Navigácia

Navigácia

 • Pasovanie prvákov

  Pasovanie prvákov

  Nezabudnuteľné chvíle pre našich prváčikov a ich prijímanie do cechu žiackeho pripravili deviataci. Vďaka!

 • Týždeň s anglickou lektorkou

  Aj v tomto školskom roku mali žiaci možnosť vyskúšať si svoju angličtinu pri konverzácii s anglicky hovoriacou lektorkou Nathaly. Žiaci sa zúčastnili týždňového desaťhodinového konverzačného kurzu. Na interaktívnych hodinách sa zahrali, porozprávali, dozvedeli sa nové veci o iných krajinách a kultúrach, rozvíjali svoje schopnosti a odvahu rozprávať v cudzom jazyku. Prínosom kurzu bolo najmä to, že žiaci sa učili netradičnou formou a boli v priamom kontakte so živým cudzím jazykom. Tešíme sa na lektorov aj v budúcom školskom roku.

  Mgr. Katarína Huťová

 • Vianočná akadémia v škole

 • Vystúpenie pre dôchodcov

  Cirkevná základná škola sv. Margity prináša radosť

  „Cirkevná škola? Prídete prosím aj tento rok s malým programom? Máme predvianočné stretnutie z Klubu žien v dome kultúry 12. decembra, je to utorok “ ozval sa hlas v telefóne. „ Môžeme pani Filová“. Znela odpoveď.

  Všedný deň utorok, vystúpenie ako desiatky iných v tomto mesiaci a predsa tak úžasné. Prečo? Odpoveď je v slovách ktoré sa šíria v predvianočnom vzduchu. „ Šťastie ,zdravie ,pokoj svetu vinšujeme vám....“ S týmto posolstvom sa pustilo do nácviku programu 13 dievčat.  Nadšenie a radosť akú vlastnia len deti, celé svoje srdce  vkladali do prípravy preto, aby priniesli radosť pre neznáme tety.  A aké to bolo?

  Na začiatku tri priateľky modrej stuhy tancovali ako jedna. Veronika, Ninka a Paťka navodili atmosféru neba. Úsmevná ukážka „Zlaté zúbky“ v podaní charizmatickej druháčky Elianky, vyčarovala v sieni srdečný smiech. Pri roztancovaných snehových vločkách, ktorými boli dievčatká z 3. a 4. triedy bolo ťažké sa nepridať do tanca. A pri  vianočných koledách v podaní Terezky, Veroniky a Alžbetky sa rozozvučala spevom celá sála. Záver. Krátky program naplnený vrúcnym želaním, priniesť radosť ostatným.  Predsa to nebol celkom obyčajný utorok.

  Lenka Dašková                                                                                                                       

   

 • A Slovo bolo u Boha...recitačná súťaž - krajské kolo

  Na krajskej recitačnej úťaži v Trenčíne našu školu reprezentoval Elianka Šerá z 2.A a Zuzka Loduhová z 9.A. Elianka Šerá obsadila 2. miesto. Žiačkám ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme Elianke k umiestneniu. 

 • Roráty 2017

  Cirkevná základná škola sv. Margity je verná tradíciám.

  Advent je obdobie, ktoré z bežného spoločenského života takmer vymizlo. Prežívanie adventného  času- času očakávania , že sa narodí Spasiteľ , že Slovo sa Telom stane, prehlbuje radosť Vianoc. O tejto pravde  môžu svedčiť  deti z CZŠ sv. Margity, ich rodičia aj učitelia, ktorí  aj tento  rok ostali verní  tradícii, účasti na rorátnych svätých omšiach. Sú to ranné  sväté omše v adventnom  období , ktoré sa nazývajú aj pastierske. A malí pastierikovia - desiatky detí  sa skoro ráno schádzali pred školou a  so  zapálenými lampášmi  putovali do kostola. Pred nečasom , snehom i dažďom chránili svoje sviece, a keď pri speve „Laudate Dominum..“ vchádzali do tmavého chrámu,  bol to pre ne

   ( a nielen pre ne ) nezabudnuteľný zážitok.  Rorátne raňajky na cirkevnej škole doplnili slávnostnú  atmosféru. Čaj, džús, chlebík a nátierka, či sladký džem, ale hlavne spoločenstvo lásky a radosti. A napokon, keď sa každý pobral vlastnou cestou dňa, radosť zo spoločenstva a Božia  láska v nich, neprestávala  žiariť svetlom rorátnych, adventných sviec.

 • Vianočný stromček v meste 2017

  Dom kultúry v meste Púchov na spestrenie okolia pred Domom kultúry poprosil základné školy v meste o vyzdobenie stromčekov. Boli zadané témy, ktoré si školy mohli vybrať. Naša škola si vybrala tému: "Stromček budúcnosti", a ozdoby pripravila pani učiteľka Mgr. Iveta Vráblová a s výzdobou jej pomohli žiačky 6.A Babčanová, Chovancová a Mošková. Stromček sa v hodnotení škôl umiestnil na 2. mieste, ale nám sa zdá náš stromček najkrajší.   

 • Mikulášsky jarmok 2017

  Mikulášsky jarmok

  V sobotu 2.decembra 2017 opäť vystúpili na Mikulášskom jarmoku aj naši žiaci I. stupňa. Tretiaci a štvrtáci sa predviedli ako vločky v krásnom tanečnom prevedení s prvkami gymnastiky. Po nich zaspievali druháci vianočnú koledu Šťastie, zdravie, pokoj svätý.

  Deťom sa vystúpenie vydarilo a z pohľadu diváka to bolo milé spestrenie sobotňajšieho slnečného popoludnia.

  Veríme, že mali deti z vystúpenia rovnako dobrý pocit, ako pani učiteľky, ktoré ich pripravovali.

  Mgr. Veronika Hološková

 • Akcie v decembri

 • Števko Sulík a Majo Miko z 9.A obsadili prvé miesto v okresnom kole Technickej olympiády

 • Sviatok sv. Mikuláša v škole

 • Kristínka Lichvárová z 9.A druhá v okresnom kole oympiády v SJL

  Ďakujeme Kristínke Lichvárovej z 9.A triedy za úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a gratulujeme k 2. miestu.

 • Rediagnostika školy

  Vážení rodičia,

  spoločne sa snažíme, aby Vaše dieťa dostalo kvalitný základ do svojho života, rozvíjalo sa a neprestalo veriť vo vlastné schopnosti. Ak chceme byť v tomto našom úsilí úspešní, potrebujeme spoločne komunikovať, vzájomne sa chápať a dobre spolupracovať. Preto Vás po 2 rokoch opäť pozývame vyjadriť sa v troch dôležitých oblastiach určujúcich ďalšie smerovanie našej školy. Možnosť vyjadriť sa dostali aj naši pedagógovia, zamestnanci a žiaci na druhom stupni. 

  Svoje priority, názor na školu a očakávania môžete vyjadriť od 27. 11.  online vyjadrením (cez internet). Na adrese www.skoly.skolskynetwork.sk vpíšte kód, ktorý ste dostali listom prostredníctvom žiakov. Vaše vyjadrenie je anonymné. Ďakujeme. Zároveň je dolu odkaz na video, kde si môžete pozrieť úvodnú časť diagnostiky v škole. 

 • Úlohy na mesiac november

 • Pozvánka pre rodičov na Kurz výchovy tínedžerov

 • Šarkaniáda

 • Hosť na rodičovskom združení

 • Korčuliarsky výcvik žiakov I. stupňa

  Korčuliarsky výcvik žiakov I. stupňa

  V týždni pred jesennými prázdninami sa žiaci I. stupňa zúčastnili korčuliarskeho výcviku, ktorý prebiehal v mestskej športovej hale Púchov.

  Pod vedením skúsených inštruktorov získavali začiatočníci základy korčuľovania - naučili sa jazdiť dopredu i dozadu, vyhýbať sa prekážke, zabrzdiť, zmeniť smer jazdy, ale i dodržiavať na ľade bezpečnostné pravidlá. Iní zase zlepšovali a zdokonaľovali svoje nadobudnuté korčuliarske schopnosti. Deti sa zo dňa na deň zdokonaľovali v korčuľovaní. Posledný deň deti s nadšením absolvovali rýchlostné súťaže vo dvojiciach a zahrali si aj obľúbený hokej. Po ukončení výcviku boli odmenení sladkou odmenou a diplomom.

  Aj takýmto spôsobom sa dá u žiakov vzbudiť záujem o šport a veríme, že sa podobné akcie stretnú s veľkým úspechom u žiakov. Zároveň dúfame, že deti sa s korčuľami tak rýchlo nerozlúčia a využijú možnosť verejného korčuľovania aj vo svojom voľnom čase a ukážu svojim rodičom, aké pokroky na ľade urobili.

  Mgr. Veronika Hološková

   

 • Úspech našich žiačok v stolnom tenise-prvé v okresnom kole

  Naše žiačky Kristínka Lichvárová z 9.A, Tamarka Chovancová z 9.A, Kristínka Paliesková z 8.A a Majka Špačková zo 7.A obsadili 1. miesto v okresnom kole stolno-tenisového  turnaja. SRdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy! 

 • Milión detí na celom svete sa modlilo ruženec

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • PaedDr. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
  +421 042 463 52 67

  Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria