul online materiály pre inšpiratívne vyučovanie.
 • Národný projekt: „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie všeobecno-vzdelávacích predmetov“
 • Národný projekt: „Aktivizujúce metódy vo výchove“
 • Národný projekt „Kariérový a profesijný rast pedagogických zamestnancov“
 • Národný projekt „Vzdelávanie učiteľov anglického jazyka“

 

 • Škola v prírode

  Druhý júnový týždeň bol pre našich tretiakov už dlho veľmi očakávaný. Tešili sa do školy v prírode, ktorú prežili v rezorte OLIWA Trenčianska Teplá. Okrem vyučovania v prírode zažili aj množstvo zážitkov s animátormi, ktorí ich denne zamestnávali rôznymi hrami, súťažami, ale aj tancom.

  Počas pobytu sme navštívili aj kúpeľné mesto Trenčianske Teplice. Návštevou nás poctila aj naša p. riaditeľka s p. kaplánom, ktorý nám odslúžil sv. omšu. V posledný deň sme sa stretli aj s p. Vladimírom Voštinárom, ktorému celý rezort patrí. Bol rád, že nás pri toľkých povinnostiach ešte zastihol a tešil sa, že sa nám u nich v škole v prírode páčilo. Tiež nám porozprával, čo všetko by malo v areáli do roka ešte pribudnúť.

 • Školský výlet 3. a 4. ročníka

  Dňa 22.6.2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka v rámci školského výletu zúčastnili vzdelávacieho programu v BIOKLIMATICKOM Parku Drienová pri Rajci.

  Deti objavili tajomstvá vody v krajine, slnečnej energie, včelieho úľa, živej ovocnej záhrady, zdravých potravín a spoznali aj rôzne zvieratká na farme. Na konci programu mali deti pripravené občerstvenie v podobe domáceho regionálneho produktu, ale taktiež si mohli zakúpiť malé suveníry či miestne bio-produkty.

  Overená metóda “spoznať-zažiť-vyskúšať” splnila očakávania a žiaci odchádzali domov spokojní.

 • Najviac nazberali:

  1. VI. A trieda 761,5 kg
  2. II. A trieda 580,8 kg
  3. III. A trieda 295 kg
  4. VIII. A trieda 250 kg

  Najviac nazberali jednotlivci:

  1. II.A Procházka Mathyas 405 kg
  2. VI.A Kutejová Saša 298,9 kg
  3. VIII.A Kanderka Samuel 250 kg
  4. VI. A Ondričková Sára 234,6 kg
  5. III.A Rosinová Barborka 217 kg
  6. VI.A Gerschdorf Adam 165 kg
  7. II. A Rosina Marek 157 kg
  8. III.A Dovičin Michal 71 kg
  9. VI.A Miko Jozef 63 kg
 • Primátor Mesta Púchov Mgr. Rastislav Henek ocenil za mimoriadne výsledky žiakov 9. ročníka našej školy: Flipa Chromeka, Ninu Kutejovú, Veoniku Vozárikovú, Zuzanu Loduhovú, Štefana Adama Sulíka, Kristínu Lichvárovú, Andreu Vankovú a Máriu Moškovú. Srdečne gratulujeme!

 • Naši najúspešnejší v matematickej súťaži Klokan 2018:

  Tomáš Lang z 3.A 66,5% žiakov malo menej bodov

  Martin Janíček z 5.A 87,6% žiakov malo menej bodov - školský šampión

  Adam Janík z 5.A 65,7% žiakov malo menej bodov

  Šimon Šalamún zo 6.A 65,6% žiakov malo menej bodov

  Daniel Moško zo 6.A 77,0% žiakov malo menej bodov

 • Otec biskup Tomáš Galis v rámci oceňovania žiakov Žilinskej diecézy ocenil naše dve žiačky-Ninu Kutejovú a Zuzanu Loduhovú, obidve z 9.A. Srdečne gratulujeme!

  Nina Kutejová

  Je žiačkou IX.A triedy, kde zároveň zastáva službu predsedníčky triedy. Dá sa povedať, že už teraz vo svojom veku, je veľkou osobnosťou, ktorú všetci žiaci rešpektujú. Svojim správaním, vystupovaním a prístupom k ostatným si získala prirodzenú úctu. Je mimoriadne skromná, nad nikým sa nepovyšuje. Je vzorom v správaní a úcty k ostatným. Má rovnaký prístup ku každému, vie pochopiť, motivovať a pomôcť hľadať riešenie. Má vynikajúce školské výsledky, kde môže byť vzorom ostatným. Je spojnicou medzi triedou a triednym učiteľom, pomáha riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú v kolektíve.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • PaedDr. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
  +421 042 463 52 67

  Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria