• Denný režim

    •  

     DENNÝ REŽIM V MŠ

     ČAS

     ČINNOSTI

     600- 800

      

     Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a činnosti podľa výberu detí

      

     800  830

      

     Ranný kruh – spoločné diskutovanie, riešenie sociálnych konfliktov, morálne hodnoty, ranný odkaz: ponuka dňa, modlitba

     Relaxačné a zdravotné cvičenie

      

     830 – 900

      

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)

      

     900 – 1000

     1000-1130

      

     Vzdelávacie aktivity, hry a hrové činnosti podľa výberu detí

     Pobyt vonku

      

     1130-1200

      

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)

      

     1200-1400

      

     Odpočinok

      

     1400-1430

      

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie)

      

     1430 – 1545

     Vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí

     Pobyt vonku

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje