• Trieda Anjelíčkovia

     •  V triede Anjelíčkovia sa snažíme ponúknuť deťom cez výchovu a vzdelávanie základy, pre osvojovanie si kompetencií v jednotlivých vzdelávacích oblastiach a to v duchu kresťanských hodnôt a tradícií. Týmto deti vedieme k samostatnosti, rozvoju myslenia, kritického myslenia, ako aj nácviku a rozvíjaniu manuálnych a pohybových zručností. Jednotlivé mesiace napĺňame podľa ŠkVP, čo sa následne odzrkadluje na našich deťoch po všetkých stránkach, no najviac to vidieť na ich výrobkoch. Popri tom sme rozbehli aj krúžkovú činnosť, čím chceme podporovať a rozvíjať ich tvorivý potenciál.

      V tomto školskom roku 2021/2022 sme sa zamerali na projekt Katechézy Dobrého Pastiera (KDP), kde nám ide o spoločnú náboženskú skúsenosť detí a dospelých. Všetko sa to deje prostredníctvom modlitby, meditácie a komplentácie v danom prostredí. Deti tu vnímajú radosť a radosť prináša pokoj. Učia sa v tichosti napodobňovať činnosti každodenného života, ktoré majú veľký vplyv na rozvoj ich osobnosti, pričom vychádzajú z princípov montessoriovej metódy a náboženskej formácie. Všetko sa to deje v novozriadenom Átriu, ktoré máme v materskej škole. 

      Krúžková činnosť v tirede Anjelíčkovia:

      • Tvorivo - dramatický - Mgr. Andrea Poláčková
      • Tanečný - Anna Belásová
      • KDP - Mgr. Andrea Poláčková, Bc. Tatiana Bednárová

       

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou sv. Margity v Púchove
   • skolasvmargity@gmail.com
   • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy +421 042 463 52 67
   • Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov Slovakia
   • skolasvmargity@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje