• História školy

    • Cirkevná základná škola sv. Margity bola  zriadená v roku 2003 Nitrianskou diecézou. V  roku 2008 so vznikom novej diecézy na Slovensku, konkrétne Žilinskej, prešla pod  zriaďovateľskú pôsobnosť otca biskupa Tomáša Galisa. Škola je situovaná v jednom areály, v troch, na seba naväzujúcich budovách, a to konkrétne v bývalom katolíckom dome,  ďalej v budove novej časti  školy, ktorej výstavba bola dokončená v roku 2008 a v materskej škole, ktorá bola postavená v roku 2019. Súčasťou areálu je ihrisko s preliezkami a multifunkčné ihrisko.

     Prvým riaditeľom školy bol pán Emil Hakáč, ktorého vystriedala pani riaditeľka Vlasta Orgoníková a neskôr pani riaditeľka Veronika Pobežalová. Pokiaľ ide o duchovných správcov školy, na začiatku pri zriaďovaní, to bol pán farár Jozef Bagin, pán monsignor Michal Keblušek bol duchovným správcom 16 rokov, od roku 2003 do 2019,  a v súčasnosti, tretí rok, je to pán farár Stanislav Stolárik. K  1.9.2020 sa základná a materská škola zlúčili do Základnej školy s materskou školou sv. Margity.  Ako už názov hovorí, patrónkou školy je sv. Margita Antiochijská.

     Hlavným mottom školy alebo inak povedané, o čo sa v škole snažíme, je citát zo sv. Písma, z Matúšovho evanjelia, „Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše“ (Mt 6, 33). 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje