Navigácia

Narodeniny a meniny

Zajtra (Streda 12.12.2018)
Michal Dovičin (4.A)
Pozajtra (Štvrtok 13.12.2018)
Tobias Svorad (6.A)
Lucia Babčanová (7.A)
Lucia Belásová (7.A)

Partneri


Počet návštev

Počet návštev: 574572

Naše videá

Škola v prírode 2018

video-1529160937.mp4

Bioklimatiký park Drienová 2018 3.A a 4.A

DSCN1933.avi

Bioklimatický park 2018 3.A a 4.A

DSCN2008.avi

Deň rodiny 2018 Televízia Lux

https://www.tvlux.sk/archiv/play/15014

 

Duchovno-formačný program LAJK ŽIVOTU  2018 -Televízia LUX

https://www.tvlux.sk/archiv/play/14691

 

Duchovná obnova žiakov 6.A - 2018

VID_20180315_092129.mp4

 

TANEC 3.A a 4.A MIKULÁŠSKY JARMOK 2017 

received_958463054319108_1_.mp4

 

REDIAGNOSTIKA ŠKOLY 2017

https://1drv.ms/f/s!AmpC0FGnEpnegZMbHBb_RAMd_LegWQ

 

LYŽIARSKY VÝCVIK 2016

THE SCHOOLDANCE 2015

Naši žiaci 6. ročníka sa so svojím videom Kde bolo, tam bolo zapojili do tanečnej súťaže The Schooldance.

Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf
Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf

 

 

 

Testovanie 5 2017/2018

           TESTOVANIE T5 - 2018

                  sa uskutoční

         21. 11. 2018 (v stredu)

 

 

- testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka

vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením

- cieľom je získať objektívne informácie o výkone žiakov

pri vstupe na 2. stupeň ZŠ (nižšie stredné vzdelanie)

- žiaci píšu test z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry

- testovanie sa uskutoční len papierovou formou

- pomôcky: modré guľôčkové pero

- testovanie bude prebiehať v triedach 5.A, 9.A, 6.A

- koordinátor testovania: Mgr. Katarína Huťová

 

TESTOVANIE 5 2017/2018

Testovanie žiakov 5.ročníka Púchov

Matematika

Oproti priemeru SR

1.Cirkevná ZŠ sv. Margity

78,2%

+13,5%

2. ZŠ  Komenského

69,4%

+4,7%

3. ZŠ Mládežnícka

69,3%

+4,6%

4. ZŠ Gorazdova

69,2%

+4,5%

5. ZŠ s MŠ Slovanská

62,9%

-1,8%

 

Testovanie žiakov 5.ročníka Púchov

SJL

Oproti priemeru SR

1. Cirkevná ZŠ sv. Margity

72,1%

+9,3%

2. ZŠ  Komenského

68,3%

+5,5%

3. ZŠ Gorazdova

65,9%

+3,1%

4. ZŠ Mládežnícka

65,4%

+2,6%

5. ZŠ s MŠ Slovanská

63,6%

+0,8%

Komparo

V rámci testovania Komparo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 nadpriemerné výsledky z MAT, SJL, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov - patríme medzi 25% najepších škôl Slovenska.

Otázky

Škola s duchovnými hodnotami

 Škola, ktorá sa snaží odovzdať deťom duchovné hodnoty: milujem Ježiša v druhých, milujem ako prvý, milujeme sa navzájom, zjednocujem sa s druhým, milujem nepriateľa, milujem všetkých   

Škola vybavená vo všetkých triedach a učebniach interaktívnymi tabuľami

V 21. storočí učíme metódami 21. storočia

Množstvo akcií v škole

Pozri novinky

 

 

 

Testovanie 9

Ako jediná z púchovských škôl nadpriemerné výsledky v SJL a MAT za posledné štyri roky

Pilotná škola e-testovania 5

Škola overuje e-Testovanie NÚCEM piatakov.

V rámci národného projektu vznikne veľká elektronická databáza úloh a testov "šitých na mieru" podľa Štátneho vzdelávacieho programu v SR, napr. pre vyučovacie a cudzie jazykky, prírodovedné a spoločensko vedné predmety, matematiku a prácu s informáciami pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Testy budú vytvárané aj per kľúčové kompetencie, a to čitateľskú a matematickú gramotnosť, finančnú a prírodovednú gramotnosť. 
 
Školy zapojené do projektu už počas jeho realizácie budú môcť využívať nové testy na vyučovacích hodinách, získať bezplatnú efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu kvality vzdelávania, čo im pomôže lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh. 
 
Zároveň je pre učiteľov pripravovaný systém E - test a databázy úloh a testov vytvorených v projekte
 
 

 

Projekty školy

PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU V OBDOBÍ 2010-2016

 • Školský projekt - Modernizácia vzdelávania v škole v rámci Výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Modernizácia vzdelávania na základných školách – Premena tradičnej školy na modernú“ -  projekt Inovácia vyučovania – cesta k rozvoju osobnosti žiaka a celej spoločnosti: zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, na skvalitnenie výučby anglického jazyka vrátane anglického lektora, ako aj skvalitnenie informačno-komunikačných technológií a metód vyučovania v škole – 2012-2014, do roku 2019.
 • Národný projekt: „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva” – Planéta vedomostí, Digi škola, Tuul online materiály pre inšpiratívne vyučovanie.
 • Národný projekt: „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie všeobecno-vzdelávacích predmetov“
 • Národný projekt: „Aktivizujúce metódy vo výchove“
 • Národný projekt „Kariérový a profesijný rast pedagogických zamestnancov“
 • Národný projekt „Vzdelávanie učiteľov anglického jazyka“

 

 • Fyzika netradične

 • V dňoch od 12. 11 do 16. 11 sme sa zapojili do informatickej súťaže iBOBOR. Organizátori súťaže pripravili veľmi zaujímavé logické úlohy, ktoré potrápili nejednu chytrú hlavičku. Žiaci si mohli overiť svoje vedomosti v úlohách z rôznych oblastí: fakty, algoritmizácia a programovanie, porozumenie informáciám, logika, praktické a technické otázky, IKT v každodennom živote a matematické základy informatiky. Súťažné úlohy sa líšia svojím zameraním, náročnosťou i spôsobom riešenia. Kým niektoré z úloh majú formu otázok s výberom odpovede zo štyroch možností, súťažiaci sa môže stretnúť i s interaktívnou úlohou, v ktorej majú presunúť, usporiadať alebo doplniť časť riešenia. Na Slovensku súťažilo 77 928 žiakov z 979 škôl, z toho 23 žiakov z našej školy. Boli rozdelení do troch súťažných kategórii:

 • V stredu 14. novembra sa uskutočnilo na našej škole školské kolo olympiády z nemeckého jazyka.

  Žiaci súťažili v dvoch kategóriách v písomnej a ústnej časti. Popisovali obrázok, rozprávali o svojej rodine, záľubách, voľnom čase. Písali gramatický test, počúvali text v nemčine a čítali príbeh na porozumenie.

  Po spočítaní všetkých bodov, ktoré získali v kategórii 1A, bolo umiestnenie žiakov 7. ročníka nasledovné:

  1. miesto: Terézia Bašová

  2. miesto: Jakub Fedor

  3. miesto: Lucia Babčanová

  V kategórii 1B sa žiaci 9. ročníka umiestnili v tomto poradí:

 • Oznamujeme, že združenie rodičov organizuje dňa 18.10. 2018 (vo štvrtok) od 14,00 hod.- 16,00 hod. pre žiakov 1.-4. ročníka akciu: Sprav si svojho šarkana. Deti 1.-4. ročníka si môžu doniesť buď svojho šarkana alebo urobiť v škole. Materiál bude zabezpečený.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
  +421 042 463 52 67

  Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria