Navigácia

Navigácia

 • Zošity pre školský rok 2018/2019

 • Slávnostný záver školského roka 2017/2018

 • Rozlúčka deviatakov v Dome kultúry

 • Škola v prírode 2018

  Škola v prírode

  Druhý júnový týždeň bol pre našich tretiakov už dlho veľmi očakávaný. Tešili sa do školy v prírode, ktorú prežili v rezorte OLIWA Trenčianska Teplá. Okrem vyučovania v prírode zažili                 aj množstvo zážitkov s animátormi, ktorí ich denne zamestnávali rôznymi hrami, súťažami,                   ale aj tancom.

  Počas pobytu sme navštívili aj kúpeľné mesto Trenčianske Teplice. Návštevou nás poctila             aj naša p. riaditeľka s p. kaplánom, ktorý nám odslúžil sv. omšu. V posledný deň sme sa stretli               aj s p. Vladimírom Voštinárom, ktorému celý rezort patrí. Bol rád, že nás pri toľkých povinnostiach ešte zastihol a tešil sa, že sa nám u nich v škole v prírode páčilo. Tiež nám porozprával, čo všetko by malo v areáli do roka ešte pribudnúť.

  Týždeň ubehol ako voda a niektorým sa domov ťažko odchádzalo. Deti sa však určite vrátili s nezabudnuteľnými zážitkami.

  Mgr. Veronika Hološková

 • Bioklimatický park

  Školský výlet 3. a 4. ročníka

  Dňa 22.6.2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka v rámci školského výletu zúčastnili vzdelávacieho programu v BIOKLIMATICKOM Parku Drienová pri Rajci.

  Deti objavili tajomstvá vody v krajine, slnečnej energie, včelieho úľa, živej ovocnej záhrady, zdravých potravín a spoznali aj rôzne zvieratká na farme. Na konci programu mali deti pripravené občerstvenie v podobe domáceho regionálneho produktu, ale taktiež si mohli zakúpiť malé suveníry či miestne bio-produkty.

  Overená metóda “spoznať-zažiť-vyskúšať” splnila očakávania a žiaci odchádzali domov spokojní.

  Ďakujeme celému tímu BIOKLIMATICKÉHO Parku za prípravu, aj za vedenie programu.

  Mgr. Veronika Hološková

 • Besiedka štvrtákov

 • Vyhodnotenie zber papiera

  Najviac nazberali:

  1.  VI. A trieda   761,5 kg
  2.  II. A trieda     580,8 kg
  3.  III. A trieda    295   kg
  4.  VIII. A trieda 250   kg

   

   Najviac nazberali jednotlivci:

  1.     II.A    Procházka Mathyas  405 kg
  2.     VI.A   Kutejová Saša  298,9 kg
  3.     VIII.A Kanderka Samuel 250 kg
  4.     VI. A   Ondričková Sára  234,6 kg
  5.     III.A   Rosinová Barborka  217 kg
  6.     VI.A   Gerschdorf Adam 165 kg
  7.     II. A   Rosina Marek  157 kg
  8.     III.A   Dovičin Michal   71 kg
  9.     VI.A   Miko Jozef  63 kg 
  10.     I.A     Opršalová Sára  50 kg
  11.     I.A     Šištíková Nikolka  50 kg
 • Najúspešnejší žiaci 9. ročníka ocenení primátorom

  Primátor Mesta Púchov Mgr. Rastislav Henek ocenil za mimoriadne výsledky žiakov 9. ročníka našej školy: Flipa Chromeka, Ninu Kutejovú, Veoniku Vozárikovú, Zuzanu Loduhovú, Štefana Adama Sulíka, Kristínu Lichvárovú, Andreu Vankovú a Máriu Moškovú. Srdečne gratulujeme!

 • Medzinárodná súťaž Matematický klokan 2018

  Naši najúspešnejší v matematickej súťaži Klokan 2018:

  Tomáš Lang z 3.A           66,5% žiakov malo menej bodov

  Martin Janíček z 5.A       87,6% žiakov malo menej bodov - školský šampión

  Adam Janík z 5.A            65,7% žiakov malo menej bodov

  Šimon Šalamún zo 6.A    65,6% žiakov  malo menej bodov

  Daniel Moško zo 6.A        77,0% žiakov  malo menej bodov     

   

 • Nina Kutejová a Zuzana Loduhová ocenené otcom biskupom Tomášom Galisom

  Otec biskup Tomáš Galis v rámci oceňovania žiakov Žilinskej diecézy ocenil naše dve žiačky-Ninu Kutejovú a Zuzanu Loduhovú, obidve z 9.A. Srdečne gratulujeme! 

  Nina Kutejová

   

          Je žiačkou IX.A triedy, kde zároveň zastáva službu predsedníčky triedy. Dá sa povedať, že už teraz vo svojom veku, je veľkou osobnosťou, ktorú všetci žiaci rešpektujú. Svojim správaním, vystupovaním a prístupom k ostatným si získala prirodzenú úctu. Je mimoriadne skromná, nad nikým sa nepovyšuje. Je vzorom v správaní a úcty k ostatným. Má rovnaký prístup ku každému, vie pochopiť, motivovať a pomôcť hľadať riešenie. Má vynikajúce školské výsledky, kde môže byť vzorom ostatným. Je spojnicou medzi triedou a  triednym učiteľom, pomáha riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú v kolektíve.

          Aktívne sa zúčastňuje školských aj mimoškolských akcií. Pravidelne sa zúčastňuje organizovaných súťaží a olympiád. S ochotou pomáha pri školských akciách ako je Deň rodiny, zápis a pasovanie prvákov a Deň otvorených dverí v škole. Rada sa stretáva s mladými ľuďmi priamo na fare, kde pomáha zabezpečovať stretnutia pre birmovancov, krížové cesty a ďalšie duchovné aktivity pre mladých. V rámci víkendov pomáha v Rodinkove s deťmi a na večernej detskej omši vo farnosti premieta slová piesní pre deti.

         Je členkou tanečného mažoretkového súboru Nelly v rámci Centra voľného času v Púchove, s ktorým obsadila prvé umiestnenia v rámci Slovenska, ale aj zahraničia. 

        Aj keď má veľa záujmov a aktivít, najradšej trávi čas s rodinou a svojimi najbližšími.

   

  Zuzana Loduhová

       Je žiačkou IX.A triedy, kde patrí medzi popredné osobnosti tohto kolektívu. Je mimoriadne zodpovedná a na vyučovanie prichádza vždy maximálne pripravená, o čom svedčia aj je školské výsledky. Je veľmi náročná na seba, ale aj voči druhým. Je charizmatickou osobnosťou. Možno povedať, že jej prirodzený úsmev je ako balzam na dušu a povzbudí každého, kto to potrebuje. Je veľkou pomocou triednemu učiteľovi, pri zabezpečovaní triednych akcií. Má výborné organizačné schopnosti, ktoré využíva celý kolektív triedy. V tomto ohľade je na ňu plné spoľahnutie, veľmi rada a nezištne sa na všetko podujme.

              Viackrát reprezentovala školu v biblickej, dejepisnej, anglickej olympiáde, ako aj v recitačnej súťaži  A slovo bolo u Boha. Záleží jej na spoločnom dobre, preto sa rada zapája do prípravy školských akcii ako je karneval, Deň rodiny, zápis a pasovanie prvákov, Deň otvorených dverí v škole. Neoceniteľnou je aj pomoc  priamo na fare, kde pomáha zabezpečovať stretnutia pre birmovancov a duchovné aktivity pre mladých. Vzorom je aj v otázke viery, o čom svedčí aj fakt, že napriek tomu, že nie ja priamo z Púchova, počas letných prázdnin bola každý deň ráno na sv. omši v Púchove.

      Je komunikatívna a rada stretáva s ľuďmi. Je spoločenská, rada chodí na prechádzky. Je šťastná, keď môže tráviť svoj čas s rodičmi a svojimi sestrami.

   

   

 • Zber papiera

   

  Zber papiera

  Kedy: 13.6. 2018-19.6. 2018

  Od 7,00-7,30 hod. alebo od 14,30-15,30 hod. (prosíme rešpektovať čas)

  Odvážený papier (pozor nie kartóny) odovzdáme na vrátnici školy a prenesieme do kontajnera

   

   

 • Olympijský festival detí a mládeže

  V rámci Olympijského festivalu detí a mládeže sa naši žiaci umiestnili takto:

  - Matúš Belás            2.A      3.miesto

  - Ján Janíček             3.A      2.miesto

  - Kristína Šedivá        4.A      3.miesto

  - Monika Pagáčová    7.A      3.miesto

  - Kristína Paliesková  8.A      1.miesto

  Žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu a srdečne gratulujeme!

 • Deň detí 2018

  Deň detí 2018

 • Celoslovenská korešpondenčná súťaž MAKS

  Počas šk. roka 2017/18 sa Martin Janíček z 5.A a Daniel Moško zo 6.A zúčastnili celoslovenskej matematickej súťaže MAKS. Martinko v štyroch kolách (z ôsmich) nestratil ani jeden bod, obsadil 14. miesto v kraji vo svojej kategórii a získal titul MAKSIFRAJER.

  Danko obsadil v kategórii šiestakov krásne 13. miesto v kraji. Gratulujeme.

  Mgr. J. Chobotová

 • Jún 2018

 • Besiedka piatakov

 • Besiedka tretiakov

 • Vynikajúce výsledky deviatakov v národnom testovaní

  Deviataci v národnom testovaní dosiahli vynikajúce výsledky. V matematike boli až o 18,5% lepší oproti celoslovenskému priemeru a v slovenskom jazyku a literatúre o 13,6% oproti celoslovenskému priemeru. Žiakov matematiku učil pán učiteľ RNDr. Jozef Topor a slovenský jazyk a literatúru Mgr. Katarína Huťová. Výsledky sú o to vzácnejšie, že trieda nie je zameraná ani na matematiku a a ani na slovenský jazyk a literatúru.

 • Tešíme sa na ďalšiu obnovu

  Trojdňová duchovná obnova 16.-18.5. 2018  žiakov 7.- 8. triedy sa začala výletom na Mojtín.

  Svätá omša v jaskyni svätého Jozefa bola silným zážitkom pre všetkých. Don Pavel Piatrov SDB, PaedDr.,PhDr., ThLic. v príhovore uviedol témy duchovnej obnovy: Som chcený a milovaný Bohom, Ježiš môj záchranca.

   Dobrý obed, cesta do Rodinkova (miesto  konania duchovnej obnovy), hry a zábava  v spoločnosti triednych vyučujúcich, don Pavla  a pána kaplána vdp. Michala Meliša.

  Počas druhého  dňa deti  prechádzali  „z hluku sveta“ do stíšenia  v Božej prítomnosti cez témy , ktoré viedol don Piatrov.   Pri vedení skupiniek zdieľania boli nápomocné triedne vyučujúce Mgr. Mária Kotlasová, Mgr.Zdena Panáčková a koordinátorka Lenka Dašková. Druhý deň sa končil modlitbovým večerom pod vedením modlitbového spoločenstva mladých z Púchova.

  Záver duchovnej obnovy –pozvanie  „učeníkov“ do služby nebol koniec, ale začiatok nového  spôsobu života v radosti, ako hovorí svätý otec František:

  „ Ježiš chce, aby sme boli svätí a nečaká, že sa uspokojíme s priemernou, zriedenou, povrchnou existenciou.“

   ( Apoštolská Exhortácia svätého otca Františka : O povolaní k svätosti v súčasnom svete)

   

 • Plavecký výcvik 1.-4. ročník

  Plavecký výcvik pre 1.stupeň

  V dňoch 30.4. – 4.5. 2018 prebiehal plavecký kurz pre I.stupeň v mestskej krytej plavárni Púchov, ktorého sa zúčastnilo 65 žiakov. Tento kurz prebiehal pod vedením  tímu profesionálnych trénerov, pričom  ich práca a zodpovedný  prístup ku žiakom sa nám veľmi páčil. Žiaci absolvovali plavecký výcvik s nadšením  a radosťou. Tréneri chválili ich snahu a konečný výsledok bol zrejmý v posledný deň plaveckého výcviku, keď sme videli, že voda nie je pre nich strašiakom, ale užívajú si ju plnými dúškami. Každá skupina predviedla pod vedením svojho trénera všetko, čo sa naučila, v čom sa zdokonalila a každý žiak si v piatok  hrdo odniesol domov diplom  plavca.

                                                                                                     Mgr. Veronika Hološková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
  Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
 • PaedDr. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
  +421 042 463 52 67

  Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria