• Prečo študovať na ZŠ s MŠ sv. Margity?


    • Prečo študovať na ZŠ s MŠ sv. Margity?

     1.    vynikajúce výsledky podľa INEKO (agentúra, ktorá hodnotí kvalitu vzdelávania škôl na Slovensku) - škola patrí už niekoľko rokov za sebou medzi 8% najlepších škôl Slovenska 
     2.    vynikajúce výsledky počas niekoľko rokov za sebou v národnom testovaní NÚCEM a v testovaní Komparo
     3.    absolventi školy patria medzi najžiadanejších na stredných školách
     4.    snažíme sa rozvíjať talenty detí tak, aby sa každé dieťa cítilo úspešné
     5.    komunitný spôsob fungovania školy
     6.    ústretoví učitelia
     7.    atraktívne akcie pre žiakov
     8.    didaktický prístup založený na konštruktivizme, kritickom a logickom myslení, zážitkovom a tvorivom vyučovaní 
     9.    duchovná formácia žiakov založená na kresťanských hodnotách, životných zručnostiach, výchove k slušnosti
     10.    inkluzívny tím pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (špeciálny pedagóg a pedagogickí asistenti).

     Škola ponúka: vyučovanie angličtiny a náboženstva od 1. ročníka, informatiky od 2. ročníka, nemčiny od 6. ročníka, rozšírenú skladbu matematiky, slovenčiny, spoločenskovedných a prírodovedných predmetov. V každej triede a odbornej učebni jazykov, biológie, fyziky, chémie a informatiky je interaktívna tabuľa. Rozvoj športu je zabezpečený cez multifunkčné ihrisko, ďalšie ihrisko s preliezkami a telocvičňu v Športcentre Chovanec. V škole sa nachádza aj kaplnka a bohato vybavená knižnica.   


      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje