• Čitateľská gramotnosť-školský projekt

     • Moderné metódy a čitateľská gramotnosť

     •     

       

       

       

      Počas projektu organizovala naša škola viaceré podujatia.Jedným z nich bol aj Metodický deň pre učiteľov základných škôl v oblasti rozvoja čitateľskej gramotnosti. Lektorkami  boli Mgr. Timotea Vráblová, CSc., z Ústavu slovenskej literatúry SAV Bratislava  a Gunikulla Eckmann, zo Švédska. 

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje