• Naši najúspešnejší

     • Súťaže 2010-2022

     • NAŠI  NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŽIACI  ZA  ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

      Súťažiaci

      Trieda

      Súťaž

      Kolo

      Umiestnenie

      Samuel  Sivák

      1.A

      Vesmír  očami  detí

      Celoslovenské

      2.miesto

      Renée  Pobežalová

      1.A

      Klokanko  1

      Celoslovenské

      76,49 % úspešnosť

      Ištok  Jakub

      1.A

      Klokanko  1

      Celoslovenské

      70,02 % úspešnosť

      Ester  Kuťková

      I.A

      Naša  Žilinská diecéza

      Okresné kolo

      úspešná

      Klokanko  1

      Celoslovenské

      70,02 % úspešnosť

      Damián  Domanický

      1.A

      Klokanko  1

      Celoslovenské

      59,04 % úspešnosť

      Lucas  Belobrad

      1.A

      Klokanko  1

      Celoslovenské

      63,86 % úspešnosť

      Michal  Smatana

      1.A

      Klokanko  1

      Celoslovenské

      70,02 % úspešnosť

      Ján  Lancoš

      2.A

      Všedkovedko

      Celoslovenské

      95,7 % úspešnosť

      Hviezdoslavov Kubín-1.kat.- próza

      Školské kolo

      3.miesto

      Klokanko  2

      Celoslovenské

      97,6 % úspešnosť

      Kristína  Vozárová

      2.A

      Všedkovedko

      Celoslovenské

      89,4 % úspešnosť

      Viktória Mišúnová

      2.A

      Všedkovedko

      Celoslovenské

      89,6,% úspešnosť

      Lukáš Šedivý

      3.A

      Vesmír  očami  detí

      Celoslovenské

      1.miesto

      Adam Babčan

      3.A

      Vesmír  očami  detí

      Celoslovenské

      3.miesto

      Michal Krump

      3.A

      Pytagoriáda

      Školské kolo

      3.miesto

      Pytagoriáda

      Okresné kolo

      6.miesto

      Všedkovedko

      Celoslovenské

      úspešný riešiteľ

      Sára Rebrová

      3.A

      Pytagoriáda

      Školské kolo

      2.miesto

      Pytagoriáda

      Okresné kolo

      16.miesto

      Všedkovedko

      Celoslovenské

      83,7 % úspešnosť

      Hviezdoslavov Kubín-1.kat.- poézia

      Školské kolo

      1.miesto

      Hviezdoslavov Kubín-1.kat.- poézia

      Školské kolo

      2.miesto

      Klokanko  3

      Celoslovenské

      96,8 % úspešnosť

      Klára Muráriková

      3.A

      Naša  Žilinská diecéza

      Okresné kolo

      úspešná

      Hviezdoslavov Kubín-1.kat.- próza

      Školské kolo

      1.miesto

      Hviezdoslavov Kubín-1.kat.- próza

      Okresné kolo

      3.miesto

      Nela Vidová

      3.A

      Pytagoriáda

      Školské kolo

      1.miesto

      Pytagoriáda

      Okresné kolo

      4.miesto

      Klokanko  3

      Celoslovenské

      66,57 % úspešnosť

      Alžbeta Macková

      3.A

      Všedkovedko

      Celoslovenské

      95,4 % úspešnosť

      Hviezdoslavov Kubín-1.kat.- poézia

      Školské kolo

      3.miesto

      Sára  Šalamúnová

      3.A

      Všedkovedko

      Celoslovenské

      úspešná riešiteľka

      Hviezdoslavov Kubín-1.kat.- próza

      Školské kolo

      3.miesto

      Dorota Mária Dutková

      3.A

      Všedkovedko

      Celoslovenské

      úspešná riešiteľka

      Mária  Rudincová

      3.A

      Všedkovedko

      Celoslovenské

      úspešná riešiteľka

      Hviezdoslavov Kubín-1.kat.- poézia

      Školské kolo

      2.miesto

      Paulína Tulkisová

      3.A

      Všedkovedko

      Celoslovenské

      úspešná riešiteľka

      Jano Štefina

      4.A

      Pytagoriáda

      Školské kolo

      2.miesto

      Všedkovedko

      Celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Klokanko  4

      Celoslovenské

      85,41  % úspešnosť

      Roman Vanko

      4.A

      Klokanko  4

      Celoslovenské

      60,87  % úspešnosť

      Tomáš Smatana

      4.A

      Pytagoriáda

      Školské kolo

      1.miesto

      Pytagoriáda

      Okresné kolo

      4.miesto

      Klokanko  4

      Celoslovenské

      51,94  % úspešnosť

      Tomáš  Kysucký

      4.A

      iBobor

      Celoslovenské

      83 % úspešnosť

      Všedkovedko

      Celoslovenské

      75 % úspešnosť

      Hviezdoslavov Kubín-1.kat.- próza

      Školské kolo

      2.miesto

      Gabrel Kuťka

      4.A

      Všedkovedko

      Celoslovenské

      úspešný riešiteľ

      Hviezdoslavov Kubín-1.kat.- poézia

      Školské kolo

      3.miesto

      Lucia  Domanická

      4.A

      Hviezdoslavov Kubín-1.kat.-- próza

      Školské kolo

      3.miesto

      Sára  Vidová

      4.A

      Naša  Žilinská diecéza

      Okresné kolo

      úspešná

      Sára  Kuťková

      5.A

      Naša  Žilinská diecéza

      Okresné kolo

      úspešná

      Hviezdoslavov Kubín-2.kat.- poézia

      Školské kolo

      3.miesto

      Matúš  Šedivý

      5.A

      Pytagoriáda

      Školské kolo

      1.miesto

      Pytagoriáda

      Okresné kolo

      4.miesto

      Školák 5

      Celoslovenské

      51,72  % úspešnosť

      Helena  Loduhová

      5.A

      Pytagoriáda

      Školské kolo

      2.miesto

      Hviezdoslavov Kubín-2.kat.-- próza

      Školské kolo

      2.miesto

      Eliana  Šerá

      5.A

      Pytagoriáda

      Školské kolo

      3.miesto

      Pytagoriáda

      Okresné kolo

      14.miesto

      Matematická olympiáda

      Školské kolo

      úspešná riešiteľka

      Šarlota Gašparíková

      5.A

      Hviezdoslavov Kubín-2.kat.-- próza

      Školské kolo

      2.miesto

      Ondrej Rudinec

      5.A

      Matematická olympiáda

      Školské kolo

      úspešný riešiteľ

      Matematická olympiáda

      Okresné kolo

      4.miesto

      Školák 5

      Celoslovenské

      61,07 % úspešnosť

      Martin  Ficek

      5.A

      Matematická olympiáda

      Školské kolo

      úspešný riešiteľ

      Matematická olympiáda

      Okresné kolo

      4.miesto

      Hviezdoslavov Kubín-2.kat.-- próza

      Školské kolo

      1.miesto

      Lucia  Ficeková

      5.A

      Hviezdoslavov Kubín-2.kat.- poézia

      Školské kolo

      3.miesto

      Aneta Horváthová

      5.A

      Hviezdoslavov Kubín-2.kat.- poézia

      Školské kolo

      1.miesto

      Hviezdoslavov Kubín-2.kat.- poézia

      Okresné kolo

      13.miesto

      Ján Janíček

      6.A

      Pytagoriáda

      Školské kolo

      1.miesto

      Pytagoriáda

      Okresné kolo

      2.miesto

      Školák 6

      Celoslovenské

      91,19  % úspešnosť

      Michal  Dovičin

      6.A

      Školák 6

      Celoslovenské

      81,08 % úspešnosť

      Amy Beriacová

      6.A

      Hviezdoslavov Kubín-2.kat.- poézia

      Školské kolo

      2.miesto

      Barbora  Rosinová

      6.A

      Pytagoriáda

      Školské kolo

      3.miesto

      Hugo Bersihand

      6.A

      Pytagoriáda

      Školské kolo

      2.miesto

      Olympiáda z anglického jazyka- kat. C

      Krajské  kolo

      2.miesto

      Hviezdoslavov Kubín-2.kat.- poézia

      Školské kolo

      3.miesto

      Matematická  olympiáda

      Okresné  kolo

      7.miesto

      Damián  Rebro

      6.A

      Školák 6

      Celoslovenské

      62,5 % úspešnosť

      Tomáš Moško

      7.A

      Olympiáda z anglického jazyka

      Školské kolo

      2.miesto

      Dejepisná olympiáda- kat. E

      Školské kolo

      2.miesto

      Dejepisná olympiáda- kat. E

      Okresné kolo

      8.miesto

      Maximilián  Bušík

      7.A

      Dejepisná olympiáda- kat. E

      Školské kolo

      3.miesto

      Samuel Horváth

      7.A

      Olympiáda z anglického jazyka 

      Školské kolo

      1.miesto

      Olympiáda z anglického jazyka 

      Okresné kolo

      5.miesto

      Pytagoriáda

      Školské kolo

      1.miesto

      Pytagoriáda

      Okresné kolo

      6.miesto

      Katarína Rudincová

      7.A

      Pytagoriáda

      Školské kolo

      2.miesto

      Pytagoriáda

      Okresné kolo

      3.miesto

      Dejepisná olympiáda- kat. E

      Školské kolo

      1.miesto

      Dejepisná olympiáda- kat. E

      Okresné kolo

      2.miesto

      Dejepisná olympiáda- kat. E

      Krajské  kolo

      úspešná riešiteľka

      Geografická  olympiáda

      Okresné kolo

      4.miesto

      Kristína Šedivá

      7.A

      Pytagoriáda

      Školské kolo

      3.miesto

      Lukáš Vozár

      7.A

      iBobor

      Celoslovenské

      95 % úspešnosť

      Benjamín 7

      Celoslovenské

      51,07 % úspešnosť

      Adam Janík

      8.A

      Pytagoriáda

      Školské kolo

      2.miesto

      Pytagoriáda

      Okresné kolo

      7.miesto

      Benjamín  8

      Celoslovenské

      58,07  % úspešnosť

      Martin Janíček

      8.A

      Pytagoriáda

      Školské kolo

      2.miesto

      Pytagoriáda

      Okresné kolo

      2.miesto

      Geografická  olympiáda

      Okresné kolo

      8.miesto

      Fyzikálna  olympiáda

      Okresné kolo

      1.miesto

      Hviezdoslavov Kubín-3.kat.-- poézia

      Školské kolo

      1.miesto

      Hviezdoslavov Kubín-3.kat.-- poézia

      Okresné kolo

      1.miesto

      Matematická  olympiáda

      Okresné kolo

      4.miesto

      Nina Bučková

      8.A

      Hviezdoslavov Kubín-3.kat.-- próza

      Školské kolo

      1.miesto

      Marek Vozár

      9.A

      IQ  olympiáda

      Celoslovenské

      91 % úspešnosť

      Daniel Moško

      9.A

      Kadet  9

      Celoslovenské

      84,02 % úspešnosť

      Jakub Fedor

      9.A

      Matematická olympiáda

      Školské kolo

      úspešný riešiteľ

      Matematická olympiáda

      Okresné kolo

      9.miesto

      Dejepisná olympiáda- kat. C

      Školské kolo

      3.miesto

      Chemická  olympiáda

      Školské kolo

      1.miesto

      Chemická  olympiáda

      Okresné kolo

      11.miesto

      Chemická  olympiáda

      Krajské kolo

      24.mesto

      Kadet  9

      Celoslovenské

      71,14 % úspešnosť

      Adam Gerschdorf

      9.A

      Olympiáda z anglického jazyka

      Školské kolo

      1.miesto

      Olympiáda z anglického jazyka 

      Okresné kolo

      5.miesto

      Matematická olympiáda

      Školské kolo

      úspešný riešiteľ

      Dejepisná olympiáda- kat. C

      Školské kolo

      2.miesto

      Dejepisná olympiáda- kat. C

      Okresné kolo

      11.miesto

      Chemická  olympiáda

      Školské kolo

      5.miesto

      Chemická  olympiáda

      Okresné kolo

      13.miesto

      Jazykový  kvet

      Okresné kolo

      1.miesto

      Lucia  Belásová

      9.A

      Olympiáda z anglického jazyka

      Školské kolo

      2.miesto

      Jozef Miko

      9.A

      Naša  Žilinská diecéza

      Okresné kolo

      úspešná

      Lucia Babčanová

      9.A

      Olympiáda z anglického jazyka

      Školské kolo

      3.miesto

      Terézia  Bašová

      9.A

      Chemická  olympiáda

      Školské kolo

      3.miesto

      Chemická  olympiáda

      Okresné kolo

      14.miesto

      Šimon  Šalamún

      9.A

      Kadet  9

      Celoslovenské

      60,88 % úspešnosť

      Juraj Šedivý

      9.A

      Matematická olympiáda

      Školské kolo

      úspešný riešiteľ

      Matematická olympiáda

      Okresné kolo

      7.miesto

      Chemická  olympiáda

      Školské kolo

      4.miesto

      Mária Sofia Pagáčová

      9.A

      Chemická  olympiáda

      Školské kolo

      1.miesto

      Sáša Kutejová

      9.A

      Dejepisná olympiáda- kat. C

      Školské kolo

      1.miesto

      Dejepisná olympiáda- kat. C

      Okresné kolo

      7.miesto

       

       

      NAŠI NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŽIACI ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

      Súťažiaci

      Trieda

      Súťaž

      Kolo

      Umiestnenie

      Ján Krump

      1.A

      Klokanko 1

      Medzinárodná súťaž

      100 % úspešnosť

      Viktória Mišúnová

      1.A

      Klokanko 1

      Medzinárodná súťaž

      100 % úspešnosť

      Michal Hladký

      1.A

      Klokanko 1

      Medzinárodná súťaž

      90 % úspešnosť

      Samuel Ištok

      2.A

      Klokanko 2

      Medzinárodná súťaž

      100 % úspešnosť

      Adam Krajčovič

      2.A

      Majstrovstvá SR v behu cez prekážky na 60 m

      Celoslovenská

      3.miesto

      Michal Krump

      2.A

      Klokanko 2

      Medzinárodná súťaž

      100 % úspešnosť

      Sára Šalámúnová

      2.A

      Klokanko 2

      Medzinárodná súťaž

      100 % úspešnosť

      Klára Muráriková

      2.A

      Klokanko 2

      Medzinárodná súťaž

      100 % úspešnosť

      Nela Vidová

      2.A

      Klokanko 2

      Medzinárodná súťaž

      95,6 % úspešnosť

      Alžbeta Macková

      2.A

      Klokanko 2

      Medzinárodná súťaž

      95,6 % úspešnosť

      Dorota Mária Dutková

      2.A

      Klokanko 2

      Medzinárodná súťaž

      95,6 % úspešnosť

      Paulína Tulkisová

      2.A

      Klokanko 2

      Medzinárodná súťaž

      90 % úspešnosť

      Roman  Vanko

      3.A

      Klokanko 3

      Medzinárodná súťaž

      100 % úspešnosť

      Daniel Pekara

      3.A

      Pytagoríada

      Školské kolo

      Úspešný riešiteľ

      Tomáš Smatana

      3.A

      Pytagoríada

      Školské kolo

      Úspešný riešiteľ

      Jakub Kubirita

      3.A

      Pytagoríada

      Školské kolo

      Úspešný riešiteľ

      Soizic Besihand

      3.A

      Klokanko 3

      Medzinárodná súťaž

      93,3 % úspešnosť

      Gabrel Kuťka

      3.A

      Klokanko 3

      Medzinárodná súťaž

      53,3 % úspešnosť

      David Bušík

      4.A

      Pytagoríada

      Školské kolo

      Úspešný riešiteľ

      Sára Kuťková

      4.A

      Klokanko 4

      Medzinárodná súťaž

      100 % úspešnosť

      Pytagoríada

      Školské kolo

      Úspešný riešiteľ

      Šarlota Gašparíková

      4.A

      Klokanko 4

      Medzinárodná súťaž

      72,2 % úspešnosť

      Šimon Škrabko

      4.A

      Klokanko 4

      Medzinárodná súťaž

      71,1 % úspešnosť

      Pytagoríada

      Školské kolo

      Úspešný riešiteľ

      Aneta Horváthová

      4.A

      Hviezdoslavov Kubín

      Okresné kolo

      Nekonalo sa

      Ján Janíček

      5.A

      Maks

      Celoslovenská súťaž

      1.-6.miesto

      Klokan 5

      Medzinárodná súťaž

      80 % úspešnosť

      Matej Jurašík

      5.A

      Maks

      Celoslovenská súťaž

      1.-6.miesto

      Matematická olympiáda

      Okresné kolo

      14.miesto

      Pytagoríada

      Školské kolo

      Úspešný riešiteľ

      Amy Beriacová

      5.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      1.miesto

       Damián Rebro

      5.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      2.miesto

      Maks

      Celoslovenská súťaž

      75.miesto

      Klokan 5

      Medzinárodná súťaž

      68,3 % úspešnosť

      Michal Dovičin

      5.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      3.miesto

         

      Maks

      Celoslovenská súťaž

      1.-6.miesto

      Samuel Pivko

      5.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Martin Babčan

      5.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Tadeáš Karas

      5.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Gabika Pagáčová

      5.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Amy Beriacová

      5.A

      Pytagoríada

      Školské kolo

      Úspešný riešiteľ

      Hugo Bersihand

      5.A

      Matematická olympiáda

      Okresné kolo

      8.miesto

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Pytagoríada

      Školské kolo

      Úspešný riešiteľ

      Viera Jurašíková

      6.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Tomáš Moško

      6.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Klokan 6

      Medzinárodná súťaž

      70,8  % úspešnosť

      David Šesták

      6.A

      Pytagoríada

      Školské kolo

      Úspešný riešiteľ

      Damián Černaj

      6.A

      Klokan 6

      Medzinárodná súťaž

      67,5  % úspešnosť

      Samuel Horváth

      6.A

      Klokan 6

      Medzinárodná súťaž

      68,3  % úspešnosť

      Katarína Rudincová

      6.A

      Pytagoríada

      Školské kolo

      Úspešný riešiteľ

      Kristína Šedivá

      6.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

       Peter Gašparík

      6.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      3.miesto

      Lukáš Vozár

      6.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      2.miesto

      Pytagoríada

      Školské kolo

      Úspešný riešiteľ

      Adam Janík

      7.A

      Olympiáda z ANJ

      Okresné kolo

      6.miesto

      i-BOBOR

      celoslovenské

      1.miesto

      Klokan 7

      Medzinárodná súťaž

      91,7  % úspešnosť

      Olympiáda z NEJ

      Okresné kolo

      Úspešný riešiteľ

      Martin Janíček

      7.A

      Maks

      Celoslovenská súťaž

      7.miesto

      Olympiáda z GEO

      Okresné kolo

      13.miesto

      Klokan 7

      Medzinárodná súťaž

      87,5  % úspešnosť

      Olympiáda z NEJ

      Okresné kolo

      Úspešný riešiteľ

      Martin Ondrášek

      7.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

         

      Pytagoríada

      Školské kolo

      Úspešný riešiteľ

      Tomáš Vido

      7.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Nina Bučková

      7.A

      Maks

      Celoslovenská súťaž

      24.miesto

      Simona Tulkisová

      7.A

      Maks

      Celoslovenská súťaž

      24.miesto

      Marek Vozár

      8.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      1.miesto

      Pytagoríada

      Školské kolo

      Úspešný riešiteľ

      Jakub Fedor

      8.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Olympiáda z NEJ

      Okresné kolo

      Úspešný riešiteľ

      Adam Gerschdorf

      8.A

      Olympiáda z ANJ

      Okresné kolo

      5.miesto

      Klokan 8

      Medzinárodná súťaž

      62,5  % úspešnosť

      Olympiáda z NEJ

      Okresné kolo

      Úspešný riešiteľ

      Sabína Chovancová

      8.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Jozef Miko

      8.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Technická olympiáda

      Okresné kolo

      7.miesto

      Daniel Moško

      8.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Klokan 8

      Medzinárodná súťaž

      88,3  % úspešnosť

      Šimon Šalamún

      8.A

      Pytagoríada

      Školské kolo

      Úspešný riešiteľ

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Lucia Babčanová

      8.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Štefan Janoško

      8.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Stela Surovčíková

      8.A

      Olympiáda z NEJ

      Okresné kolo

      Úspešná  riešiteľka

      Matej Janoško

      9.A

      Chemická olympiáda

      Školské kolo

      Úspešný riešiteľ

      Juraj Šedivý

      8.A

      Cezpoľný beh žiakov

      Okresné kolo

      Úspešný športovec

      Technická olympiáda

      Okresné kolo

      7.miesto

      Michal Križák

      8.A

      Cezpoľný beh žiakov

      Okresné kolo

      Úspešný športovec

      Mária Sofia Pagáčová

      8.A

      Cezpoľný beh žiačok

      Okresné kolo

      Úspešná športovkyňa

      Sáša Kutejová

      8.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      3.miesto

      Gabika Jamrichová

      9.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      2.miesto

      Nicollo. Maggiolo

      9.A

      Cezpoľný beh žiakov

      Okresné kolo

      Úspešný športovec

      Terézia Rosinová

      9.A

      Olympiáda z DEJ

      Okresné kolo

      8.miesto

      Matematická olympiáda

      Okresné kolo

      14.miesto

      Veronika Tulkisová

      9.A

      Olympiáda z DEJ

      Okresné kolo

      6.miesto

      Mária Špačková

      9.A

      Ping- pongový turnaj žiačok

      Okresné kolo

      1.miesto

      Ping- pongový turnaj žiačok

      Krajské kolo

      3.miesto

      Monika Pagáčová

      9.A

      Cezpoľný beh žiačok

      Okresné kolo

      Úspešná športovkyňa

      NAŠI NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŽIACI ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

      Súťažiaci

      Trieda

      Súťaž

      Kolo

      Umiestnenie

      Miroslav Belás

      1.A

      Klokanko 1

      Medzinárodná súťaž

      Medzi 6% najlepších

      Správne dievča, správny chlapec

       

      Cena poroty

      Michal Krump

      1.A

      Klokanko 1

      Medzinárodná súťaž

      Medzi 6% najlepších

      Klára Muráriková

      1.A

      Správne dievča, správny chlapec

       

      2.miesto

      Nela Vidová

      1.A

      Klokanko 1

      Medzinárodná súťaž

      Medzi 21% najlepších

      Agáta Jurašíková

      2.A

      Maksík

      Celoslovenská súťaž

      Najmúdrejší Maksík

      Žofia Jurašíková

      2.A

      Maksík

      Celoslovenská súťaž

      Najmúdrejší Maksík

      Jakub Kubirita

      2.A

      všetkovedko

      Celoslovenské kolo

      24.miesto

      Klokanko

      Medzinárodná súťaž

      Medzi 4% najlepších

      Daniel Pekara

      2.A

      Klokanko 2

      Medzinárodná súťaž

      Medzi 3% najlepších

      Tomáš Smatana

      2.A

      Klokanko 2

      Medzinárodná súťaž

      Medzi 15% najlepších

      Aneta Horváthová

      3.A

      Hviezdoslavov Kubín

      Okresné kolo

      2. miesto

      Sára Kuťková

      3.A

      Klokanko 3

      Medzinárodná súťaž

      Medzi 26% najlepších

      Eliana Šerá

      3.A

      Šaliansky Maťko

      Okresné kolo

      2.miesto

      Ján Janíček

      4.A

      Maksík

      Celoslovenská súťaž

      Najmúdrejší Maksík

      Maximus Bušík

      5.A

      Klokan 5

      Medzinárodná súťaž

      Medzi 13% najlepších

      Jasmína Kudlejová

      5.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Klokan 5

      Medzinárodná súťaž

      Medzi 11% najlepších

      Tomáš Moško

      5.A

      Maks - matematická súťaž

      Celoslovenská súťaž

      214. - 221. miesto

      Katarína Rudincová

      5.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Geografická olympiáda

      Okresné kolo

      2.miesto

      Klokan 5

      Medzinárodná súťaž

      Medzi 26% najlepších

      Kristína Slobodová

      5.A

      Včely, včielky, včeličky - výtvarná súťaž

      Okresné kolo

      3.miesto

      Kristína Šedivá

      5.A

      Atletická olympiáda

      Skok do diaľky

      3.miesto

      David Šesták

      5.A

      Expert geniality show

      celoslovenské

      Celkové poradie 146. miesto

      Lukáš Vozár

      5.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Expert geniality show

      celoslovenské

      Téma Ako funguje svet - 57.miesto

      Martin Janíček

      6.A

      Šaliansky Maťko

      Okresné kolo

      2.miesto

      Klokan 6

      Medzinárodná súťaž

      Medzi 25% najlepších

      Adam Janík

      6.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Klokan 6

      Medzinárodná súťaž

      Medzi 7% najlepších

      Expert geniality show

      celoslovenské

      Téma Do you speak English 76.miesto

      Maks - matematická súťaž

      Celoslovenská súťaž

      299. - 302. miesto

      Tomáš Vido

      6.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Jakub Fedor

      7.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Maks - matematická súťaž

      Celoslovenská súťaž

      353.miesto

      Adam Gerschdorf

      7.A

       Olympiáda z ANJ

      Okresné kolo

      5.miesto

      Michal Križák

      7.A

      Atletická olympiáda

      Skok do diaľky, beh na 600 m

      3.miesto

      Jozef Miko

      7.A

      Technická olympiáda

      Okresné kolo

      3.miesto

      Daniel Moško

      7.A

      Klokan 7

      Medzinárodná súťaž

      Medzi 20% najlepších

      Šimon Šalamún

      7.A

      Expert geniality show

      celoslovenské

      Celkové poradie 213.miesto

      Juraj Šedivý

      7.A

      COOL VOLLEY MIDI

      oblastné kolo volejbalu

      2.miesto

      Štefan Janoško

      8.A

      Expert geniality show

      celoslovenské

      Téma Tajomstvá prírody - 37.miesto

      Maks - matematická súťaž

      Celoslovenská súťaž

      242.miesto

      Jana Lukajková

      8.A

      Atletická olympiáda

      Skok do výšky

      3.miesto

      Monika Pagáčová

      8.A

      Atletická olympiáda

      Skok do výšky

      1.miesto

      Terézia Rosinová

      8.A

       Expert geniality show

      celoslovenské

      Celkové poradie 213.miesto

      Stela Surovčíková

      8.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Mária Anna Špačková

      8.A

      Hviezdoslavov Kubín

      Celoslovenské kolo

      3.miesto

      Simona Babčanová

      9.A

      Dejepisná súťaž

      Okresné kolo

      1.miesto

      Jana Mária Gabčová

      9.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      Olympiáda zo SJL

      Okresné kolo

      3.miesto

      Matematická olympiáda

      Okresné kolo

      Úspešný riešiteľ

      Maks - matematická súťaž

      Celoslovenská súťaž

      173. miesto

      Samuel Hrenák

      9.A

      COOL VOLLEY MIDI

      oblastné kolo volejbalu

      2.miesto

      Matej Janoško

      9.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ

      COOL VOLLEY MIDI

      oblastné kolo volejbalu

      2.miesto

      Maks - matematická súťaž

      Celoslovenská súťaž

      178. miesto

      Chemická olympiáda

      Okresné kolo

      Úspešný riešiteľ

      Barbora Juhaniaková

      9.A

      Dejepisná súťaž

      Okresné kolo

      1.miesto

      Samuel Kanderka

      9.A

      Olympiáda z ANJ

      Okresné kolo

      4.miesto

      Jakub Kováčik

      9.A

      Chemická olympiáda

      Okresné kolo

      Úspešný riešiteľ

      Adrián Putala

      9.A

      i-BOBOR

      celoslovenské

      Úspešný riešiteľ