Navigácia

Navigácia

 • Plenárne a triedne rodičovské združenia

 • Duchovné cvičenia učiteľov

 • Sprav si svojho šarkana

  Oznamujeme, že združenie rodičov organizuje dňa 18.10. 2018 (vo štvrtok) od 14,00 hod.- 16,00 hod. pre žiakov 1.-4. ročníka  akciu: Sprav si svojho šarkana. Deti 1.-4. ročníka si môžu doniesť buď svojho šarkana alebo urobiť v škole. Materiál bude zabezpečený.

   

 • Deň jazykov

 • Plenárne a triedne rodičovské združenie

  Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že dňa 2.10. 2018 o 16,00 hod. sa uskutoční plenárne rodičovské združenie na chodbe pri zborovni a po jeho skončení budú triedne rodičovské združenia v jednotlivých triedach.

  Program združenia:

  1. otvorenie: pán dekan Mons. Michal Keblušek, pán Loduha-predseda rodičovských stretnutí a pani riaditeľka Ľubica Mišíková
  2. predstavenie nových učiteľov
  3. prednáška pani učiteľky Mgr. Zuzany Šerej: „Ako môžu rodičia určiť deťom hranice na počítači, internete a tablete“
  4. v písomnom materiály bude rodičom odovzdané hodnotenie minulého školského roka a dôležité termíny akcii na tento školský rok
  5. triedne rodičovské združenie v jednotlivých triedach.

  Tešíme sa na Vašu účasť! Veríme, že pre každého rodiča je v dnešnej dobe zvlášť dôležitá prednáška o čase strávenom deťmi na digitálnych médiách, ktorá sa uskutoční na plenárnom združení.

      

 • Jarmok remesiel

 • Účelové cvičenie

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

 • Oznam stravníkom

  Suma za úhradu za odobraté obedy 1. stupeň (na 1 mesiac v priemere 20 dní):   26,80 eur  (1,34 eur za odobratý obed) 

  Suma za úhradu za odobraté obedy 2. stupeň (na 1 mesiac v priemere 20 dní):  28,20 eur  (1,41 eur za odobratý obed)

  Suma za úhradu zamestnanci (na 1 mesiac v priemere 20 dní):                              27,00 eur  (1,35 eur za odobratý obed)

  Cudzí stravníci (na 1 mesiac v priemere 20 dní):                                                       60,00 eur  (3,00 eur za odobratý obed)

  Prosíme stravníkov, aby obedy hradili mesiac vopred (do 20. v mesiaci) na účet SK16 0200 0000 0022 0709 2554 podľa variabilného symbolu, ktorý bol žiakom a zamestnancom určený. Prestupovým žiakom odovzdá variabilné symboly v prvý deň v škole príslušný triedny vyučujúci.  Na konci školského roku 2018/2019 preplatky budeme presúvať do ďalšieho školského roku a deviatakom budú vrátené na účet.        

  Prihlasovanie alebo odhlasovanie stravy v čase od 7,00 - 7,50 hod.- t.č.: 0910 940 587.

 • Oznam žiakom a rodičom-otvorenie nového školského roka

  Oznamujeme žiakom, rodičom a priateľom školy, že slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční dňa 3.9. 2018 o 8,30 hod. slávnostnou sv. omšou vo farskom kostole. Žiaci sa stretnú o 8,10 hodine pred kostolom  spoločne s triednym učiteľom. Prváčikov a ich rodičov prosíme, aby sedeli na predných lavičkách na pravej a ľavej strane kostola.

 • Zošity pre školský rok 2018/2019

 • Slávnostný záver školského roka 2017/2018

 • Rozlúčka deviatakov v Dome kultúry

 • Škola v prírode 2018

  Škola v prírode

  Druhý júnový týždeň bol pre našich tretiakov už dlho veľmi očakávaný. Tešili sa do školy v prírode, ktorú prežili v rezorte OLIWA Trenčianska Teplá. Okrem vyučovania v prírode zažili                 aj množstvo zážitkov s animátormi, ktorí ich denne zamestnávali rôznymi hrami, súťažami,                   ale aj tancom.

  Počas pobytu sme navštívili aj kúpeľné mesto Trenčianske Teplice. Návštevou nás poctila             aj naša p. riaditeľka s p. kaplánom, ktorý nám odslúžil sv. omšu. V posledný deň sme sa stretli               aj s p. Vladimírom Voštinárom, ktorému celý rezort patrí. Bol rád, že nás pri toľkých povinnostiach ešte zastihol a tešil sa, že sa nám u nich v škole v prírode páčilo. Tiež nám porozprával, čo všetko by malo v areáli do roka ešte pribudnúť.

  Týždeň ubehol ako voda a niektorým sa domov ťažko odchádzalo. Deti sa však určite vrátili s nezabudnuteľnými zážitkami.

  Mgr. Veronika Hološková

 • Bioklimatický park

  Školský výlet 3. a 4. ročníka

  Dňa 22.6.2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka v rámci školského výletu zúčastnili vzdelávacieho programu v BIOKLIMATICKOM Parku Drienová pri Rajci.

  Deti objavili tajomstvá vody v krajine, slnečnej energie, včelieho úľa, živej ovocnej záhrady, zdravých potravín a spoznali aj rôzne zvieratká na farme. Na konci programu mali deti pripravené občerstvenie v podobe domáceho regionálneho produktu, ale taktiež si mohli zakúpiť malé suveníry či miestne bio-produkty.

  Overená metóda “spoznať-zažiť-vyskúšať” splnila očakávania a žiaci odchádzali domov spokojní.

  Ďakujeme celému tímu BIOKLIMATICKÉHO Parku za prípravu, aj za vedenie programu.

  Mgr. Veronika Hološková

 • Besiedka štvrtákov

 • Vyhodnotenie zber papiera

  Najviac nazberali:

  1.  VI. A trieda   761,5 kg
  2.  II. A trieda     580,8 kg
  3.  III. A trieda    295   kg
  4.  VIII. A trieda 250   kg

   

   Najviac nazberali jednotlivci:

  1.     II.A    Procházka Mathyas  405 kg
  2.     VI.A   Kutejová Saša  298,9 kg
  3.     VIII.A Kanderka Samuel 250 kg
  4.     VI. A   Ondričková Sára  234,6 kg
  5.     III.A   Rosinová Barborka  217 kg
  6.     VI.A   Gerschdorf Adam 165 kg
  7.     II. A   Rosina Marek  157 kg
  8.     III.A   Dovičin Michal   71 kg
  9.     VI.A   Miko Jozef  63 kg 
  10.     I.A     Opršalová Sára  50 kg
  11.     I.A     Šištíková Nikolka  50 kg
 • Najúspešnejší žiaci 9. ročníka ocenení primátorom

  Primátor Mesta Púchov Mgr. Rastislav Henek ocenil za mimoriadne výsledky žiakov 9. ročníka našej školy: Flipa Chromeka, Ninu Kutejovú, Veoniku Vozárikovú, Zuzanu Loduhovú, Štefana Adama Sulíka, Kristínu Lichvárovú, Andreu Vankovú a Máriu Moškovú. Srdečne gratulujeme!

 • Medzinárodná súťaž Matematický klokan 2018

  Naši najúspešnejší v matematickej súťaži Klokan 2018:

  Tomáš Lang z 3.A           66,5% žiakov malo menej bodov

  Martin Janíček z 5.A       87,6% žiakov malo menej bodov - školský šampión

  Adam Janík z 5.A            65,7% žiakov malo menej bodov

  Šimon Šalamún zo 6.A    65,6% žiakov  malo menej bodov

  Daniel Moško zo 6.A        77,0% žiakov  malo menej bodov     

   

 • Nina Kutejová a Zuzana Loduhová ocenené otcom biskupom Tomášom Galisom

  Otec biskup Tomáš Galis v rámci oceňovania žiakov Žilinskej diecézy ocenil naše dve žiačky-Ninu Kutejovú a Zuzanu Loduhovú, obidve z 9.A. Srdečne gratulujeme! 

  Nina Kutejová

   

          Je žiačkou IX.A triedy, kde zároveň zastáva službu predsedníčky triedy. Dá sa povedať, že už teraz vo svojom veku, je veľkou osobnosťou, ktorú všetci žiaci rešpektujú. Svojim správaním, vystupovaním a prístupom k ostatným si získala prirodzenú úctu. Je mimoriadne skromná, nad nikým sa nepovyšuje. Je vzorom v správaní a úcty k ostatným. Má rovnaký prístup ku každému, vie pochopiť, motivovať a pomôcť hľadať riešenie. Má vynikajúce školské výsledky, kde môže byť vzorom ostatným. Je spojnicou medzi triedou a  triednym učiteľom, pomáha riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú v kolektíve.

          Aktívne sa zúčastňuje školských aj mimoškolských akcií. Pravidelne sa zúčastňuje organizovaných súťaží a olympiád. S ochotou pomáha pri školských akciách ako je Deň rodiny, zápis a pasovanie prvákov a Deň otvorených dverí v škole. Rada sa stretáva s mladými ľuďmi priamo na fare, kde pomáha zabezpečovať stretnutia pre birmovancov, krížové cesty a ďalšie duchovné aktivity pre mladých. V rámci víkendov pomáha v Rodinkove s deťmi a na večernej detskej omši vo farnosti premieta slová piesní pre deti.

         Je členkou tanečného mažoretkového súboru Nelly v rámci Centra voľného času v Púchove, s ktorým obsadila prvé umiestnenia v rámci Slovenska, ale aj zahraničia. 

        Aj keď má veľa záujmov a aktivít, najradšej trávi čas s rodinou a svojimi najbližšími.

   

  Zuzana Loduhová

       Je žiačkou IX.A triedy, kde patrí medzi popredné osobnosti tohto kolektívu. Je mimoriadne zodpovedná a na vyučovanie prichádza vždy maximálne pripravená, o čom svedčia aj je školské výsledky. Je veľmi náročná na seba, ale aj voči druhým. Je charizmatickou osobnosťou. Možno povedať, že jej prirodzený úsmev je ako balzam na dušu a povzbudí každého, kto to potrebuje. Je veľkou pomocou triednemu učiteľovi, pri zabezpečovaní triednych akcií. Má výborné organizačné schopnosti, ktoré využíva celý kolektív triedy. V tomto ohľade je na ňu plné spoľahnutie, veľmi rada a nezištne sa na všetko podujme.

              Viackrát reprezentovala školu v biblickej, dejepisnej, anglickej olympiáde, ako aj v recitačnej súťaži  A slovo bolo u Boha. Záleží jej na spoločnom dobre, preto sa rada zapája do prípravy školských akcii ako je karneval, Deň rodiny, zápis a pasovanie prvákov, Deň otvorených dverí v škole. Neoceniteľnou je aj pomoc  priamo na fare, kde pomáha zabezpečovať stretnutia pre birmovancov a duchovné aktivity pre mladých. Vzorom je aj v otázke viery, o čom svedčí aj fakt, že napriek tomu, že nie ja priamo z Púchova, počas letných prázdnin bola každý deň ráno na sv. omši v Púchove.

      Je komunikatívna a rada stretáva s ľuďmi. Je spoločenská, rada chodí na prechádzky. Je šťastná, keď môže tráviť svoj čas s rodičmi a svojimi sestrami.

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
  +421 042 463 52 67

  Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria