Navigácia

Navigácia

 • Matematický klokan 2018

  Naši najúspešnejší v matematickej súťaži Klokan 2018:

  Tomáš Lang z 3.A           66,5% žiakov Slovenska malo menej bodov

  Martin Janíček z 5.A       87,6% žiakov Slovenska malo menej bodov - školský šampión

  Adam Janík z 5.A            65,7% žiakov Slovenska malo menej bodov

  Šimon Šalamún zo 6.A    65,6% žiakov Slovenska malo menej bodov

  Daniel Moško zo 6.A        77,0% žiakov Slovenska malo menej bodov     

   

 • Nina Kutejová a Zuzana Loduhová ocenené otcom biskupom Tomášom Galisom

  Otec biskup Tomáš Galis v rámci oceňovania žiakov Žilinskej diecézy ocenil naše dve žiačky-Ninu Kutejovú a Zuzanu Loduhovú, obidve z 9.A. Srdečne gratulujeme! 

  Nina Kutejová

   

          Je žiačkou IX.A triedy, kde zároveň zastáva službu predsedníčky triedy. Dá sa povedať, že už teraz vo svojom veku, je veľkou osobnosťou, ktorú všetci žiaci rešpektujú. Svojim správaním, vystupovaním a prístupom k ostatným si získala prirodzenú úctu. Je mimoriadne skromná, nad nikým sa nepovyšuje. Je vzorom v správaní a úcty k ostatným. Má rovnaký prístup ku každému, vie pochopiť, motivovať a pomôcť hľadať riešenie. Má vynikajúce školské výsledky, kde môže byť vzorom ostatným. Je spojnicou medzi triedou a  triednym učiteľom, pomáha riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú v kolektíve.

          Aktívne sa zúčastňuje školských aj mimoškolských akcií. Pravidelne sa zúčastňuje organizovaných súťaží a olympiád. S ochotou pomáha pri školských akciách ako je Deň rodiny, zápis a pasovanie prvákov a Deň otvorených dverí v škole. Rada sa stretáva s mladými ľuďmi priamo na fare, kde pomáha zabezpečovať stretnutia pre birmovancov, krížové cesty a ďalšie duchovné aktivity pre mladých. V rámci víkendov pomáha v Rodinkove s deťmi a na večernej detskej omši vo farnosti premieta slová piesní pre deti.

         Je členkou tanečného mažoretkového súboru Nelly v rámci Centra voľného času v Púchove, s ktorým obsadila prvé umiestnenia v rámci Slovenska, ale aj zahraničia. 

        Aj keď má veľa záujmov a aktivít, najradšej trávi čas s rodinou a svojimi najbližšími.

   

  Zuzana Loduhová

       Je žiačkou IX.A triedy, kde patrí medzi popredné osobnosti tohto kolektívu. Je mimoriadne zodpovedná a na vyučovanie prichádza vždy maximálne pripravená, o čom svedčia aj je školské výsledky. Je veľmi náročná na seba, ale aj voči druhým. Je charizmatickou osobnosťou. Možno povedať, že jej prirodzený úsmev je ako balzam na dušu a povzbudí každého, kto to potrebuje. Je veľkou pomocou triednemu učiteľovi, pri zabezpečovaní triednych akcií. Má výborné organizačné schopnosti, ktoré využíva celý kolektív triedy. V tomto ohľade je na ňu plné spoľahnutie, veľmi rada a nezištne sa na všetko podujme.

              Viackrát reprezentovala školu v biblickej, dejepisnej, anglickej olympiáde, ako aj v recitačnej súťaži  A slovo bolo u Boha. Záleží jej na spoločnom dobre, preto sa rada zapája do prípravy školských akcii ako je karneval, Deň rodiny, zápis a pasovanie prvákov, Deň otvorených dverí v škole. Neoceniteľnou je aj pomoc  priamo na fare, kde pomáha zabezpečovať stretnutia pre birmovancov a duchovné aktivity pre mladých. Vzorom je aj v otázke viery, o čom svedčí aj fakt, že napriek tomu, že nie ja priamo z Púchova, počas letných prázdnin bola každý deň ráno na sv. omši v Púchove.

      Je komunikatívna a rada stretáva s ľuďmi. Je spoločenská, rada chodí na prechádzky. Je šťastná, keď môže tráviť svoj čas s rodičmi a svojimi sestrami.

   

   

 • Zber papiera

   

  Zber papiera

  Kedy: 13.6. 2018-19.6. 2018

  Od 7,00-7,30 hod. alebo od 14,30-15,30 hod. (prosíme rešpektovať čas)

  Odvážený papier (pozor nie kartóny) odovzdáme na vrátnici školy a prenesieme do kontajnera

   

   

 • Olympijský festival detí a mládeže

  V rámci Olympijského festivalu detí a mládeže sa naši žiaci umiestnili takto:

  - Matúš Belás            2.A      3.miesto

  - Ján Janíček             3.A      2.miesto

  - Kristína Šedivá        4.A      3.miesto

  - Monika Pagáčová    7.A      3.miesto

  - Kristína Paliesková  8.A      1.miesto

  Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a srdečne gratulujeme!

 • Deň detí 2018

  Deň detí 2018

 • Celoslovenská korešpondenčná súťaž MAKS

  Počas šk. roka 2017/18 sa Martin Janíček z 5.A a Daniel Moško zo 6.A zúčastnili celoslovenskej matematickej súťaže MAKS. Martinko v štyroch kolách (z ôsmich) nestratil ani jeden bod, obsadil 14. miesto v kraji vo svojej kategórii a získal titul MAKSIFRAJER.

  Danko obsadil v kategórii šiestakov krásne 13. miesto v kraji. Gratulujeme.

  Mgr. J. Chobotová

 • Jún 2018

 • Besiedka piatakov

 • Besiedka tretiakov

 • Vynikajúce výsledky deviatakov v národnom testovaní

  Deviataci v národnom testovaní dosiahli vynikajúce výsledky. V matematike boli až o 18,5% lepší oproti celoslovenskému priemeru a v slovenskom jazyku a literatúre o 13,6% oproti celoslovenskému priemeru. Žiakov matematiku učil pán učiteľ RNDr. Jozef Topor a slovenský jazyk a literatúru Mgr. Katarína Huťová. Výsledky sú o to vzácnejšie, že trieda nie je zameraná ani na matematiku a a ani na slovenský jazyk a literatúru.

 • Tešíme sa na ďalšiu obnovu

  Trojdňová duchovná obnova 16.-18.5. 2018  žiakov 7.- 8. triedy sa začala výletom na Mojtín.

  Svätá omša v jaskyni svätého Jozefa bola silným zážitkom pre všetkých. Don Pavel Piatrov SDB, PaedDr.,PhDr., ThLic. v príhovore uviedol témy duchovnej obnovy: Som chcený a milovaný Bohom, Ježiš môj záchranca.

   Dobrý obed, cesta do Rodinkova (miesto  konania duchovnej obnovy), hry a zábava  v spoločnosti triednych vyučujúcich, don Pavla  a pána kaplána vdp. Michala Meliša.

  Počas druhého  dňa deti  prechádzali  „z hluku sveta“ do stíšenia  v Božej prítomnosti cez témy , ktoré viedol don Piatrov.   Pri vedení skupiniek zdieľania boli nápomocné triedne vyučujúce Mgr. Mária Kotlasová, Mgr.Zdena Panáčková a koordinátorka Lenka Dašková. Druhý deň sa končil modlitbovým večerom pod vedením modlitbového spoločenstva mladých z Púchova.

  Záver duchovnej obnovy –pozvanie  „učeníkov“ do služby nebol koniec, ale začiatok nového  spôsobu života v radosti, ako hovorí svätý otec František:

  „ Ježiš chce, aby sme boli svätí a nečaká, že sa uspokojíme s priemernou, zriedenou, povrchnou existenciou.“

   ( Apoštolská Exhortácia svätého otca Františka : O povolaní k svätosti v súčasnom svete)

   

 • Plavecký výcvik 1.-4. ročník

  Plavecký výcvik pre 1.stupeň

  V dňoch 30.4. – 4.5. 2018 prebiehal plavecký kurz pre I.stupeň v mestskej krytej plavárni Púchov, ktorého sa zúčastnilo 65 žiakov. Tento kurz prebiehal pod vedením  tímu profesionálnych trénerov, pričom  ich práca a zodpovedný  prístup ku žiakom sa nám veľmi páčil. Žiaci absolvovali plavecký výcvik s nadšením  a radosťou. Tréneri chválili ich snahu a konečný výsledok bol zrejmý v posledný deň plaveckého výcviku, keď sme videli, že voda nie je pre nich strašiakom, ale užívajú si ju plnými dúškami. Každá skupina predviedla pod vedením svojho trénera všetko, čo sa naučila, v čom sa zdokonalila a každý žiak si v piatok  hrdo odniesol domov diplom  plavca.

                                                                                                     Mgr. Veronika Hološková

 • Deň rodiny 2018-nedeľa 20.5. od 14,00 hod.

 • Atletická olympiáda v Dubnici nad Váhom

  S potešením sme prijali pozvanie na XXIV.ročník atletickej olympiády CZŠ na atletickom štadióne v Dubnici nad Váhom. Zúčastniť sa chceli viacerí žiaci, avšak  reprezentovať školu išli iba tí najlepší. Zo zaslúženého víťazstva sa tešil Juraj Šedivý zo 6.A triedy v hode kriketovou loptičkou, Rebeka  Ondričková z 8.A triedy v skoku do diaľky a Andrea Vanková z 9.A triedy v skoku do výšky. Striebro v kategórii starších žiačok získala Sarah Kubiritová z 9.A triedy v skoku do výšky, a taktiež v skoku do diaľky. V kategórii najmladších žiačok  Lucka Belásová zo 6.A triedy  získala striebornú medailu v skoku do diaľky. Jurko Šedivý  napriek najlepšiemu času v rozbehoch – 60m vo finále skončil na 2. mieste. 

  Ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečne gratulujeme!

  Mgr. Miroslava Gabčová, Mgr. Peter Rečka

 • Turzovka 2018

 • Riaditeľské voľno 7.5. 2018

 • Máj 2018

 • Duchovná obnova 9.A v Rodinkove

  Počas troch dní duchovnej obnovy mali žiaci 9.ročníka možnosť „zatiahnuť na hlbinu“.

  V dňoch 18-20.4.2018  absolvovali formačné témy o sile  Božieho slova a prácu so Svätým písmom  pod vedením jezuitu, pátra Ďuricu .

   ThDr. Joannes Ďurica SJ, PhD. je editor a censor Jeruzalemskej Biblie, s ktorou deviataci pracovali. V bohatom programe mala miesto každodenná svätá omša s možnosťou pristúpiť k sviatosti zmierenia. Duchovné rozhovory a sprevádzanie  vdp. Viliama Marettu, kňaza ktorý pôsobí v Rodinkove.  Modlitba krížovej cesty na hore Butkov. Večerné chvály a modlitby príhovoru so spoločenstvom  Efata z Považskej Bystrice.

 • Filip Chromek-úspešný riešiteľ fyzikálnej olympiády

  Filip Chromek z 9.A obsadil 2. miesto v okresnom kole a 4. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády. Srdečne ďakujeme a gratulujeme!

 • Krátka reportáž celoslovenskej televízie LUX z programu Lajk životu

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • PaedDr. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
  +421 042 463 52 67

  Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria