• Anketa žiakov

     • Prečo rád/rada chodím na našu školu

     • Lebo sú tu dobré pani učiteľky, vychovávateľky a v družine sa môžem veľa hrať.

                                                                                                                                                                   Rebecca, I.A

                      Pretože je u tretiakov v akváriu rybička a je veľmi krásna. Naša pani riaditeľka je dobrá a aj všetky pani učiteľky. Tiež rada chodím do družiny, pretože tam robíme všeličo zaujímavé a máme tam aj krúžky.

                                                                                                                                                                   Anetka, I.A

                      Lebo sú tam dobré vychovávateľky, naša pani učiteľka a dobrí kámoši.

                                                                                                                                                                                  Filip, II.A

                                    Rada chodím do CZŠ lebo sú tu dobré pani učiteľky a naša triedna. Máme tu kaplnku a cez prestávky sa môžeme ísť pomodliť. Máme tu dobrých kamarátov a dobrú pani riaditeľku.

                                                                                                                                                                   Nina, II.A

                      Lebo máme dobrú triednu učiteľku, ktorá nás dobre učí. Keď sme zlí, tak nám dá písať trest. Páčia sa mi aj učebnice, z ktorých sa učíme, píšeme previerku, päťminútovku a diktáty. Máme aj výborné obidve vychovávateľky, ktoré s nami chodia von a vo vnútri sa hráme, pozeráme rozprávky, píšeme domáce úlohy a chodíme na krúžky.

                                                                                                                                                                   Miška, III.A

       

                      Na Cirkevnú základnú školu chodím rada preto, lebo sú tu dobré učiteľky, aj učiteľ a ešte viacej dobrá pani riaditeľka. Pána učiteľa mám rada preto, lebo nám dovolí, keď potrebuje niečo vybaviť, hrať sa na počítači. Pani učiteľku triednu mám rada preto, lebo aj ona, keď potrebuje niečo vybaviť, dá nám úlohu alebo si môžeme čítať zo Zorničky. Pani katechétka nám na náboženstve dala do zošita vybrať si niekoľko Božích prikázaní a nakresliť k nim obrázok podľa seba. Mám veľmi rada pána dekana, lebo nám pri Božích prikázaniach rozprával príbehy o deťoch. Bolo to veľmi poučné. Odvtedy sa pokúšam žiť to, čo je v prikázaniach a to, ako to dokázali žiť niektoré deti. Veľmi sa mi to nedarí. Veľmi rada chodím aj do družiny, lebo tu máme dobré vychovávateľky a môžem sa hrať so spolužiakmi rôzne hry s kockami a stavebnicami. Môj najlepší kamarát je Miško Bašo.

                                                                                                                                                                    Angelika, III.A

                      Lebo tu mám kamarátov a chodí sem môj brat a mám s kým chodiť do školy a zo školy.

                                                                                                                                                                                  Peter, III.A 

       

      Chodím rád na CZŠ, lebo je tu kaplnka, velikánska jedáleň, veľa pekných učiteliek, okrem učenia sa aj hráme, je tu veľa zábavy, je to tu super, čím ďalej, tým lepšie. Veľa žiakov má na každej chodbe diplom, aj ja tam mám za recitácie. Je to tu SUPER!!!! Bol tu jeden chalan, nevedel nič, ale keď bol deviatak a išiel na strednú, nestal sa chalanom, ale veľkým, múdrym a šťastným mužom.

                                                                                                                                   S láskou, Šimon, III.A

       

       

                      Do našej školy chodím rád, lebo je tam sranda, veľa sa toho naučím, rád chodím do športovej haly, že pozeráme rozprávky a cez prestávky šantíme.

       

                                                                                                                                                                   Braňo, III.A

                      Na našu školu chodím veľmi rád, lebo máme veľmi dobrú triednu učiteľku a dobrý kolektív učiteľov. Na predmetoch a na telesnej výchove nám pani učiteľka vymýšľa rôzne súťaže. Je tu celkovo dobré prostredie, sú tu dobrí učitelia, naša triedna, ktorá nás má veľmi rada a chce pre nás to najlepšie a aby nás veľmi dobre pripravila na druhý stupeň. Cirkevnú školu mám preto veľmi rád.

                                                                                                                                                                                  Šimon, IV.A

                      Je to cirkevná škola a ja som katolík. Je tu veľmi vzdelaný kolektív učiteľov a pani riaditeľka, preto sem chodím rád.               

                                                                                                                                                   Stanislav, IV.A

                      Dobrí učitelia, dobrá triedna, lebo ma pani učiteľka vyberá na bežecké súťaže.

                                                                                                                                                                   Tomáš, IV.A

                      Máme tu kaplnku, v ktorej sa rád modlím a veľa sa tu naučím, lebo mi pomáha Pán Boh, ktorý tu je prítomný. Sú tu dobrí učitelia, ktorí mi pomáhajú. Ešte sa mi páči, že chodíme do kostola na prikázané sviatky. Páči sa mi, že je tu veľa aktivít, že chodíme na výlety a na branné.

                                                                                                                                                                    Andrej, V.A

       

      Na školu sv. Margity chodím veľmi rada preto, lebo sú tu dobrí učitelia a máme super pani riaditeľku, ktorá sa nás snaží zapojiť do rôznych aktivít. Nechcela by som chodiť na iné školy, šikanuje sa tam a ohovára a nadáva. U nás sú dobrí učitelia a kámošky, s ktorými si pomáhame. Ráno,  pred prvou hodinou a na konci poslednej hodiny sa v krátkosti pomodlíme. V pôstnom období sme sa celá škola modlili spoločne na chodbe krížovú cestu, zažili sme vzájomné spoločenstvo. Na zvonenie máme krásnu pieseň od Elišky. Chodíme aj na výlety, ktoré sú fakt super, s veľkým S.

                                                                                                                                   Alžbeta, V. A

                      Sú tu dobrí učitelia a kamaráti. Učitelia si vedia urobiť aj srandu. Majú nás radi a vedia nám aj dobre vysvetliť nové učivo.

                                                                                                                                                   Matúš, V.A

      Lebo sa tu nehreší, sú tu dobrí kamaráti a aj celkom dobrý kolektív. Moja mama ma tu prihlásila, lebo sú tu dobrí učitelia a dobrí žiaci. Pani riaditeľka vyberá pekné a zaujímavé zvonenie, nedá také, ktoré sa nám nepáči.

                                                                                                                                   Lukáš, V.A

      Chodím sem rada, lebo je to lepšia škola ako iné školy. Na iných školách deti nadávajú, je na nich šikana a podobné zlé veci. Sú tu aj dobrí učitelia a snažia sa, aby táto škola bola naozaj dobrá. Boli sme aj na veľmi dobrom koncoročnom výlete s triednym na chate Dešná. Aj tam sa mi veľmi páčilo. Je to naozaj dobrá škola!

                                                                                                                                                   Nina, V.A

      Nešikanuje sa tu a sme veľmi dobrý kolektív. Každý sa s každým kamaráti. Sú tu aj dobrí učitelia, ktorí vedia naučiť a ja potom nedostávam tak zlé známky.

                                                                                                                                   Sophia, V. A

      Naša cirkevná škola je jedinečná z mnohých dôvodov-atmosféra, kríže na stenách, veľa akcií, krížová cesta, učitelia nás majú radi, úcta k Panne Márii,...

      Timotej, V.A

      1. menej žiaci nadávajú a nie je tu šikanovanie, 2. dobrí učitelia, 3. dobrý kolektív, 4. dobré krúžky, 5. dobrá vybavenosť školy a učebne, 6. kaplnka, 7. kríže v triedach, 8. dobré vystúpenia

                                                                                                                                                   Katarína, VI.A

      -lebo je to dobrá škola, sú tu dobrí učitelia, sú tu dobrí spolužiaci, je blízko môjho bydliska

                                                                                                                                                   Andrej, VI.A

      Lebo:

      -verím v Pána Boha,

      -chcem sa dobre vzdelávať,

      - chcem byť lepším človekom,

      -lebo sú tu dobrí učitelia a spolužiaci.

                                                                                                                                                                   Marek, VI.A

       

      Rada chodím do školy, pretože sa tu môžeme prejaviť, môžeme hovoriť o tom, že sme veriaci a nikto proti tomu nič nemá. Rada sem chodím aj kvôli milým učiteľom. Sú prísni, ale to sa musí, takže proti tomu nič nemám. Sú tu aj moji kamaráti, a to je tiež dôvod, prečo mám rada túto školu.

                                                                                                                                                   Mária, VII.A

                      Rada chodím kvôli spolužiakom, kamarátom, učiteľom a chcem sa naučiť nové veci.

                                                                                                                                                   Dominika, VII.A

       

                      Prvý dôvod - pretože sú tu dobrí učitelia. Majú aj svoje chyby, ako každý, ale keď som sa stretla s inými učiteľmi, bola som rada, že máme našich učiteľov.

      Druhým dôvodom sú dobrí spolužiaci. Som s nimi už od prvej triedy. Veľmi si ich vážim, pretože viem, že sa na nich môžem spoľahnúť. Myslím si, že sme výborný kolektív. Keď je treba, tak si pomôžeme a poradíme. Tiež som rada, že sa neskupinkujeme, to je nedávame sa a nerozdeľujeme sa do určitých skupín ako na stredných školách.

      Tretí dôvod je to, že naša Cirkevná škola je jediná cirkevná škola v Púchove. Veľmi rada tam chodím.

                                                                                                                                                                   Klára, VIII.A

                      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje