• Patrónka školy sv. Margita

     • Patrónka školy - sv. Margita Antiochijská

     •  

      Svätá Margita (Margaréta) u Grékov ju poznáme pod menom Marina. Narodila sa v Antiochii v Pizídii (Malá Ázia), v druhej polovici tretieho storočia. Podľa tradície išlo o mladé krásne dievča, kruto popravené v roku 282 alebo 305. Skoro dvetisíc rokov ju uctievajú a žiadajú o príhovor generácie kresťanov, napriek tomu, že o jej živote sa veľa nevie a jej ostatky sú vzácne. Okrem iného sa s ňou rozprávala aj sv. Jana y Arcu a Cirkev ju uctieva aj so sv. Barborou a sv. Katarínou. Sviatok tejto veľkej mučenice slávime 20. júla. Na Slovensku je sv. Margite zasvätených 23 kostolov. Ten najstarší-z 9.storočia-jev Kopčanoch na Záhorí, ktorý bol súčasťou z hlavných sídiel Veľkej Moravy-Mikulčíc. Existuje aj hypotéza, podľa ktorej úctu k sv. Margite na Veľkú Moravu priniesli sv. Cyril a sv. Metod, keďže v okolí ich rodiska, v gréckom Solúne je úctva voči nej dodnes veľmi rozšírená. 

      Jej otec bol pohanským kňazom. O jej matke sa nezachovali žiadne informácie. Pravdepodobne matka zomrela krátko po pôrode. Otec ju zveril do výchovy pestúnky, ktorá bola tajnou kresťankou. Pestúnka ju vychovala v kresťanskej viere a pripravila ju na prijatie sviatosti krstu.

      Tieto udalosti sa stali bez vedomia jej otca. Toto obdobie bolo charakteristické aj tým, že prebiehalo prenasledovanie kresťanov (Maximilán, Diokclecián). Potom čo oznámila otcovi, že je kresťankou,  musí opustiť rodný dom. Vracia sa naspäť ku svojej pestúnke. Následne sa Margita venuje paseniu oviec a vykonávaním ďalších prác, ktoré jej umožňovali, aby sa venovala ešte viac modlitbe, najmä za svojho otca a za bratov vo viere, ktorí boli čím viac prenasledovaní.

      Pri svojej dennej práci stretáva nového miestodržiteľa Olibria, ktorý bol zasiahnutý jej krásou. Olibrius ju chcel za manželku. Margita ho odmietla s odôvodnením, že ona zasvätila svoj život Ježišovi. Povedala mu: „Môžeš snáď žiadať, aby som sa vzdala neba a na miesto toho si mám zvoliť prach zeme?“ Olibrius sa cítil veľmi ponížený a nariadil jej telo páliť pochodňami a zbičovať. Po ďalšom krutom mučení bola sťatá na verejnom námestí mesta, v roku 305.

      Dátum sviatku podľa „Calendarium romanum generale“ je 20. júla.
      Patrí medzi 14 pomocníkov v núdzi. Je patrónkou dievčat a panien, žien a manželiek, poľnohospodárov a pastierov, rodičiek, pri ťažkom pôrode a proti neplodnosti. Je uctievaná aj ako patrónka kozmetičiek, vzývaná pri ťažkostiach s pleťou.

      Znázorňovanie: Väčšinou sa podľa legendy znázorňuje s drakom, napr. okenná vitráž (detail) z kostola v Zohore alebo maľba od Tiziana v Pradu v Madride či kresba od Martina Schongauera (Berlín). Často má sv. Margita u seba palmu, kríž, palicu s krížom i korunu, knihu  a hrebeň. 

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje