• Krúžky

   • Krúžky

   •   Prehľad  krúžkov  2021/2022    
           
      Názov  krúžku Vyučujúci začiatok 
    1. Prírodovedecký  1.,2.,3. ročník Mgr. Rudincová štvrtok  12,30 - 14,00
    2. Prírodovedecký  4.,5.,6. ročník Mgr. Rudincová štvrtok  12,30 - 14,00
    3. Šachovo- programátorský I a II. stupeň Ing. Oriešek streda 13,45 – 15,15
    4. Športový  I. stupeň Mgr.Gabčová štvrtok 13,30 – 15,00
    5. Tanečný  I a II.stupeň Kutejová, Vozáriková štvrtok 14,15 – 15,15
    6. Ping pongovo- športový  II. stupeň Mgr.Rečka štvrok 13,30 – 15,00
    7. Matematický   5- 7.ročník Mgr.Pobežalová pondelok 13,45 – 15,15
    8. Matematický   9.ročník RNDr.Topor streda 14,30 – 15,15
    9. Florbalový Mgr. Belko pondelok 13,50 – 14,50
    10. Tvorivko- Výtvarno - tvorivý Mgr. Rebrová streda 13,00 – 13,45
    11. ART- výtvarný Mgr. Rebrová štvrtok 13,45 – 15,15
           
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje