• Naša MŠ

    •  Priestory našej MŠ sv. Margity ešte stále dýchajú novotou. V školskom roku 2020/2021 sa MŠ zlúčila so ZŠ sv. Margity a funguje pod názvom:  Základná škola s materskou školou sv. Margity – Elokované pracovisko, Moyzesova 1800/16, 020 01 Púchov.
     Materská škola má dve triedy. Trieda Ovečky je pre deti vo veku 3 – 4 rokov, kde sa začína adaptačný proces socializácie detí do kolektívu. Trieda Anjeličkovia je pre deti od 4 – 5 rokov, ktoré sa snažíme pripraviť na školské vzdelávanie.
     Triedy  pozostávajú z viacerých častí, ktoré slúžia deťom na rôzne aktivity a činnosti s cieľom napĺňať a uspokojovať potreby detí.
     Súčasťou triedy je:
     a) tvorivá časť – stolíky zo stoličkami, kde deti vyrábajú, kreslia, maľujú, hrajú sa;
     b) hracia časť – slúži pre ranný kruh s deťmi, motivačné a edukačné aktivity, tancovanie, no najmä ponúka možnosť hrania sa detí s hračkami podľa vlastnej fantázie;
     c) oddychový, relaxačný kútik – bol vytvorený ako ďalšia súčasť hracej časti triedy Ovečiek, kde  sa jeho využitie zameriava nielen na hranie detí podľa vlastného výberu, ale slúži napr. na čítanie rozprávok, príp. hudobné aktivity – spev a hra na klavíry;
     d) spacia časť – každé dieťa má svoju postieľku, svoj priestor na poludňajší odpočinok;
     e) izolačná miestnosť  sa nachádza v triede Ovečiek – slúži pre detičky, u ktorých sa počas dňa prejavia príznaky nejakého ochorenia. Tieto detičky sú tak izolované od ostatných, aby sa zabránilo prípadnému preneseniu ochorenia pod dozorom pedagógov, až do príchodu zákonného zástupcu;
     f) kúpeľňa – miesto pre hygienu detí, kde učíme deti k osvojovaniu si hygienických návykov;
      
     V šatni má každé dieťa svoje miesto a skrinku, do ktorej si ukladá svoje veci.
     V jedálni pani kuchárka pripravuje a  servíruje deťom všakovaké dobroty.  Deti učíme jesť samostatne, v prípade potreby dokŕmime. Mladšie deti jedia ešte lyžicou, preto je samozrejmosťou, že niektoré časti jedál im vždy pokrájame (mäsko, knedľa, buchty, ...)
     Ihrisko sa nachádza v exteriéri MŠ, ktoré sa vybudovalo cez prázdniny. Deti ho využívajú s veľkou radosťou počas pobytu vonku. Tvoria ho šmýkačky, kolotoč, vláčik aj pieskovisko. 

        


      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje