• Materská škola

     • Ihrisko

      • Maškarný ples

       • Maškarný ples

        • Akadémia

         • Vzdelávanie pre 21. storočie

          • Výchova ku kresťanským hodnotám

           • Vitajte na stránke ZŠ s MŠ sv. Margity v Púchove

           • ZŠ s MŠ sv. Margity je škola s pridanou hodnotou spočívajúcou nielen v kvalitnom vzdelávaní, ale aj vo výchove morálnych hodnôt a životných zručností detí.  Podľa nezávislej agentúry INEKO, ktorá hodnotí kvalitu vzdelávania škôl na Slovensku,  je CZŠ sv. Margity hodnotená s najvyšším bodovým skóre zo všetkých púchovských a okresných základných škôl. Základom hodnotenia sú výsledky komplexnej inšpekcie a výsledky žiakov.

         • Najnovšie

          Novinky

           • Rok sv. Jozefa je príležitosťou načerpať Božiu milosť cez odpustky
           • 26. 1. 2021
           • Svätý otec František vyhlásil osobitný Rok svätého Jozefa 8. decembra 2020, 150 rokov od vyhlásenia sv. Jozefa za patróna celej Cirkvi pápežom Piom IX. v r. 1870.

            Pri príležitosti Roka Sv. Jozefa, pápež František prostredníctvom dekrétu Apoštolskej penitenciárie udelil možnosť získania úplných odpustkov za rozličných príležitostí.

           • Rok sv. Jozefa je príležitosťou načerpať Božiu milosť cez odpustky: Čítať viac
           • Zamyslenia k Roku sv. Jozefa
           • 26. 1. 2021
           • Všetci môžu objaviť vo sv. Jozefovi – mužovi, ktorý nepozorovane prechádza okolo, mužovi bežného, nenápadného a skrytého života – orodovníka, oporu a sprievodcu v ťažkých chvíľach. Svätý Jozef nám pripomína, že všetci tí, čo sú zdanlivo skrytí alebo sú „v tieni“, môžu v dejinách spásy zohrávať nenahraditeľnú úlohu.

           • Zamyslenia k Roku sv. Jozefa : Čítať viac
           • Okresné kolo anglickej olympiády
           • 26. 1. 2021
           • Okresné kolo anglickej olympiády sa online uskutočnilo 13. januára 2021. Našu školu reprezentovali Samuel Horváth zo 7.A a Adam Gerschdorf z 9.A. Obaja žiaci sa vo svojej kategórii umiestnili na 5.mieste. Srdečne ďakujeme za reprezentáciu školy.

           • Okresné kolo anglickej olympiády: Čítať viac
           • Vyučovanie od 25.1. a polročný výpis hodnotenia žiakov
           • 22. 1. 2021
           • Vážení rodičia, milí žiaci! Ako zaiste viete z médií, aj na budúci týždeň bude od pondelka 25.1. 2021 dištančné vzdelávanie - online výučba. Ako bude prebiehať testovanie žiakov na COVID 19 a výučba od 1.2. 2021 Vás budeme informovať. Vieme, že k dátumu 1.2. a 2.2. 2021 budú platné negatívne certifikáty rodičov, ktoré boli vystavené od 18.1. 2021 alebo potvrdenie od lekára o prekonaní COVID 19 (vzor je uverejnený nižšie v Novinkách). V piatok 29.1. 2021 budú doručené polročné výpisy hodnotenia žiakov. Osobne odovzdať každému žiakovi polročný výpis známok tento rok nie je možné. Na základe usmernenia ministerstva k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok môže škola zaslať výpis elektronicky prostredníctvom rodičovského konta. Rodič si výpis stiahne a jeho prijatie podpíše podobne, ako to funguje pri podpisovaní známok. Žiaci si môžu výpis tiež stiahnuť, nemôžu ho však podpísať. Škola

           • Vyučovanie od 25.1. a polročný výpis hodnotenia žiakov: Čítať viac
           • Získanie grantu z Nadačného fondu Telekom
           • 20. 1. 2021
           • Milí rodičia a žiaci, s radosťou vám oznamujeme, že naša škola bola úspešná v Grantovej výzve ST Digitálna generácia 2020 vypísanej Nadačným fondom Telekom pri Nadácii Pontis a získala grant vo výške 1000€ na nákup učebných pomôcok micro:bit.

            Micro:bit je malý programovateľný robot vyvinutý v roku 2016 vo Veľkej Británii televíznou spoločnosťou BBC. Je používaný na výučbu programovania v mnohých krajinách sveta. Práca s micro:bitmi je pre žiakov veľmi motivujúca a zábavná, nakoľko žiaci programujú reálny objekt a následne môžu pozorovať jeho správanie.

           • Získanie grantu z Nadačného fondu Telekom: Čítať viac
           • Potvrdenie o prekonaní Covid-19
           • 19. 1. 2021
           • Vážení rodičia, milí žiaci,

            Žijeme v dobe, keď nás obklopuje nebezpečný vírus COVID-19 . Aj napriek snahe, aj napriek používaniu dezinfekcii a dodržiavaní ďalších opatrení sa môže stať, že človek sa nechtiac nakazí, musí zostať v karanténe a liečiť sa.

           • Potvrdenie o prekonaní Covid-19: Čítať viac
           • Vyučovanie od 18.1. 2021 a uzatvárenie klasifikácie žiakov
           • 13. 1. 2021
           • Milí učitelia, rodičia a žiaci! Na budúci týždeň, teda od 18.1. 2021, sa podľa ministra školstva, bude opäť učiť 1. a 2. stupeň online formou. Prvý polrok na základe rozhodnutia pedagogickej rady bude v našej škole uzatvorený k 31.1. 2021 (nie je potrebné predlžovať klasifikáciu do 31.3. 2021). Polročná klasifikačná porada bude prebiehať online formou dňa 25.1. 2021. Do uvedeného dátumu budú mať žiaci uzatvorenú klasifikáciu. Výpis klasifikácie bude žiakom odoslaný prostredníctvom EduPage dňa 29.1. 2021. So srdečným pozdravom a v modlitbe za Vaše zdravie, vedenie školy

           • Vyučovanie od 18.1. 2021 a uzatvárenie klasifikácie žiakov: Čítať viac
           • Návrat žiakov do škôl
           • 5. 1. 2021
           • Milí rodičia a žiaci!

            Na základe tlačovej besedy ministra školstva zo dňa 4.1. 2021 sa od 11.1. 2021 (pondelok) bude 1. a 2. stupeň školy učiť dištančným spôsobom cez EduPage (žiaci 2. stupňa sa tak aj učili od 26.10. 2020). Žiaci a rodičia 1. stupňa dostanú usmernenie cez triedne pani učiteľky na dištančný spôsob výučby cez EduPage. Od 18.1. 2021 by mala byť prezenčná forma vyučovania pre 1. stupeň, avšak po testovaní zákonných zástupcov a zamestnancov. Deti materskej školy nastúpia do škôlky od 18.1. 2021. Žiaci 2. stupňa by mali nastúpiť na prezenčnú formu vyučovania od 25.1. 2021, po pretestovaní žiakov 2. stupňa a jedného z rodičov, ktoré sa uskutoční v dňoch 22.1.-24.1. 2021, pričom ÚVZ SR určí vyhláškou pretestovanie. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ. Od 11.

           • Návrat žiakov do škôl: Čítať viac
           • Vianočné prianie
           • 19. 12. 2020
           • Krásne vianočné sviatky a požehnaný nový rok všetkým vyprosuje ZŠ s MŠ sv. Margity. Tieto krásne vianočné a novoročné priania, ktoré sme za školu posielali, vyrobila so svojimi deťmi pedagogická asistentka Mgr. Rebrová. Srdečne ďakujeme.

           • Vianočné prianie: Čítať viac
           • Prezenčná a dištančná forma vyučovania
           • 21. 12. 2020
           • V súvislosti s otvorením škôl podľa pravidiel MŠ VV a Š SR sa od škôl a školských zariadení žiadal prieskum záujmu o testovanie medzi rodičmi žiakov 2. tuňa a nahlásenie počtu požadovaných testov do 21. decembra 2020 tak, aby príslušné okresné úrady mohli zabezpečiť pre testovacie odberové miesta dostatok antigénových testov. Odporúčaný termín testovania je 7. až 9. januára 2021.

           • Prezenčná a dištančná forma vyučovania: Čítať viac
         • Kontakty

          • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
          • czs_puchov@post.sk, skolasvmargity@gmail.com
          • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
          • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
          • Stravovanie: 0910 852 312 - základná škola Stravovanie: 0910 852 310 - materská škola
          • skolasvmargity@gmail.com
        • Fotogaléria

          zatiaľ žiadne údaje