• 2% dane

    • Vážení rodičia a priatelia školy,

    • pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu.

     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
     • skvalitnenie vybavenia školy

      

     Ak sa rozhodnete darovať 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to. 

     2% zo svojich daní na podporu aktivít v našej škole vyplnením Vyhlásenia, ktoré sú k dispozícii v škole,  príp. si ich môžete stiahnuť zo školskej internetovej stránky. Potvrdenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Vyhlásenia väčšinou vydávajú priamo zamestnávatelia.  Vyplnené, podpísané a potvrdené tlačivá môžete odovzdať v škole, do školskej schránky  alebo priamo zaslať na daňový úrad.
     Kto v roku 2021 odpracoval najmenej 40 hodín v dobrovoľníckej službe, môže darovať až 3 %. K vyhláseniu je potrebné priložiť potvrdenie od organizácie, kde bola nezištná služba v roku 2021 vykonávaná.  Viac informácií o tom ako darovať podiel zaplatenej dane nájdete tiež na stránke.

  • Ako postupovať

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Základná škola s materskou školou sv. Margity
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
    Právna forma: nezisková organizácia
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 53246284
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Základná škola s materskou školou sv. Margity
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
    Právna forma: nezisková organizácia
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 53246284
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Základná škola s materskou školou sv. Margity
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
    Právna forma: nezisková organizácia
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 53246284
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje