Navigácia

Narodeniny a meniny

Zajtra (Streda 18.10.2017)
Ján Hudák (6.a)
Lukáš Benko (5.a)
Lukáš Vozár (3.a)
Pozajtra (Štvrtok 19.10.2017)
Kristián Kudlej (6.a)

Partneri

Počet návštev

Počet návštev: 454918

Naše videá

LYŽIARSKY VÝCVIK 2016

THE SCHOOLDANCE 2015

Naši žiaci 6. ročníka sa so svojím videom Kde bolo, tam bolo zapojili do tanečnej súťaže The Schooldance.

Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf
Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.schooldance.sk prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Hlasovať za súťažné videá bude možné od 7. mája. Hlasovanie bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú môcť hlasujúci dať svoj hlas všetkým videám. Každý hlasujúci môže dať jednému videu len jeden hlas. Dňa 22. mája sa uzavrie prvé kolo hlasovania. Do druhého kola postúpi 30 súťažných videí s najväčším počtom hlasov z prvého kola. Postupujúce súťažné videá si hlasy, ktoré získali v prvom kole, prenášajú do druhého kola. Dňa 29. mája sa uzavrie druhé kolo hlasovania a z výsledkov postúpia 3 videá s najväčším počtom hlasov priamo do Veľkého finále. Šesť videí vyberie odborná porota bez ohľadu na počet dosiahnutých hlasov, dvoch zástupcov si zvolí Česká republika a jednu divokú kartu udelí digitálny líder Peter Pellegrini. Dvanásť postupujúcich tanečníkov, respektíve tanečných skupín sa stretne vo Veľkom finále. - See more at: http://www.schooldance.sk/zakladne-informacie.html#sthash.y8mBKNXT.dpuf

 

 

 

Rodinná atmosféra

Škola s rodinnou atmosférou

Komparo

V rámci testovania Komparo 2013, 2014, 2015, 2016 nadpriemerné výsledky z MAT, SJL, prírodovedných a spoločenskovedných predmetov - patríme medzi 25% najepších škôl Slovenska.

Škola s duchovnými hodnotami

 Škola, ktorá sa snaží odovzdať deťom duchovné hodnoty: milujem Ježiša v druhých, milujem ako prvý, milujeme sa navzájom, zjednocujem sa s druhým, milujem nepriateľa, milujem všetkých   

Škola vybavená vo všetkých triedach a učebniach interaktívnymi tabuľami

V 21. storočí učíme metódami 21. storočia

Množstvo akcií v škole

Pozri novinky

 

 

 

Testovanie 9

Ako jediná z púchovských škôl nadpriemerné výsledky v SJL a MAT za posledné štyri roky

Pilotná škola e-testovania 5

Škola overuje e-Testovanie NÚCEM piatakov.

V rámci národného projektu vznikne veľká elektronická databáza úloh a testov "šitých na mieru" podľa Štátneho vzdelávacieho programu v SR, napr. pre vyučovacie a cudzie jazykky, prírodovedné a spoločensko vedné predmety, matematiku a prácu s informáciami pre 2. stupeň základných škôl a pre stredné školy. Testy budú vytvárané aj per kľúčové kompetencie, a to čitateľskú a matematickú gramotnosť, finančnú a prírodovednú gramotnosť. 
 
Školy zapojené do projektu už počas jeho realizácie budú môcť využívať nové testy na vyučovacích hodinách, získať bezplatnú efektívnejšiu a objektívnejšiu spätnú väzbu kvality vzdelávania, čo im pomôže lepšie pripravovať žiakov pre konkurenčne náročný európsky pracovný trh. 
 
Zároveň je pre učiteľov pripravovaný systém E - test a databázy úloh a testov vytvorených v projekte
 
 

 

Projekty školy

PROJEKTY REALIZOVANÉ ŠKOLOU V OBDOBÍ 2010-2016

 • Školský projekt - Modernizácia vzdelávania v škole v rámci Výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Modernizácia vzdelávania na základných školách – Premena tradičnej školy na modernú“ -  projekt Inovácia vyučovania – cesta k rozvoju osobnosti žiaka a celej spoločnosti: zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, na skvalitnenie výučby anglického jazyka vrátane anglického lektora, ako aj skvalitnenie informačno-komunikačných technológií a metód vyučovania v škole – 2012-2014, do roku 2019.
 • Národný projekt: „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva” – Planéta vedomostí, Digi škola, Tuul online materiály pre inšpiratívne vyučovanie.
 • Národný projekt: „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie všeobecno-vzdelávacích predmetov“
 • Národný projekt: „Aktivizujúce metódy vo výchove“
 • Národný projekt „Kariérový a profesijný rast pedagogických zamestnancov“
 • Národný projekt „Vzdelávanie učiteľov anglického jazyka“

 

 • Pozývame rodičov našich žiakov na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 18.10. 2017 (v stredu) o 16,15 hodine. Na rodičovskom združení vystúpi s prednáškou "Za čo som zodpovedný" Don ThDr. Ing. Anton Červeň, PhD., SDB, ktorý je známy z mnohých rozhlasových a televíznych vystúpení v rádiu Lumen a v televízii Lux. Je často pozývaný na mnohé prednášky do farností a akcii občianskych združení, ktorým záleží na formovaní mladej generácie a rodín. 

  Program:

  1. predstavenie nových učiteľov

 •   Na sviatok Ružencovej Panny Márie otec biskup Tomáš Galis zasvätil našu diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Na tejto výnimočnej udalosti sa zúčastnila aj naša škola.

 •    Oldřich Selucký (62) – český spisovateľ, scenárista, maliar. Vyštudoval teoretickú kybernetiku na Univerzite Karlovej v Prahe. Študoval aj filozofiu vo Viedni, vo Francúzsku sa venoval maľbe. Po prevrate vyučoval na Pedagogickej fakulte UK v Prahe. Písal scenáre pre animované filmy, ktoré sa ako večerníčky vysielali v Českej televízii. Americký preklad jeho knižky Pavol, dobrodruh viery získal v USA ocenenie najlepšia katolícka kniha pre deti za rok 2009. Je tiež autorom ďalších dobrodružných románov o svätcoch Strážca ohňaVojmírova cestaVzbura v Assisi a Brat Dominik. Oldřich Selucký navštívil našu školu spolu s PR manažérkou Spolku svätého Vojtecha Mgr. Martinou Grochálovou na besede pre žiakov 6.-9. ročníka v predvečer sviatku sv. Františka.  Ako povedal známy spisovateľ našim žiakom, umenie ho priťahovalo už na strednej škole. Po nej sa skúšal dostať na umeleckú vysokú školu, no tam  mal dvere vopred zatvorené. Pochádzal som totiž z mesta, kde všetci vedeli, že chodí do kostola a miništruje. Matematika ho bavila, no cítil som, že to nemôže byť moje životné povolanie. Po páde komunizmu sa objavila možnosť písať scenáre pre animované filmy, neskôr dokumenty a potom som sa dostal ku knihám. Stretli sme sa v deň pred sviatkom svätého Františka, ktorému český spisovateľ venoval jeden zo svojich posledných románov s názvom Vzbura v Assisi. Známeho svätca sa však rozhodol predstaviť netradičným spôsobom – rytierskym románom pre mládež.

 •   V sobotu 30.9. 2017 sme sa spolu s farnosťou Púchov zúčastnili slávnosti  blahorečenia Dona Titusa Zemana. Na fotografii je najmladší účastník slávnosti z našej školy Maximko Bušík zo 4.A.

 • Milí kolegovia, rodičia a žiaci!

  Chcete si požičať knihy z našej školskej knižnice? Na tomto webovom portáli si môžete vybrať knihu, ktorú by ste si chceli prečítať.

  http://proxy.ceit.sk/webisnt/skolskakniznicasvmargity.htm

 • 26.miesto Cirkevná základná škola sv.Margity 7,2 boda 51.miesto Základná škola Mládežnícka 6,5 boda 74.miesto Základná škola Komenského 6,2 boda 89.miesto Základná škola Gorazdova 6,0 boda 131.miesto  Základná škola Slovanská 5,0 boda

 •        Tento rok reprezentovali našu školu v jarmoku remesiel Elizabeth Behan zo 4.A spolu so starou mamou a Marián Miko z 9.A a Štefan Sulík. Srdečne im ďakujeme za krásne výrobky a reprezentáciu školy.

 • Oznamujeme všetkým žiakom školy a ich rodičom, že slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutoční dňa 4.9. 2016 o 8,30 hod. vo farskom kostole. Žiaci jednotlivých tried sa stretnú o 8,15 hod, pred kostolom a spoločne s triednym vyučujúcim pôjdu do kostola.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • +421 042 4635360 - ekonomický úsek

Fotogaléria