Navigácia

Navigácia

Testovanie 5 - piatakov

Prehľad testovania

Školský rok 2017/2018

 

Matematika

 

Slovenská republika

 

64,7%

 

oproti SR

 

1.

 

CZŠ sv. Margity

 

78,2%

 

13,5%

 

2.

 

ZŠ Komenského

 

69,4%

 

4,7%

 

3.

 

ZŠ Mládežnícka

 

69,3%

 

4,6%

 

4.

 

ZŠ Gorazdova

 

69,2%

 

4,5%

 

5.

 

ZŠ Slovanská

 

62,9%

 

- 1,8%

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

Slovenská republika

 

62,8%

 

oproti SR

 

1.

 

CZŠ sv. Margity

 

72,1%

 

9,3%

 

2.

 

ZŠ Komenského

 

68,3%

 

5,5%

 

3.

 

ZŠ Gorazdova

 

65,9%

 

3,1%

 

4.

 

ZŠ Mládežnícka

 

65,4%

 

2,6%

 

5.

 

ZŠ Slovanská

 

63,6%

 

0,8%

 

Školský rok 2016/2017

Miesto

Názov školy

SJL

  

            Priemer Slovenska: 63,1 %

 

1.

CZŠ sv. Margity

70,5 %

 +  7,4 %   nad priemerom Slovenska

2.

ZŠ Komenského

64,6 %

  + 1,5 %  nad priemerom Slovenska

3.

ZŠ Gorazdova

62,3 %

  - 0,8 %  pod priemerom Slovenska

4.

ZŠ Mládežnícka

58,8 %

  - 4,3 %  pod priemerom Slovenska

5.

ZŠ Slovanská

58,5 %

  - 4,6 %  pod priemerom Slovenska

 

Miesto

Názov školy

MAT

     

             Priemer Slovenska: 62,3 %

 

1.

CZŠ sv. Margity

75,6 %

  + 13,3 %     nad priemerom Slovenska

2.

ZŠ Gorazdova

67,2 %

  + 4,9  %     nad priemerom Slovenska

3.

ZŠ Komenského

65,2 %

  + 2,9 %     nad priemerom Slovenska

4.

ZŠ Mládežnícka

63,8 %

  + 1,5 %     nad priemerom Slovenska

5.

ZŠ Slovanská

55,6 %

   - 6,7 %     pod priemerom Slovenska

 

 

 

V školskom roku 2014/2015 - NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní) v Bratislave požiadal školu o pilotné Testovanie piatakov, v rámci ktorého škola patrila v MAT medzi 2% najúspešnejších škôl a v SJL dosiahla nadpriemerné výsledky

V školskom roku 2015/2016 sme dosiahli tieto výsledky:

 

Miesto

Názov školy

SJL

  

            Priemer Slovenska: 66,53%

 

1.

CZŠ sv. Margity

75,10%

 +  8,57%   nad priemerom Slovenska

2.

ZŠ Mládežnícka

70,39%

    + 3,86    nad priemerom Slovenska

 

ZŠ Komenského

            Školy na svojej internetovej stránke údaje neuverejnili.

 

ZŠ Slovanská

 

ZŠ Gorazdova

 

Miesto

Názov školy

MAT

     

             Priemer Slovenska: 61,99%

 

1.

ZŠ Mládežnícka

72,46%

 + 10,47 %  nad priemerom Slovenska

2.

CZŠ sv. Margity

69,81%

  + 7,82%     nad priemerom Slovenska

 

ZŠ Komenského

      Školy na svojej internetovej stránke údaje neuverejnili.

 

ZŠ Gorazdova

 

ZŠ Slovanská

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv. Margity v Púchove
    Námestie slobody 562/1, 020 01 Púchov
  • PaedLic. Ing. Ľubica Mišíková, PhD. riaditeľka školy
    +421 042 463 52 67

    Odhlasovanie stravy: 0910 940 587

Fotogaléria