• Výchovná poradkyňa

     • Informácie k prijímaciemu konaniu v šk. roku 2021/2022

     • AKTUÁLNE INFORMÁCIE K PODÁVANIU PRIHLÁŠOK NA STREDNÉ ŠKOLY - PRESNÝ POSTUP

      1. Žiaci v utorok, 1.3. 2022, dostanú vytlačené a vyplnené prihlášky na stredné školy.

      2. Zákonní zástupcovia a žiaci prihlášky skontrolujú a podpíšu, obratom ich žiaci prinesú do školy, t.j. 2.3. 2022.

      3. Podpísané prihlášky potvrdí riaditeľka školy.

      4. Následne žiaci dostanú, najneskôr v piatok 4.3. 2022, potvrdené prihlášky.

      5. Zákonný zástupca doplní potrebné prílohy* a pošle prihlášky poštou na stredné školy do 20.3. 2022.

      *PRÍLOHY:

      - kópie diplomov (žiaci, ktorí priniesli diplomy, kópie dostanú s prihláškou)

      - k prihláške na zdravotné školy priložiť potvrdenie od lekára

      - zákonní zástupcovia žiakov s ŠVVP priložia správu z CPPPaP

      - ďalšie nepovinné prílohy: potvrdenie o návšteve ZUŠ, členstvo v športovom klube

      Ministerstvo školstva pripravilo podrobné usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre zákonných zástupcov. Všetky informácie nájdete v informačnom videu: https://www.youtube.com/watch?v=f9Dcepl0ez0

      TERMÍNY PODÁVANIA PRIHLÁŠOK V ŠK. ROKU 2021/2022

      Stredné školy s talentovými skúškami: Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 20.3. 2022

      Ostatné stredné školy: Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu do 20.3. 2022.

       

      Aktuálne dátumy prijímacích skúšok

      Termín prijímacích skúšok - talentové školy: 4. - 6. 5. 2022 a 11. - 13.5. 2022

      1. termín prijímacích skúšok - ostatné stredné školy: 2. - 3. 5. 2022

      2. termín prijímacích skúšok: - ostatné stredné školy: 9. - 10. 5. 2022

       

       

       

       

    • Kontakt:

     Mgr. Katarína Huťová

     emailová adresa: sjl.anj.kh@gmail.com

     Konzultačné hodiny:

     V prípade otázok ma môžete kedykoľvek kontaktovať emailom alebo správou cez EduPage.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje